Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 8636

Zarządzenia Burmistrza Ustrzyk Dolnych

 Osoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2015-02-17

 Nazwa pozycji Data
Zarządzenie Nr 1/2015r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 02 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za przybory kancelaryjne Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych na rok 2015. 2015-02-17
Zarządzenie Nr 2/2015r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 02 stycznia 2015 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Ustrzyk Dolnych do wykonywania zadań w imieniu Burmistrza Ustrzyk Dolnych. 2015-02-17
Zarządzenie Nr 3/2015r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny wniosków na wsparcie projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2015 2015-02-18
Zarządzenie Nr 4/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie trybu i zasad organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków od interesantów. 2015-02-19
Zarządzenie Nr 5/2015r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej poprzez działanie „Wdrażanie lokalnych s 2015-02-18
Zarządzenie Nr 6/2015r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości komunalnych, położonych na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne. 2015-02-18
Zarządzenie Nr 7/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2015-02-18
Zarządzenie Nr 8/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015 wg paragrafów klasyfikacji budżetowej 2015-02-18
Zarządzenie Nr 9/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont chodnika w ciągu ulicy Nadgórna — strona lewa — od u 2015-02-18
Zarządzenie Nr 10/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówieniu publicznym dotyczącego prac geodezyjnych i szacowania nieruchomości. 2015-02-18
Zarządzenie Nr 11/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie remontu drogi gminnej publicznej 119 206 R Brzegi Dolne (za 2015-02-18
Zarządzenie Nr 12/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont drogi gminnej w ciągu ulicy Ogrodowa na odcinku od ulicy Nadgór 2015-02-18
Zarządzenie Nr 13/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Ustrzyki Dolne 2015-02-18
Zarządzenie Nr 14/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie remontu nawierzchni drogi w ulicy Kolejowej o numerze ewid. 2015-02-18
Zarządzenie Nr 14a/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. budowa toru rowerowego typu „pumpłrack 2015-02-18
Zarządzenie Nr 15/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego w dniu: 19 luty 2015r. na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie gmi 2015-02-18
Zarządzenie Nr 16/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie planu kontroli w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych oraz w Gminie Ustrzyki Dolne na rok 2015 2015-02-18
Zarządzenie Nr 17/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont chodnika w ciqgu ulicy Dobra — od ulicy Nadgórna- strona 2015-02-19
Zarządzenie Nr 18/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 131/11 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 28 września 2011r , w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemoc 2015-02-19
Zarządzenie Nr 19/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacja zadania pod nazwą : 2015-02-19
Zarządzenie Nr 20/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacja zadania pod nazwą : 2015-02-19
Zarządzenie Nr 21/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacja zadania pod nazwą : 2015-02-19
Zarządzenie Nr 22/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie obsługi i eksploatacji urządzeń monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Miasta w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 i kamer rozmieszczonych na terenie mia 2015-02-19
Zarządzenie Nr 23/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 26 stycznia 2015 roku Burmistrza Ustrzyk Dolnych w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na t 2015-02-19
Zarządzenie Nr 24/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż autobusu gminnego. 2015-03-23
Zarządzenie Nr 25/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2015-02-19
Zarządzenie Nr 26/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 02 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad oraz wysokości opłat za zajęcie 1 m2 terenu stanowiącego własność Gminy Ustrzyki Dolne zlokalizowanego poza pasem drogowym drogi pub 2015-02-20
Zarządzenie Nr 27/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 02 lutego 2015 roku w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych. 2015-03-10
Zarządzenie Nr 28/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 03 lutego 2015 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ustrzykach Dolnych. 2015-03-23
Zarządzenie Nr 29/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 03 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad oraz wysokości opłat za zajęcie 1 m2 terenu stanowiącego własność Gminy Ustrzyki Dolne zlokalizowanego poza pasem drogowym drogi pub 2015-02-20
Zarządzenie Nr 30/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 04 lutego 2015 roku w sprawie obowiązującego w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych wzoru pisma urzędowego i zasad sporządzania Zarządzeń Burmistrza Ustrzyk Dolnych 2015-02-20
Zarządzenie Nr 31/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 04 lutego 2015 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2015 2015-02-20
Zarządzenie Nr 32/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 09 lutego 2015 roku W sprawie powołania pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w gminie Ustrzyki Dolne 2015-02-20
Zarządzenie Nr 33/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 09 lutego 2015 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na samodzielne stanowisko inspektora ds. promocji w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych. 2015-02-20
Zarządzenie Nr 34/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Wykonanie remontu drogi gminnej Nr 118310 R Ropienka &# 2015-02-20
Zarządzenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych Nr 35/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzacych 2015-02-26
Zarządzenie Nr 36/2015 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia programu instruktażu ogólnego 2015-03-02
Zarządzenie Nr 37/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2015-03-10
Zarządzenie Nr 38/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych 2015-04-13
Zarządzenie Nr 39/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 04 marca 2015 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Ustrzyk Dolnych do wykonywania zadań w imieniu Burmistrza Ustrzyk Dolnych. 2015-03-23
