Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 10216

Zarządzenia Burmistrza Ustrzyk Dolnych

 Osoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2016-01-05

 Nazwa pozycji Data
Zarządzenie Nr 1/2016 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie odwołania Dyrektora Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych 2016-01-07
Zarządzenie Nr 2/2016 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych. 2016-01-07
Zarządzenie Nr 3/2016 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Ustrzyki Dolne 2016-01-05
Zarządzenie Nr 4/2016 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wskazania przedstawicieli Burmistrza na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Ustrzyki Dolne 2016-01-07
Zarządzenie Nr 5/2016 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016 wg paragrafów klasyfikacji budżetowej 2016-01-29
Zarządzenie Nr 6/2016 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 11 stycznia 2016 roku W sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za korzystanie z przyborów kancelaryjnych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych. 2016-01-15
Zarządzenie Nr 7/2016 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi w ulicy Kolejowej o numerze 2016-01-15
Zarządzenie Nr 8/2016 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia logo Programu „Ustrzycka Karta Dużej Rodziny 2016-01-14
Zarządzenie Nr 9/2016 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia cennika wejść na basen wewnętrzny w Zespole Basenów Delfin w Ustrzykach Dolnych. 2016-01-15
Zarządzenie Nr 10/2016 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 27 maja 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych. 2016-01-19
Zarządzenie Nr 11/2016 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 192/15 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 20.10.2015r. w sprawie zlecenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzeg 2016-01-19
Zarządzenie Nr 12/2016 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Komisji dokonującej oceny złożonych wniosków o przyznanie okresowych stypendiów sportowych oraz nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe 2016-01-19
Zarządzenie Nr 13/2016 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie powierzenia obowiązków Inspektora Kontroli Zarządczej. 2016-01-29
Zarządzenie Nr 14/2016 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 143011R Równia na długoś 2016-01-29
Zarządzenie Nr 15/2016 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2016-01-29
Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodu służbowego Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych i zasad jego użytkowania. 2016-02-09
Zarządzenie Nr 17/2016 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno — Architektonicznej 2016-02-09
Zarządzenie Nr 18/2016 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie: powołania składu Komisji do litrażowania, tzn. ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu marki Lublin nr rejestracyjny RB10 5857. 2016-02-09
Zarządzenie Nr 19/2016 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie: powołania składu Komisji do litrażowania, tzn. ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu marki Nubira nr rejestracyjny RBIO 5859. 2016-02-09
Zarządzenie Nr 20/2016 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie powołania opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy w Ustrzykach Dolnych 2016-02-09
Zarządzenie Nr 21/2016 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bandrów Narodowy 2016-02-09
Zarządzenie Nr 22/2016 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 04 marca 2016 r. na dzierżawę nieruchomości, położonych na terenie gminy 2016-02-09
Zarządzenie Nr 23A/2016 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-02-09
Zarządzenie Nr 24/2016 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 01.02.2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na realizację zadania pod nazwą: „Oświetlenie drogi 2016-03-02
Zarządzenie Nr 25/2016 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 01 luty 2016 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 04 marca 2016r. na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyk 2016-02-09
Zarządzenie Nr 26/2016 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 03 luty 2016 roku w sprawie powołania Komisji dokonującej oceny złożonych wniosków o przyznanie stypendiów za wybitne osiągnięcia w zakresie nauki, kultury i sztuki dla uczniów i studentów 2016-02-09
Zarządzenie Nr 27/2016 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 02 luty 2016 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 142738R w miejscowości Hoszów na 2016-02-09
Zarządzenie 28/2016 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodu służbowego Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych i zasad jego użytkowania. 2016-03-02
Zarządzenie Nr 29/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 05 luty 2016r.  w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2016-03-02
Zarządzenie Nr 30/2016 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 05.02.2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na realizację zadania pod nazwą: „Oświetlenie drogi 2016-03-02
Zarządzenie Nr 31/2016 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Ustrzyki Dolne 2016-03-02
Zarządzenie Nr 32/2016 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 10.02.2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na realizację zadania pod nazwą: „Oświetlenie drogi 2016-03-02
Zarządzenie Nr 32A/2016 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 15.02.2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynku mies 2016-03-02
Zarządzenie Nr 33/2016 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 16 luty 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2016. 2016-02-16
Zarządzenie nr 34/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 16 luty 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Przebudowa drogi w miejscowości Krościenko o numerze ewid. działki 61 na d 2016-03-02
Zarządzenie nr 35/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 22 luty 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę 6 szt wiat przystankowych 2016-03-02
Zarządzenie Nr 36/2016 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny wniosków na wsparcie projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2016 2016-03-02
