Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 7953

Uchwały z 2016 r.

W zakładce " Podatki " zamieszczone zostały niezbędne deklaracje i formularze do uchwał podatkowych.Osoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2016-01-29

 Nazwa pozycji Data
Uchwała Nr XVI/188/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2016 2016-01-29
Uchwała Nr XVI/189/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne 2016-01-29
Uchwała Nr XVI/190/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieszczadzkiego na realizację zadania publicznego 2016-01-29
Uchwała Nr XVI/191/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Nr XIV/150/15 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wzorów deklaracji oraz informacji na podatek od nie 2016-01-29
Uchwała Nr XVI/192/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Nr V/24/15 z dnia 19 lutego 2015 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego dla Bieszczadzkiej 2016-01-29
Uchwała Nr XVI/193/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 stycznia 2016 roku uchylenia uchwały Nr XV/177/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2015 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gmin 2016-01-29
Uchwała Nr XVI/194/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 stycznia 2016 roku W sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych 2016-01-29
Uchwała Nr XVI/195/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 stycznia 2016 roku W sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych 2016-01-29
Uchwała Nr XVI/196/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 stycznia 2016 roku W sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych 2016-01-29
Uchwała Nr XVI/197/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej, Skarg i Wniosków Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. 2016-01-29
Uchwała Nr XVI/198/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2016-01-29
Uchwała Nr XVI/199/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2016-01-29
Uchwała Nr XVI/200/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2016-01-29
Uchwała Nr XVI/201/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych oraz w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości komunalnej, położonej na terenie miasta i gminy 2016-01-29
Uchwała Nr XVI/202/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ustrzyki Dolne” 2016-01-29
Uchwała Nr XVI/203/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Ustrzyk Dolnych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. ”Program strategiczny „Błękitny San” –upor 2016-01-29
Uchwała Nr XVI/204/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie zamiaru likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Bandrowie o strukturze organizacyjnej klas „0” i „I” podporządkowanej organizacyjnie S 2016-01-29
Uchwała Nr XVI/205/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/343/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 października 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 2016-01-29
Uchwała Nr XVI/206/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2016 2016-03-14
Uchwała Nr XVII/207/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej w roku 2016 w stowarzyszeniu „Euroregion Karpacki” – Polska 2016-03-14
Uchwała Nr XVII/208/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy partnerskiej w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn.: 2016-03-14
Uchwała Nr XVII/209/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Bandrów Narodowy w celu zasięgnięcia opinii w sprawie projektu statutu sołectwa Bandrów Narod 2016-03-18
Uchwała Nr XVII/210/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie „Regulaminu prowadzenia placów targowych oraz wykonywania na nich działalności handlowej”. 2016-03-18
Uchwała Nr XVII/211/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie ustanowienia zakazu prowadzenia handlu w miejscach innych niż wyznaczone.I 2016-03-18
Uchwała Nr XVII/212/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Ustrzyki Dolne 2016-03-18
Uchwała Nr XVII/213/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/343/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 października 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 2016-03-18
Uchwała Nr XVII/214/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustrzyki Dolne”. 2016-03-18
Uchwała Nr XVII/215/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych 2016-03-18
Uchwała Nr XVII/216/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych 2016-03-18
Uchwała Nr XVII/217/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2016-03-18
Uchwała Nr XVII/218/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2016-03-18
Uchwała Nr XVII/219/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonych w miejscowości Ustjanowa Górna, będących własnością Skarbu Państwa w użytkowan 2016-03-18
Uchwała Nr XVII/220/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Średnie Wielkie gmina Zagórz będącej własnością Gminy Zagórz na rzecz Gminy Ustrz 2016-03-18
Uchwała Nr XVII/221/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/144/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19.10.2015r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodar 2016-03-18
Uchwała Nr XVII/222/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Ropienka 6/2016”, terenu położonego w miejscowości Rop 2016-03-18
Uchwała Nr XVIII/223/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2016 2016-04-05