Zarządzenie Nr 40/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 06 marca 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmio 2015-03-10
Zarządzenie Nr 41/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 06 marca 2015 roku W sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do public 2015-03-10
Zarządzenie Nr 42/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 06 marca 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 31/11 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 10 marca 2011r , w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rod 2015-03-12
Zarządzenie Nr 43/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 09 marca 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Remont odcinka drogi gminnej publicznej Nr 119204R Jurec 2015-03-12
Zarządzenie Nr 44/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 09 marca 2015 roku w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Ustrzyki Dolne w 2015 roku. 2015-03-24
Zarządzenie Nr 45/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Ustrzykach Dolnych sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ustrzyki Dolne za 2014 rok 2015-03-24
Zarządzenie Nr 46/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 16 kwietnia 2015r. na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie gminy 2015-03-23
Zarządzenie Nr 47/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych i podległych jednostkach 2015-03-23
Zarządzenie Nr 48/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 3 kwietnia 2015 roku w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych. 2015-03-16
Zarządzenie Nr 49/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności ewidencjonowanych składników rzeczowych majątku ruchomego oraz wartości niematerialnych i prawnych, w Urzędzie Miejskim w U 2015-03-24
Zarządzenie Nr 50/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 18 marca 2015 roku W sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych właściwych do głosowania korespondencyjnego w gminie Ustrzyki Dolne. 2015-03-24
Zarządzenie Nr 51/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 119237R Równia k/OTL w miejscowo 2015-03-24
Zarządzenie Nr 52/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2015-03-24
Zarządzenie Nr 53/15 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu Jarmaku Wielkanocnego w Ustrzykach Dolnychw 2015-03-20
Zarządzenie Nr 54/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne. 2015-03-27
Zarządzenie Nr 55/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości komunalnych, położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2015-03-24
Zarządzenie Nr 56/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia wyników z otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmi 2015-03-25
Zarządzenie Nr 57/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacja zadania pod nazwą: Fun 2015-04-02
Zarządzenie Nr 58/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacja zadań pod nazwą: 1. Oś 2015-04-02
Zarządzenie Nr 59/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2015-04-13
Zarządzenie Nr 60/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 02 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Utrzymanie zieleni miejskiej w Ustrzykach Dolnych 2015-04-17
Zarządzenie Nr 61/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 07 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych 2015-04-13
Zarządzenie Nr 62/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 08 kwietnia 2015 roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych wykonywania obowiązkowych zadań własnych gminy z zakresu gospodarki 2015-04-17
Zarządzenie Nr 63/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 08 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań z właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, przez które projektowana jest budowa magistrali wodoci 2015-04-13
Zarządzenie Nr 64/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 08 kwietnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia powiatowego treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego pk. „EDEN 2015-04-17
Zarządzenie Nr 65/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznyc 2015-04-17
Zarządzenie Nr 67/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 45/08 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 18 kwietnia 2008 roku 2015-04-30
Zarządzenie Nr 68/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Kierownika MGOPS w Ustrzykach Dolnych 2015-04-17
Zarządzenie Nr 69/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi tj. opracowania dokumentacji projektowo — koszto 2015-04-17
Zarządzenie Nr 70/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 2015-04-20
Zarządzenie Nr 71/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w Zespole Basenów Delfin w Ustrzykach Dolnych. 2015-04-30
Zarządzenie Nr 72/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków formularzy ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych. 2015-04-30
Zarządzenie Nr 73/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 28 maja 2015r. na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie miasta 2015-04-30
Zarządzenie Nr 74/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu pod garażem na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne. 2015-04-30
Zarządzenie Nr 75/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2015-06-10
Zarządzenie Nr 76/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 kwietnia 2015 roku W sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych kart ewidencji czasu i zadań pracy. 2015-05-04
Zarządzenie Nr 77/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych. 2015-05-04
Zarządzenie Nr 78/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 4 maja 2015 roku W sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 2015-05-05
Zarządzenie Nr 79/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie zmiany planu kontroli na rok 2015 2015-05-06
Zarządzenie Nr 80/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 05 maja 2015 roku w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2015-06-10
Zarządzenie Nr 81/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na logo oraz flagę reprezentacyjną Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne 2015-05-08
Zarządzenie Nr 82/15 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na najpiękniej ukwiecony balkon i najpiękniej zagospodarowaną i ukwieconą posesję na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne w 2015 r 2015-05-11
Zarządzenie Nr 83/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Komisji do ustalania dopłat do indywidualnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla któr 2015-06-10