Zarządzenie Nr 37/2016 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia podmiotów w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna 2016-03-02
Zarządzenie Nr 38/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Zespołu Basenów Delfin w Ustrzykach Dolnych. 2016-03-02
Zarządzenie Nr 39/2016 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 25.02.2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zamówienia pod nazwą: &# 2016-03-02
Zarządzenie Nr 40/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 luty 2016r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 25 marca 2016r. na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2016-03-02
Zarządzenie Nr 41/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 luty 2016r.  w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-03-24
Zarządzenie Nr 42/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 01 marca 2016r.  w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji świetlic wiejskich, położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne, stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dol 2016-03-24
Zarządzenie Nr 43/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 01 marca 2016r.  w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Dobra od ulicy Nadgórna do ulicy J 2016-03-24
Zarządzenie Nr 44/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 04 marca 2016r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Ustrzyki Dolne w 2016 roku. 2016-03-24
Zarządzenie Nr 45/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 07 marca 2016r. w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 236/15 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 31 grudnia 2015 roku wprowadzającego zmiany do regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej 2016-03-24
Zarządzenie Nr 46/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 07 marca 2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn.: „Budynek komunalny 2016-03-24
Zarządzenie Nr 47/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 08 marca 2016r. w sprawie zwrotu kosztów zakupu obuwia gumowego do pracy w terenie pracowników Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych. 2016-03-24
Zarządzenie Nr 48/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 08 marca 2016r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 25 marca 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych. 2016-03-24
Zarządzenie Nr 49/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 08 marca 2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na realizację zadania pod nazwą: „Oświetlenie drogi 2016-03-24
Zarządzenie Nr 50/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 09 marca 2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na Utrzymanie zieleni miejskiej w Ustrzykach Dolnych. 2016-03-24
Zarządzenie Nr 51/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 08 marca 2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na Obsadzenie rabat i donic w Ustrzykach Dolnych. 2016-03-24
Zarządzenie Nr 52/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 10 marca 2016r. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2016 2016-03-24
Zarządzenie Nr 53/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 10 marca 2016r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Ustrzykach Dolnych sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ustrzyki Dolne za 2015 rok 2016-03-24
Zarządzenie Nr 54/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 10 marca 2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn.: „Budynek komunalny 2016-03-24
Zarządzenie Nr 55/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 14 marca 2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na realizację zadania pod nazwą: „Podniesienie atra 2016-03-24
Zarządzenie Nr 56/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 14 marca 2016r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 15 kwietnia 2016 r. na dzierżawę nieruchomości, położonych na terenie gminy Ustrzyk 2016-03-24
Zarządzenie Nr 57/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 17 marca 2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn.: „Kanalizacja deszc 2016-03-24
Zarządzenie Nr 58/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 17 marca 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-03-24
Zarządzenie Nr 59/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 17 marca 2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na realizację zadania pod nazwą: „Oświetlenie drogi 2016-03-24
Zarządzenie Nr 60/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 22 marca 2016r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 08 kwietnia 2016r. na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Do 2016-03-24
Zarządzenie nr 61/16 Burmistrz Ustrzyk Dolnych z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łodynie 2016-04-01
Zarządzenie nr 62/16 Burmistrz Ustrzyk Dolnych z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Ustrzykach Dolnych 2016-04-01
Zarządzenie Nr 63/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 23 marca 2016r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych polegających na: „Budowie sieci wodociągowej odcinek od zbiorników nad PPD w Ustjanowej Górnej do zbiorników w Ustrzykach 2016-04-12
Zarządzenie Nr 64/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 marca 2016r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2016-04-12
Zarządzenie Nr 65/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 marca 2016r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2016-04-12
Zarządzenie Nr 66/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 marca 2016r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2016-04-12
Zarządzenie nr 67/16 Burmistrz Ustrzyk Dolnych z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych 2016-04-01
Zarządzenie Nr 68/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzacych dzi 2016-03-31
Zarządzenie Nr 69/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 30 marca 2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na realizację zadania pod nazwą: „Podniesienie atra 2016-04-12
Zarządzenie Nr 70/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 31 marca 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-04-12