Uchwała Nr XVIII/224/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne 2016-04-05
Uchwała Nr XVIII/225/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej na rok 2016 w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania p.n. „Zielone Bieszczady” 2016-04-05
Uchwała Nr XVIII/226/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2016 dla Powiatu Bieszczadzkiego na realizację zadania publicznego 2016-04-05
Uchwała Nr XVIII/227/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi o numerze 144191R – działka o numerze ewidencyjnym 1135 położona w miejscowości Ustrzyki Dolne gmina Ustrzyki 2016-04-05
Uchwała Nr XVIII/228/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne oraz upoważnienia Kiero 2016-04-05
Uchwała Nr XVIII/229/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie dokonania zmiany w uchwale Nr XVII/220/16 z dnia 26 lutego 2016r. Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych, dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie udziału w nieruc 2016-04-05
Uchwała Nr XVIII/230/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy partnerskiej w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompostowni odpadów biodegradowalnych i os 2016-04-05
Uchwała Nr XVIII/231/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 17 marca 2016 roku W sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych 2016-04-05
Uchwała Nr XIX/232/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2016 2016-05-12
Uchwała Nr XIX/233/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2016 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego 2016-05-12
Uchwała Nr XIX/234/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Ustrzyki Dolne konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu gminy Ustrzyki Dolne na 2017 r. 2016-05-12
Uchwała Nr XIX/235/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Ustrzyki Dolne konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu gminy Ustrzyki Dolne na 2017 r. 2016-05-12
Uchwała Nr XIX/236/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 kwietnia 2016 roku W sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych 2016-05-12
Uchwała Nr XIX/237/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki 2016-05-12
Uchwała Nr XIX/238/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/179/2015 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Ustrzyki Dolne Programu 2016-05-12
Uchwała Nr XIX/239/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Bandrowie o strukturze organizacyjnej klas 2016-05-12
Uchwała Nr XIX/240/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie: ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjn 2016-05-12
Uchwała Nr XIX/241/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2016-05-12
Uchwała Nr XIX/242/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonych w Ustrzykach Dolnych, będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczy 2016-05-12
Uchwała Nr XIX/243/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych w gminie Ustrzyki Dolne 2016-05-12
Uchwała Nr XX/244/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok 2016-06-08
Uchwała Nr XX/245/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok 2016-06-08
Uchwała Nr XX/246/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 maja 2016 roku sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2016 2016-06-08
Uchwała Nr XX/247/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 maja 2016 roku sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2016 2016-06-08
Uchwała Nr XX/248/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 maja 2016 roku W sprawie rozpatrzenia skargi na działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych 2016-06-08
Uchwała Nr XX/249/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 maja 2016 roku W sprawie rozpatrzenia skargi na sołtysa wsi Bandrów Narodowy 2016-06-08
Uchwała Nr XX/250/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2016-06-08
Uchwała Nr XX/251/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości komunalnej, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2016-06-08
Uchwała Nr XX/252/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości komunalnej, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2016-06-08
Uchwała Nr XX/253/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Ustrzyki Dolne w czasie przekraczającym wy 2016-06-08
Uchwała Nr XXI/254/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie upamiętnienia 65. Rocznicy Akcji Przesiedleńczej H-T 1951 r 14 2016-07-12
Uchwała Nr XXII/255/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2016 2016-07-12
Uchwała Nr XXII/256/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych w gminie Ustrzyki Dolne 2016-07-12
Uchwała Nr XXII/257/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych w gminie Ustrzyki Dolne 2016-07-12
Uchwała Nr XXII/258/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych w gminie Ustrzyki Dolne 2016-07-12
Uchwała Nr XXII/259/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie przystąpienia gminy Ustrzyki Dolne do realizacji projektu pn. 2016-07-12
Uchwała Nr XXII/260/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie przystąpienia gminy Ustrzyki Dolne do realizacji projektu pn. 2016-07-12
Uchwała Nr XXII/261/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie przystąpienia gminy Ustrzyki Dolne do realizacji projektu pn. 2016-07-12
Uchwała Nr XXII/262/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Ustrzyk Dolnych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. 2016-07-12