Zarządzenie Nr 84/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/15 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie trybu i zasad organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków od 2015-06-10
Zarządzenie Nr 85/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łodynie. 2015-05-19
Zarządzenie Nr 86/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Wojtkówce. 2015-05-19
Zarządzenie Nr 87/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany struktury organizacyjnej Zespołu Basenów Delfin w Ustrzykach Dolnych. 2015-06-10
Zarządzenie Nr 88/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości komunalnej, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2015-06-10
Zarządzenie Nr 89/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie powołania Zespołu do rozpatrzenia uwag i wniosków zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskow 2015-06-10
Zarządzenie Nr 90/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości komunalnej, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2015-06-10
Zarządzenie Nr 91/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2015-06-10
Zarządzenie Nr 92/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2015-06-18
Zarządzenie Nr 93/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia sprzedaży a także ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu gminnego marki Autosan 2015-07-15
Zarządzenie Nr 94/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 28 maja 2015 roku W sprawie zakończenia obowiązku prowadzenia w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych kart ewidencji czasu i zadań pracy. 2015-06-18
Zarządzenie Nr 95/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót 2015-06-18
Zarządzenie Nr 96/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 5 czerwca 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 10 lipca 2015 r. na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie gminy 2015-06-18
Zarządzenie Nr 97/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Wojtkówce. 2015-06-18
Zarządzenie Nr 98/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łodynie. 2015-06-18
Zarządzenie Nr 99/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia warunków obejmowania imprez lub wydarzeń Honorowym Patronatem oraz uczestnictwa w Komitetach Honorowych Burmistrza Ustrzyk Dolnych. 2015-06-18
Zarządzenie Nr 100/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia kryteriów podziału wydatków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 2015-06-18
Zarządzenie Nr 101/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na realizację zadania pod nazwą: Wykonanie 2015-07-15
Zarządzenie Nr 102/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy Ustrzyki Dolne 2015-06-18
Zarządzenie Nr 103/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Gminie Ustrzyki Dolne i Jednos 2015-07-15
Zarządzenie Nr 1/103/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 14 czerwca 2015 roku w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego 2015-06-18
Zarządzenie Nr 104/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego 2015-07-15
Zarządzenie Nr 105/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Jednostkach Oświatowych Gminy 2015-07-15
Zarządzenie Nr 106/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2015-07-15
Zarządzenie Nr 107/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2015-07-15
Zarządzenie Nr 108/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2015-07-15
Zarządzenie Nr 109/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2015-07-15
Zarządzenie Nr 110/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego we wsi Jałowe celem dokonania wyboru członka Rady Sołeckiej na okres kadencji 2015 — 2019 w związku z pisemną rezygnacją czło 2015-07-15
Zarządzenie Nr 111/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Wojtkówce9 2015-07-15
Zarządzenie Nr 112/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łodynie. 2015-07-15
Zarządzenie Nr 114/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na realizację zadania pod nazwą: „Pod 2015-07-15
Zarządzenie Nr 115/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2015-07-15
Zarządzenie Nr 116/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu : Remont odcinka drogi gminnej publicznej Nr 119204R Jureczkowa na długości 3 2015-07-15
Zarządzenie Nr 117/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych zadania pod nazwą.: „ Poprawa stanu t 2015-07-15
Zarządzenie Nr 118/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum w Wojtkówce. 2015-07-15
Zarządzenie Nr 119/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustrzykach Dolnych 2015-07-15
Zarządzenie Nr 120/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych 2015-07-15
Zarządzenie Nr 121/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zarządzie Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych 2015-07-15
Zarządzenie Nr 122/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 02 lipca 2015 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Sołectwie Ustjanowa Górna celem dokonania wyboru członka Rady Sołeckiej na okres kadencji 2015 — 2019 w związku z pisemną rez 2015-07-15
Zarządzenie Nr 123/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 02 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli w zakresie odprowadzania nieczystości ciekłych. 2015-07-15
Zarządzenie Nr 124/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 03 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 06 sierpnia 2015 r. na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie gmi 2015-07-15
Zarządzenie Nr 125/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 03 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu : Remont drogi gminnej nr 119237R Równia k/OTL w miejscowości Równia w km 0+105 2015-07-16
Zarządzenie Nr 126/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 06 lipca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Ustrzyckim Domu Kultury 2015-07-16
Zarządzenie Nr 127/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 07 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na realizację zadania pod nazwą: „Popra 2015-07-16
Zarządzenie Nr 128/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 07 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych. 2015-07-16
Zarządzenie Nr 129/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 08 lipca 2015 roku W sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach ponownych do Rady Miejskiej o 2015-07-16
Zarządzenie Nr 130/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 08 lipca 2015 roku W sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów uprawnionych do prowadzenia kampanii referendalnej oraz podania wykazu ty 2015-07-16