Zarządzenie Nr 71/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na:„Dostawa kompaktora stacjonarnego do Stacji Segregacji Odpadów Komunalnych(SSOK) wraz z l 2016-04-12
Zarządzenie Nr 71A/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 01 kwietnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia regulaminów Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych. 2016-08-09
Zarządzenie Nr 72/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na realizację zadania pod nazwą: „Poprawa infrast 2016-04-12
Zarządzenie Nr 73/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Poprawa stanu technicznego Stadionu Sportowego - ETAP II 2016-04-12
Zarządzenie Nr 74/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych wykonywania obowiązkowych zadań własnych gminy z zakresu gospodarki komunalnej 2016-04-21
Zarządzenie Nr 75/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 13 maja 2016 r. na dzierżawę nieruchomości. położonej na terenie gminy Ustrzyki 2016-04-21
Zarządzenie Nr 76/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację w 2016 r. zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prow 2016-04-12
Zarządzenie Nr 77/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli w zakresie odprowadzania nieczystości ciekłych. 2016-04-21
Zarządzenie Nr 78/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie sprzedaży drewna 2016-04-21
Zarządzenie Nr 79/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych zadań zrealizowanych przez Gminę Ustrzyki Dolne 2016-04-27
Zarządzenie Nr 80/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkol 2016-04-15
Zarządzenie Nr 81/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 67/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych 2016-04-15
Zarządzenie Nr 82/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Ustianowej Górnej, Ustianowa Górna 84, 38 - 700 Ustrzyki Dolne 2016-04-21
Zarządzenie Nr 83/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-04-27
Zarządzenie Nr 84/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Remont mostu w ciągu drogi gminnej Nr 1183338 Stańkowa Zawadka usytuowa 2016-04-27
Zarządzenie Nr 85/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań w celu nabycia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w Hoszowie. 2016-04-27
Zarządzenie Nr 86/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Wykonanie remontu nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Ustrzyki D 2016-04-27
Zarządzenie Nr 88/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w konkursie na wyłonienie partnera do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i środków zewnętrzny 2016-04-27
Zarządzenie Nr 89/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 162/2014 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ustrzykach 2016-04-27
Zarządzenie Nr 90/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2016-05-12
Zarządzenie Nr 91/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 39/2016 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 25.02.2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publiczne 2016-05-12
Zarządzenie Nr 92/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 57/2016 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 17.03.2016 r w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publiczneg 2016-05-12
Zarządzenie Nr 93/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Remont drogi gminnej nr 119366R dz. nr ewid. 298/1 w miejscowości Łoboz 2016-05-12
Zarządzenie Nr 94/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łodynie. 2016-05-12
Zarządzenie Nr 95/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-05-12
Zarządzenie Nr 96/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia wyników z otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów pro 2016-05-12
Zarządzenie Nr 97/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 6 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia konkursu na najpiękniej ukwiecony balkon i najpiękniej zagospodarowaną i ukwieconą posesję na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne w 2016 roku. 2016-05-12
Zarządzenie Nr 98/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 6 maja 2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych. 2016-05-12
Zarządzenie Nr 99/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 6 maja 2016r. w sprawie regulaminu pracy komisji konkursowej do oceny ofert złożonych na stanowisko Dyrektora Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych. 2016-05-12
Zarządzenie Nr 100/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 10 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łodynie. 2016-05-24
Zarządzenie Nr 101/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 10 maja 2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej na działce o numerze ewidencyjnym 735 w Ustrzykac 2016-05-24
Zarządzenie Nr 102/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 12 maja 2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Przebudowa drogi do wyciągu Gromadzyń na działce nr ewid. 1923 w Ustrzykac 2016-05-24
Zarządzenie Nr 103/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 12 maja 2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. 2016-05-24
Zarządzenie Nr 104/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 12 maja 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Ustjanowej Górnej. 2016-05-24
Zarządzenie Nr 105/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 16 maja 2016r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2016-05-24
Zarządzenie Nr 106/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 16 maja 2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej celem rozstrzygnięcia konkursu prac autorskich dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej z terenu gminy Ustrzyki Dolne pod hasłem: 2016-05-24
Zarządzenie Nr 107/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 16 maja 2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. 2016-05-24
Zarządzenie Nr 108/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 17 maja 2016r. w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne. 2016-05-24
Zarządzenie Nr 109/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 19 maja 2016r. w sprawie obciążenia komunalnych nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Ustrzyki Dolne ograniczonym prawem rzeczowym. 2016-06-08