Uchwała Nr XXII/263/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie: "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustrzyki Dolne". 2016-07-12
Uchwała Nr XXII/264/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/138/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 4 kwietnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dział 2016-07-12
Uchwała Nr XXII/265/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2016-2022 2016-07-12
Uchwała Nr XXII/266/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 czerwca 2016 roku W sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych 2016-07-12
Uchwała Nr XXII/267/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody 2016-07-12
Uchwała Nr XXII/268/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w 2016 roku przez Gminę Ustrzyki Dolne w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie 2016-07-12
Uchwała Nr XXII/269/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w 2016 roku przez Gminę Ustrzyki Dolne w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie 2016-07-12
Uchwała Nr XXII/270/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Ustrzykach Dolnych. 2016-07-12
Uchwała Nr XXIII/271/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2016 2016-08-26
Uchwała Nr XXIII/272/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne 2016-08-26
Uchwała Nr XXIII/273/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2016-08-26
Uchwała Nr XXIII/274/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2016 rok 2016-08-26
Uchwała Nr XXIII/275/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków bieżących o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2016 rok 2016-08-26
Uchwała Nr XXIII/276/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 sierpnia 2016 roku W sprawie rozpatrzenia skargi na sołtysa wsi Hoszowczyk 2016-08-26
Uchwała Nr XXIII/277/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr XVIII/231/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na 2016-08-26
Uchwała Nr XXIII/278/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 2016-08-26
Uchwała Nr XXIII/279/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bandrów Narodowy. 2016-08-26
Uchwała Nr XXIII/280/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych 2016-08-26
Uchwała Nr XXIII/281/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie uchwalenia dokumentu pod nazwą 2016-08-26
Uchwała Nr XXIII/282/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie przystąpienia gminy Ustrzyki Dolne do realizacji projektu pn. 2016-08-26
Uchwała Nr XXIII/283/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/262/16 z dnia 20 czerwca 2016 r w sprawie upoważnienia Burmistrza Ustrzyk Dolnych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu 2016-08-26
Uchwała Nr XXIII/284/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości stanowiącej własność Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej 2016-08-26
Uchwała Nr XXIII/285/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2016-08-26
Uchwała Nr XXIII/286/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2016-08-26
Uchwała Nr XXIII/287/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2016-08-26
Uchwała Nr XXIII/288/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2016-08-26
Uchwała Nr XXIII/289/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie 2016-08-26
Uchwała Nr XXIII/290/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne. 2016-08-26
Uchwała Nr XXIII/291/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 sierpnia 2016 roku W sprawie ustanowienia Regulaminu Meczu Piłki Nożnej niebędącego imprezą masową. 2016-08-26
Uchwała Nr XXIII/292/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie wystąpienia Gminy Ustrzyki Dolne z Lokalnej Grupy Rybackiej 2016-08-26
Uchwała Nr XXIV/293/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 września 2016 roku w sprawie przystąpienia gminy Ustrzyki Dolne do realizacji projektu pn. 2016-09-27
Uchwała Nr XXIV/294/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 września 2016 roku w sprawie przystąpienia gminy Ustrzyki Dolne do realizacji projektu pn. 2016-09-27
Uchwała Nr XXIV/295/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez gminę Ustrzyki Dolne wniosku o dofinansowanie projektu pn. 2016-09-27
Uchwała Nr XXIV/296/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez gminę Ustrzyki Dolne wniosku o dofinansowanie projektu pn. 2016-09-27
Uchwała Nr XXIV/297/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 września 2016 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Ustrzyk Dolnych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Ustrzyckiego 2016-09-27
Uchwała Nr XXIV/298/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 września 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2016 dla Powiatu Bieszczadzkiego na realizację zadania publicznego dot. zakupu szafek strażackich dla Komendy Powiatow 2016-09-27
Uchwała Nr XXIV/299/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 września 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2016 dla Powiatu Bieszczadzkiego na realizację zadania publicznego pn. 2016-09-27
Uchwała Nr XXIV/300/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/226/16 dot. udzielenia pomocy finansowej w roku 2016 dla Powiatu Bieszczadzkiego na realizację zadania publicznego 2016-09-27