Zarządzenie Nr 110/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 19 maja 2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii z programem profilaktycznym ?profilaktyka uza 2016-05-24
Zarządzenie Nr 111/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 19 maja 2016r. w sprawie sprzedaży drewna 2016-05-24
Zarządzenie Nr 112/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata 2016-05-24
Zarządzenie Nr 113/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 20 maja 2016r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznego przetargów ustnych nieograniczonych w dniu 24 czerwca 2016 r. na dzierżawę nieruchomości, położonych na terenie miasta Ustrzy 2016-06-08
Zarządzenie Nr 114/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Ustjanowej Górnej. 2016-05-24
Zarządzenie Nr 115/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 23 maja 2016r. w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łodynie. 2016-05-24
Zarządzenie Nr 116/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 23 maja 2016r. w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Ustianowej Górnej. 2016-05-24
Zarządzenie Nr 117/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 23 maja 2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 143011R Równia na długości 350 mb od km 0+000 2016-05-24
Zarządzenie Nr 118/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy edukacyjnej dla Szkoły Podstawowej w Wojtkowej, Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Ropience przy Zespole Szkół Publicznych w Ropience, Szko 2016-05-24
Zarządzenie Nr 119/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 31 maja 2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Poprawa stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży - budowa parkingu oraz cho 2016-06-08
Zarządzenie Nr 120/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/15 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie trybu i zasad organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków od interesan 2016-06-08
Zarządzenie Nr 121/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie powołania Przewodniczącej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 2 ? Narciarskiej 2016-06-08
Zarządzenie Nr 122/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie powołania Przewodniczącej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Ustrzykach Dolnych. 2016-06-08
Zarządzenie Nr 123/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko podinspektora ds. obsługi interesantów w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych. 2016-06-08
Zarządzenie Nr 124/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustrzykach Dolnych 2016-06-08
Zarządzenie Nr 125/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 2 ? Narciarskiej Szkoły Sportowej 2016-06-08
Zarządzenie Nr 126/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie planu kontroli w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych oraz w Gminie Ustrzyki Dolne na rok 2016 2016-06-08
Zarządzenie Nr 127/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół Publicznych Nr 2 NSS w Ustrzykach Dolnych 2016-06-08
Zarządzenie Nr 128/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. 2016-06-08
Zarządzenie Nr 129/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na stanowisko podinspektora ds. obsługi interesantów w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych. 2016-06-08
Zarządzenie Nr 130/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 22 lipca 2016r. na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Us 2016-06-08
Zarządzenie Nr 131/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia zmiany do Regulaminu Pracy Zespołu Basenów Delfin w Ustrzykach Dolnych. 2016-06-08
Zarządzenie Nr 132/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Ustrzykach Dolnych. 2016-06-22
Zarządzenie Nr 133/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na realizację zadania pod nazwą: 2016-06-22
Zarządzenie Nr 134/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 8 czerwca 2016r. w prawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2016-06-22
Zarządzenie Nr 135/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 8 czerwca 2016r. w prawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2016-06-22
Zarządzenie Nr 136/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bandrów Narodowy na działkach o nr ewidencyjn 2016-06-22
Zarządzenie Nr 137/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 143025R Równia (działka nr ewid. 2016-06-22
Zarządzenie Nr 138/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 8/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 12.01.2016 r. w sprawie ustalenia logo Programu 2016-06-22
Zarządzenie Nr 139/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ustrzykach Dolnych. 2016-06-22
Zarządzenie Nr 140/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. 2016-06-22
Zarządzenie Nr 141/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. 2016-06-22
Zarządzenie Nr 142/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : Przebudowa drogi gminnej Nr 142738R w miejscowości Hoszów na działce o numerze ewi 2016-06-22
Zarządzenie Nr 143/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie i dostawę urn wyborczych dla Gminy Ustrzyki Dolne zgodnych ze wzorami określonymi w 2016-06-22
Zarządzenie Nr 144/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. 2016-06-22
Zarządzenie Nr 145/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia Polityki Otwartości Gminy Ustrzyki Dolne. 2016-06-22
Zarządzenie Nr 146/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-06-22
Zarządzenie Nr 147/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 2016-06-22
Zarządzenie Nr 148/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 125/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kand 2016-06-22
Zarządzenie Nr 148A/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn.: Remont chodnika w ciągu ulicy Łukasiewicza ? od ulicy Gombrowicza- do ulicy PCK st 2016-06-22
Zarządzenie Nr 149/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na 2017 rok 2016-06-22
Zarządzenie Nr 150/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 31/11 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 10 marca 2011r w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gm 2016-07-05
Zarządzenie Nr 151/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz dzieci i uczniów do przedszkoli szkół podstawowych i gimnazjów na terenie G 2016-08-29
Zarządzenie Nr 152/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 109/16 z dnia 19 maja 2016r. w sprawie obciążenia komunalnych nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Ustrzyki Dolne ograniczonym prawe 2016-07-01
Zarządzenie Nr 153/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Przebudowa drogi rolniczej w miejscowości Łobozew Górny gmina Ustrzyki 2016-07-01
Zarządzenie Nr 154/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi tj. opracowania dokumentacji projektowo ? kosztorysowej związanej 2016-07-01
Zarządzenie Nr 155/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 25 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na realizację zadania pod nazwą: 2016-07-01
Zarządzenie Nr 156/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2016-07-05
Zarządzenie Nr 157/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłek dla opiekunów, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2016-07-05
Zarządzenie Nr 158/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2016-07-05
Zarządzenie Nr 159/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłek dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2016-07-05
Zarządzenie Nr 160/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania, z wyłączeniem wydawania wtych sprawach decyzji oraz do prowadzenia postępow 2016-07-05
Zarządzenie Nr 161/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji do dokonania wizji lokalnej i stwierdzenia wykonania lub niewykonania obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego pasa drogowego o nr ewid, działki 1938 po 2016-07-01
Zarządzenie Nr 162/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji 2016-07-01
Zarządzenie Nr 163/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ustrzykach Dolnych 2016-07-01
Zarządzenie Nr 164/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. 2016-07-05
Zarządzenie Nr 165/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustrzykach Dol 2016-07-05
Zarządzenie Nr 166/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 01 lipca 2016r. w sprawie powołania Dyrektora Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych. 2016-07-05
Zarządzenie Nr 167/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-07-12
Zarządzenie Nr 168/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego zadania pod nazwą: 2016-07-12
Zarządzenie Nr 169/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. Przebudowa nawierzchni drogi w ulicy Kolejowej o numerze ewid. działki 1852 na długo 2016-07-12
Zarządzenie Nr 169A/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego na 2017 r., oraz określenia regulaminu i wzoru protokołu z prac Komisji 2016-07-12
Zarządzenie Nr 170/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 4 lipca 2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w Ropience (kopalnia) Nr 143518R (dz. Nr ewid. 50 2016-07-15
Zarządzenie Nr 171/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 04 lipca 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 123/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko podinspektora ds. obsługi interesantów w punkcie 2016-07-05
Zarządzenie Nr 172/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2016-07-12
Zarządzenie Nr 173/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : Wykonanie remontu nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne 2016-07-12
Zarządzenie Nr 174/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie zatwierdzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych. 2016-07-12
Zarządzenie Nr 175/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : Przebudowa drogi w miejscowości Krościenko o numerze ewid. działki 61 na długości 156 2016-07-12
Zarządzenie Nr 177/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2016-08-09
Zarządzenie Nr 178/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie obciążenia komunalnej nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne ograniczonym prawem rzeczowym. 2016-08-09
Zarządzenie Nr 179/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej 2016-08-09
Zarządzenie Nr 180/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. E. Wanieka w Ustrzykach Dolnych. 2016-08-09
Zarządzenie Nr 181/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 09 września 2016r. na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki D 2016-08-09
Zarządzenie Nr 182/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustrzykach Dolnych. 2016-08-09
Zarządzenie Nr 183/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-08-09
Zarządzenie Nr 184/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania na terenie Gminy Ustrzyki Dolne w przypadkach określonych w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chor 2016-08-29
Zarządzenie Nr 185/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn.: Remont mostu w ciągu drogi gminnej Nr 118333R Stańkowa ? Zawadka usytuowanego w g 2016-08-29
Zarządzenie Nr 186/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn.: Remont drogi gminnej Nr 119366R dz. nr ewid. 298/1 w miejscowości Łobozew Górny w 2016-08-29
Zarządzenie Nr 187/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. Poprawa stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży - budowa parkingu oraz chodnika pr 2016-08-29
Zarządzenie Nr 188/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na realizację zadania pod nazwą: 2016-08-29
Zarządzenie Nr 189/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznych przetargów ustnych nieograniczonych w dniu 29 września 2016r. na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Ust 2016-08-29
Zarządzenie Nr 190/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych. 2016-09-27
Zarządzenie Nr 191/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2016-09-27
Zarządzenie Nr 192/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu 2016-08-29
Zarządzenie Nr 193/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Ustrzykach Dolnych 2016-09-27
Zarządzenie Nr 194/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Ustrzykach Dolnych. 2016-09-27
Zarządzenie Nr 195/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 97/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 06 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na najpiękniej ukwiecony balkon i najpiękniej zagospodarowaną 2016-08-29