Uchwała Nr XXIV/301/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 września 2016 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Ustrzyki Dolne na dofinansowanie w 2017 roku projektu realizowanego przez Powiat Bieszczadzki pn. 2016-09-27
Uchwała Nr XXIV/302/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XX/247/16 dot. zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2016 rok 2016-09-28
Uchwała Nr XXIV/303/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/273/16 z dnia 12 sierpnia 2016 roku dot. zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2016-09-28
Uchwała Nr XXIV/304/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2016 2016-09-28
Uchwała Nr XXIV/305/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 września 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne 2016-09-28
Uchwała Nr XXIV/306/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 września 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne na 2017 r. 2016-09-28
Uchwała Nr XXIV/307/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 września 2016 roku w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku Hotelu Arłamów S.A. w Arłamowie 2016-09-28
Uchwała Nr XXIV/308/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 września 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych 2016-09-28
Uchwała Nr XXIV/309/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 września 2016 roku w sprawie ustanowienia zakazu prowadzenia handlu w miejscach innych niż wyznaczone. 2016-09-28
Uchwała Nr XXIV/310/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2016-09-28
Uchwała Nr XXV/311/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustrzykach Dolnych wniosku o dofinansowanie projektu pn. 2016-10-24
Uchwała Nr XXV/312/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez gminę Ustrzyki Dolne wniosku o dofinansowanie projektu pn. 2016-10-24
Uchwała Nr XXV/313/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 października 2016 roku w sprawie uchwalenia aktualizacji 2016-10-24
Uchwała Nr XXV/314/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 października 2016 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/297/16 z dnia 12 września 2016 r w sprawie upoważnienia Burmistrza Ustrzyk Dolnych do złożenia wniosku o dofinansowanie projek 2016-10-24
Uchwała Nr XXV/315/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 października 2016 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Ustrzyckiego Domu Kultury do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Us 2016-10-24
Uchwała Nr XXV/316/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 października 2016 roku w sprawie przyjęcia przez Gminę Ustrzyki Dolne do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II ? Ochrona 2016-10-24
Uchwała Nr XXV/317/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 października 2016 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2016 rok 2016-10-24
Uchwała Nr XXV/318/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 października 2016 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/233/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku dot. udzielenia pomocy finansowej w 2016 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na 2016-10-24
Uchwała Nr XXV/319/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 października 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2016 2016-10-24
Uchwała Nr XXV/320/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 października 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne 2016-10-24
Uchwała Nr XXV/321/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 października 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dot. zmiany granic obszarów Natura 2000 - Góry Słonne PLB180003 2016-10-24
Uchwała Nr XXV/322/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 października 2016 roku w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Pionierskiej. 2016-10-24
Uchwała Nr XXV/323/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z ogólnodostępnych parkingów miejskich znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne 2016-10-24
Uchwała Nr XXV/324/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 października 2016 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat i opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania 2016-10-24
Uchwała Nr XXV/325/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2016-10-24
Uchwała Nr XXV/326/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2016-10-24
Uchwała Nr XXV/327/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości komunalnej, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2016-10-24
Uchwała Nr XXV/328/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2016-10-24
Uchwała Nr XXVI/329/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2016 rok 2016-12-05
Uchwała Nr XXVI/330/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2016 2016-12-05
Uchwała Nr XXVI/331/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne 2016-12-05
Uchwała Nr XXVI/332/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2016-12-05
Uchwała Nr XXVI/333/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie opłaty prolongacyjnej 2016-12-05
Uchwała Nr XXVI/334/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXIX/260/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli n 2016-12-05
Uchwała Nr XXVI/335/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie: uchylenia uchwały Nr V/27/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik przeznaczony na zbieranie o 2016-12-05
Uchwała Nr XXVI/336/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2016-12-05
Uchwała Nr XXVI/337/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadó 2016-12-05
Uchwała Nr XXVI/338/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 2016-12-05
Uchwała Nr XXVI/339/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2016-12-05
Uchwała Nr XXVI/340/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustrzyki Dolne". 2016-12-05
(Unieważniona) Uchwała Nr XXVI/341/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie: stawki opłaty za pojemnik przeznaczony na zbieranie odpadów komunalnych. 2016-12-05
(Unieważniona) Uchwała Nr XXVI/342/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na 2016-12-05
Uchwała Nr XXVI/343/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych 2016-12-05
Uchwała Nr XXVI/344/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne oraz upoważnienia Dy 2016-12-05
Uchwała Nr XXVI/345/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ustrzyki Dolne na rok 2017. 2016-12-05
Uchwała Nr XXVI/346/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw w celu zasięgnięcia opinii w sprawie projektu statutu sołectwa. 2016-12-05
Uchwała Nr XXVI/347/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie programu współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. 2016-12-05
Uchwała Nr XXVI/348/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ustrzyki Dolne 2016-12-05
Uchwała Nr XXVI/349/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej we wsi Ustjanowa Górna oznaczonej numerem 295, będącej własnością Skarbu Pań 2016-12-05
Uchwała Nr XXVI/350/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową nieruchomości mienia komunalnego, położonej w miejscowości Brelików, gmina Ustrzyki Dolne 2016-12-05
Uchwała Nr XXVI/351/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej. 2016-12-05
Uchwała Nr XXVI/352/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Trzcianiec, gmina Ustrzyki Dolne. 2016-12-05
Uchwała Nr XXVI/353/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej nieruchomości mienia komunalnego, położonej we wsi Wojtkowa, gmina Ustrzyki Dolne. 2016-12-05
Uchwała Nr XXVI/354/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości komunalnej, położonej w miejscowości Hoszów, gmina Ustrzyki Dolne. 2016-12-05
Uchwała Nr XXVI/355/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie podpisania przez Gminę Ustrzyki Dolne umowy partnerskiej o współpracy z miastem Mikołajów na Ukrainie 2016-12-05
Uchwała Nr XXVI/356/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez gminę Ustrzyki Dolne wniosku o dofinansowanie projektu pn. Różne kultury - jedna wyszehradzka tożsamość 2016-12-05
Uchwała Nr XXVI/357/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez gminę Ustrzyki Dolne wniosku o dofinansowanie projektu pn. Ochrona wspólnego dziedzictwa naturalnego poprzez racjonalną 2016-12-05
Uchwała Nr XXVI/358/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez gminę Ustrzyki Dolne wniosku o dofinansowanie projektu pn. Budowa transgranicznego partnerstwa na rzecz ochrony przeciwp 2016-12-05
Uchwała Nr XXVI/359/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez gminę Ustrzyki Dolne wniosku o dofinansowanie projektu pn.: Poprawa dostępności polsko-ukraińskiego pogranicza poprzez i 2016-12-05
Uchwała Nr XXVI/360/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Gminę Ustrzyki Dolne wniosku o dofinansowanie projektu pn. Budowa nowych przyłączy ciepłowniczych do domów jednorodzinny 2016-12-05
Uchwała Nr XXVI/361/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany statutu Gminy Ustrzyki Dolne 2016-12-05
Uchwała Nr XXVI/362/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych 2016-12-05
Uchwała Nr XXVII/363/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 5 grudnia 2016 roku Uchwała budżetowa gminy Ustrzyki Dolne na rok 2017 2016-12-09
Uchwała Nr XXVII/364/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne 2016-12-09
Uchwała Nr XXVII/365/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2017 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego 2016-12-09
Uchwała Nr XXVII/366/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2017 roku dla Powiatu Bieszczadzkiego na realizację zadania publicznego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2226 R Rakowa ? St 2016-12-09
Uchwała Nr XXVII/367/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia przez Gminę Ustrzyki Dolne w 2017 roku zadań od Powiatu Bieszczadzkiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej 2016-12-09
Uchwała Nr XXVII/368/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Przemyśl w 2017 roku 2016-12-09
Uchwała Nr XXVII/369/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy na dostawę wody i odprowadzenia ścieków 2016-12-09
Uchwała Nr XXVII/370/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryf na dostawę wody i odprowadzenie ścieków dla odbiorców na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2016-12-09
Uchwała Nr XXVII/371/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2016 2016-12-09
Uchwała Nr XXVII/372/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie opłaty targowej 2016-12-09
Uchwała Nr XXVII/373/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową zabezpieczenia w 2016 roku przez Gminę Ustrzyki Dolne prawidłowego wykona 2016-12-09
Uchwała Nr XXVII/374/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie: określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na których zamieszkują mieszkańcy składanej za 2016-12-09


  Ilość odwiedzin: 3584153