Zarządzenie Nr 196/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Ustrzykach Dolnych informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Ustrzyki Dolne za I półrocze 2016 roku 2016-08-29
Zarządzenie Nr 197/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2016-09-27
Zarządzenie Nr 198/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2016-09-27
Zarządzenie Nr 199/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2016-09-27
Zarządzenie Nr 200/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnych ćwiczeń zgrywających obrony cywilnej nt. 2016-09-27
Zarządzenie Nr 201/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Nr 1 w Ustrzykach Dolnych. 2016-09-27
Zarządzenie Nr 202/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn.: Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Dobra od ulicy Nadgórna do ulicy Jana Pawł 2016-09-27
Zarządzenie Nr 203/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-09-27
Zarządzenie Nr 204/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 01 września 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 218/2015 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Ustrzyk Dolnych do wykonywania zadań w imie 2016-09-27
Zarządzenie Nr 205/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 06 września 2016 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Sołectwie Równia celem dokonania wyboru członka Rady Sołeckiej na okres kadencji 2015 - 2019 w związku z pisemną rezygnacją członka Rady S 2016-09-27
Zarządzenie Nr 206/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 06 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia aneksu do Zarządzenia Nr 28/15 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 03.02.2015 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ustrzykach Dol 2016-09-27
Zarządzenie Nr 207/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 08 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. 2016-09-27
Zarządzenie Nr 208/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 08 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej publicznej 119 206 R Brzegi Dolne (za oczysz 2016-09-27
Zarządzenie Nr 209/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 13 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Inspektora w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych 2016-09-13
Zarządzenie Nr 209A/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 47116 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 8 marca 2016 r. 2016-09-27
Zarządzenie Nr 210/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 15 września 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-09-27
Zarządzenie Nr 211/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 15 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 118 333R Stańkowa ? Zawadka o długości 44 2016-09-27
Zarządzenie Nr 212/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 15 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Wykonanie dachu spadowego na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy - 2016-09-27
Zarządzenie Nr 213/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 16 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego na 2017 r, oraz określenia regulaminu i wzoru protokołu prac Komisji 2016-09-27
Zarządzenie Nr 214/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 20 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia powiatowego treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego obrony cywilnej pk. 2016-09-27
Zarządzenie Nr 215/16 - w przygotowaniu 2016-09-27
Zarządzenie Nr 216/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 20 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 143025R Równia (działka nr ewid. 114) na 2016-09-27
Zarządzenie Nr 217/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 20 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : Wykonanie przebudowy drogi rolniczej w miejscowości Łobozew Górny gmina Ustrzyki 2016-09-27
Zarządzenie Nr 218/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 20 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 119250R Krościenko- Stebnik na 2016-09-27
Zarządzenie Nr 219/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 20 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : Przebudowa drogi gminnej na działce o numerze ewidencyjnym 735 w Ustrzykach Doln 2016-09-27
Zarządzenie Nr 220/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 21 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn, 2016-09-27
Zarządzenie Nr 221/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 27 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : Przebudowa drogi gminnej w Ropience (kopalnia) Nr 143518R (dz. Nr ewid. 506/2, 5 2016-09-27
Zarządzenie Nr 222/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 27 września 2016 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 31 października 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych. 2016-09-27
Zarządzenie Nr 223/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 28 września 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na stanowisko Inspektora w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych. 2016-10-17
Zarządzenie Nr 224/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 27 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Usuwanie zmagazynowanych wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 2016-10-17
Zarządzenie Nr 225/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn.: Przebudowa dróg lokalnych w miejscowościach Ropienka, Brelików 2016-10-17
Zarządzenie Nr 226/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych 2016-10-17
Zarządzenie Nr 227/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 września 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-10-17
Zarządzenie Nr 228/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych 2016-10-17
Zarządzenie Nr 229/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 03 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych na terenie Gminy Us 2016-10-17
Zarządzenie Nr 230/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 04 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : Przebudowa drogi gminnej nr 119252R w miejscowości Hoszowczyk 2016-10-17
Zarządzenie Nr 231/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych. 2016-10-17
Zarządzenie Nr 232/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmiany stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu na terenie miasta Ustrzyki Dolne położonego na Zielonym Rynku przy ulicy J. Korczaka. 2016-10-17
Zarządzenie Nr 233/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 10 października 2016 r. w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych. 2016-10-17
Zarządzenie Nr 233a/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 11 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : Budowa drogi przy ulicy Gombrowicza- koło basenu Delfin w Ustrzykach Dolnyc 2016-10-25
Zarządzenie Nr 234/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 12 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji skrutacyjnej ds. Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego na 2017 r. 2016-10-25
Zarządzenie Nr 235/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 13 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę 6 szt. parkomatów 2016-10-25
Zarządzenie Nr 235a/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 13 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. 2016-10-25
Zarządzenie Nr 236/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 14 października 2016 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych wykonywania obowiązkowych zadań własnych gminy z zakresu gospodarki komun 2016-11-04
Zarządzenie Nr 237/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 18 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. 2016-10-25
Zarządzenie Nr 238/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 18 października 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych. 2016-10-25
Zarządzenie Nr 239/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 20 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na realizację zadania pod nazwą: 2016-11-04
Zarządzenie Nr 240/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 20 października 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-11-04
Zarządzenie Nr 241/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 20 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn.: 2016-11-04
Zarządzenie Nr 242/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 21 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 143033R (dz.428) w miejsco 2016-11-04
Zarządzenie Nr 243/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 24 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 143 505 R (do cmentarza) o nr ewid. d 2016-11-04
Zarządzenie Nr 244/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 25 października 2016 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2016-11-04
Zarządzenie Nr 245/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 26 października 2016 r. w sprawie: planu sprawdzeń z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych. 2016-11-04
Zarządzenie Nr 246/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 02 listopada 2016 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2017 rok 2016-11-04
Zarządzenie Nr 247/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 02 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2016-11-04
Zarządzenie Nr 248/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 03 listopada 2016 r. w sprawie sprzedaży drewna 2016-11-04
Zarządzenie Nr 249/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 04 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia cennika wejść na baseny zewnętrzne w Zespole Basenów Delfin w Ustrzykach Dolnych. 2016-11-14
Zarządzenie Nr 250/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 04 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Projektu pn. Program Strategiczny 2016-11-14
Zarządzenie Nr 251/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 07 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 23 grudnia 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych. 2016-11-14
Zarządzenie Nr 252/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 08 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 24 listopada 2016r. na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie gminy Ust 2016-11-14
Zarządzenie Nr 253/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 09 listopada 2016 r. W sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Ustrzyki Dolne. 2016-11-22
Zarządzenie Nr 254/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 09 listopada 2016 r. W sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku o odpis z Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Ustrzyki Dolne 2016-11-22
Zarządzenie Nr 255/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 09 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : Remont pokładu drewnianego mostu w Łobozewie Dolnym w ciągu drogi do szkoły 2016-12-08
Zarządzenie Nr 256/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 09 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Wymiana lamp oświetlenia wraz z zapewnieniem finansowania w oparciu 2016-11-22
Zarządzenie Nr 257/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę Udzielenie kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu 2016r. w k 2016-11-22
Zarządzenie Nr 258/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn.: 2016-11-30
Zarządzenie Nr 259/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn.: Przebudowa drogi gminnej publicznej 119 206R Brzegi Dolne (za oczyszczalnią) 2016-11-30
Zarządzenie Nr 260/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego z dnia 25 października 2016 r., znak: P-I1.4131.2.208.2016 2016-11-22
Zarządzenie Nr 261/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Przebudowa odcinka drogi nr 118310R relacji Brelików - Ropienka dz. 2016-11-22
Zarządzenie Nr 262/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-11-30
Zarządzenie Nr 262A/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn.: 2016-11-30
Zarządzenie Nr 263/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Sołectwie Równia celem dokonania wyboru dwóch członków Rady Sołeckiej na okres kadencji 2015 - 2019 w związku z pisemną rezygnacją członk 2016-11-22
Zarządzenie Nr 264/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonych na terenie miasta Ustrzyki Dolne pod letnie ogrody sezonowe. 2016-11-30
Zarządzenie Nr 265/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie obciążenia komunalnych nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Ustrzyki Dolne ograniczonym prawem rzeczowym. 2016-11-30
Zarządzenie Nr 266/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie sprzedaży drewna 2016-11-29
Zarządzenie Nr 267/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 236/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 14.10.2016r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegac 2016-12-08
Zarządzenie Nr 268/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-12-16
Zarządzenie Nr 269/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i Komisji Kasacyjnej 2016-12-01
Zarządzenie Nr 270/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu na terenie miasta Ustrzyki Dolne położonego na Zielonym Rynku przy ulicy J. Korczaka. 2016-12-08
Zarządzenie Nr 271/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na samodzielne stanowisko Referenta ds. parkingów w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych 2016-12-08
Zarządzenie Nr 272/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2016-12-22
Zarządzenie Nr 273/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2016-12-22
Zarządzenie Nr 274/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na samodzielne stanowisko referenta ds. parkingów w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych. 2016-12-08
Zarządzenie Nr 275/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 22 grudnia 2016r. na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie miasta Ustrzyki 2016-12-08
Zarządzenie Nr 276/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : Przebudowa drogi gminnej nr 118 333R Stańkowa - Zawadka Umowa nr 54/D/2016 z dnia 2016-12-16
Zarządzenie Nr 277/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 143 033R w m-ci Równia 2016-12-16
Zarządzenie Nr 278/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu zlecania zadań publicznych. 2016-12-09
Zarządzenie Nr 279/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie obciążenia komunalnej nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne ograniczonym prawem rzeczowym. 2016-12-16
Zarządzenie Nr 280/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na 2016-12-22
Zarządzenie Nr 281/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy będą reprezentować sektor pozarządowy w komisjach konkursowych opiniujących oferty w ogłaszanych na 2016-12-14
Zarządzenie Nr 282/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznych przetargów ustnych nieograniczonych w dniu 12 stycznia 2017r. na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Ustr 2016-12-16
Zarządzenie Nr 283/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : Przebudowa drogi gminnej nr 143 505R o nr. działki ewid. 99 w m-ci Ropienka 2016-12-22
Zarządzenie Nr 284/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : 2016-12-16
Zarządzenie Nr 285/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Przebudowa odcinka drogi gminnej publicznej Nr 119204R Jureczkowa na d 2016-12-22
Zarządzenie Nr 286/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu Kultura fizyczna i sport 2016-12-16
Zarządzenie Nr 287/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z obszaru Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii 2016-12-16
Zarządzenie Nr 288/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu Upowszechnianie kultury 2016-12-16
Zarządzenie Nr 289/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu Turystyka 2016-12-16
Zarządzenie Nr 290/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu Regranting 2016-12-16
Zarządzenie Nr 291/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2017-01-11
Zarządzenie Nr 294/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru wykonanych prac przez Panią Joannę Karabanowską wskazanych przez Biegłego Sądowego Pana Zbigniewa Krawiec- w opinii z dnia 14 2016-12-22
Zarządzenie Nr 295/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych polegających na: 2016-12-22
Zarządzenie Nr 296/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych. 2017-01-11
Zarządzenie Nr 297/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Sołectwie Ustjanowa Górna dotyczącego odwołania sołtysa a w przypadku odwołania przeprowadzenie wyboru sołtysa na okres kadencji 2015 2016-12-22
Zarządzenie Nr 298/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2016-12-22
Zarządzenie Nr 299/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu pn. : Przebudowa odcinka drogi nr 118310R relacji Brelików - Ropienka dz.nr ewid.353 w 2016-12-22
Zarządzenie Nr 300/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej relacji Chwaniów Nowosielce Kozickie od km 0+ 2016-12-22
Zarządzenie Nr 301/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówieniu publicznym dotyczącego prac geodezyjnych i szacowania nieruchomości. 2016-12-22
Zarządzenie Nr 302/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży drewna 2016-12-21
Zarządzenie Nr 303/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 287/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z obszaru 2016-12-22
Zarządzenie Nr 304/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 288/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu 2016-12-22
Zarządzenie Nr 305/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 289/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu 2016-12-22
Zarządzenie Nr 306/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 290/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu 2016-12-22
Zarządzenie Nr 307/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustrzykach Dolnych. 2017-01-12
Zarządzenie Nr 308/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2017-01-11
Zarządzenie Nr 309/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 286/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu 2016-12-22
Zarządzenie Nr 310/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2017-01-11
Zarządzenie Nr 311/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej relacji Zawadka - Stańkowa od km 0+446 do km 2017-01-11
Zarządzenie Nr 312/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w kasie Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych 2017-01-11
Zarządzenie Nr 313/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2017-01-11
Zarządzenie Nr 314/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2017-01-11
Zarządzenie Nr 315/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Ustrzyki Dolne 2017-01-11


  Ilość odwiedzin: 4174068