Zarządzenie Nr 131/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych związanych z realizacja zadania pod nazwą : „Budynek mieszkalny ul. Naftowa nr 10 2015-07-16
Zarządzenie Nr 132/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych związanych z realizacja zadania pod nazwą : „Budynek mieszkalny ul. Wojska Polskiego nr 2 2015-07-16
Zarządzenie Nr 133/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 13 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-16
Zarządzenie Nr 134/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 13 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-16
Zarządzenie Nr 135/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 13 lipca 2015 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Łodynie. 2015-08-18
Zarządzenie Nr 136/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań w celu nabycia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne działki nr 507/3, położonej w Stańkowej. 2015-08-18
Zarządzenie Nr 137/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2015-08-18
Zarządzenie Nr 138/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na przewóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Ustrzyki Dolne w r 2015-08-18
Zarządzenie Nr 139/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu : Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno —inwesty 2015-08-18
Zarządzenie Nr 140/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum. 2015-08-18
Zarządzenie Nr 141/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z obiektu Stadionu sportowego w Ustrzykach Dolnych 2015-08-18
Zarządzenie Nr 142/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie dnia wolnego za dzień 15 sierpnia 2015 r. 2015-08-18
Zarządzenie Nr 143/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych związanych z realizacja zadania: budowa toru rowerowego typu „pumptrack 2015-08-18
Zarządzenie Nr 144/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2015-08-18
Zarządzenie Nr 145/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Ustrzykach Dolnych informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Ustrzyki Dolne za I półrocze 2015 roku 2015-08-18
Zarządzenie Nr 146/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne 2015-08-18
Zarządzenie Nr 147/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne 2015-08-18
Zarządzenie Nr 148/2015 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej. 2015-08-13
Zarządzenie Nr 149/2015 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji do spraw referendum. 2015-08-13
Zarządzenie Nr 150/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonych na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2015-08-18
Zarządzenie Nr 151/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonych na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2015-08-18
Zarządzenie Nr 152/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2015-08-18
Zarządzenie Nr 153/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2015-08-18
Zarządzenie Nr 154/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2015-08-18
Zarządzenie Nr 155/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2015-08-18
Zarządzenie Nr 156/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2015-08-18
Zarządzenie Nr 157/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach 2015-08-18
Zarządzenie Nr 158/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2015-09-11
Zarządzenie Nr 159/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie przyznania dla Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz jego zastępcy ekwiwalentu na pokrycie kosztów nabycia reprezentacyjnego ubioru służbowego. 2015-10-20
Zarządzenie Nr 160/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad poboru, odprowadzania i rozliczania opłaty miejscowej na terenie gminy Ustrzyki Dolne 2015-09-11
Zarządzenie Nr 161/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych związanych z realizacja zadania: wykonanie zagospodarowania terenu wokół toru rowerowego typu „pumptrack 2015-09-11
Zarządzenie Nr 162/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi rolniczej w miejscowości Ropienka G 2015-09-11
Zarządzenie Nr 163/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 04 września 2015 na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gmin 2015-09-11
Zarządzenie Nr 164/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na realizację zadania pod nazwą: „Po 2015-09-11
Zarządzenie Nr 165/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie inwentaryzacji zdawczo odbiorczej 2015-10-12
Zarządzenie Nr 166/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania p 2015-10-12
Zarządzenie Nr 167/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego na 2016 r., określenia regulaminu i protokołu z prac Komisji. 2015-09-11
Zarządzenie Nr 168/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2015-10-12
Zarządzenie Nr 169/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na 2016 rok 2015-10-12
Zarządzenie Nr 170/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Ustrzykach Dolnych 2015-10-12
Zarządzenie Nr 171/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 2 września 2015 roku W sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP oraz p 2015-09-11
Zarządzenie Nr 172/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 02 września 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 01 października 2015 r. na dzierżawę nieruchomości położonych na ter 2015-10-12
Zarządzenie Nr 173/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 04 września 2015 roku w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania blankietów odpisów aktów stanu cywilnego oraz blankietów zaświadczeń wykorzystywanych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego 2015-10-12
Zarządzenie Nr 174/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 04 września 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na: „Budowie sieci wodo 2015-10-12
Zarządzenie Nr 175/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 07 września 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 16 października 2015 na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie 2015-10-20
Zarządzenie Nr 175A/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 08 września 2015 roku zmieniające Zarządzenie nr 10/2010 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 20.01.2010 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych służących do 2015-10-20
Zarządzenie Nr 175C/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 08 września 2015 roku w sprawie korzystania z oprogramowania komputerowego w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych 2015-10-20
Zarządzenie Nr 176/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 09 września 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na realizację zadania pod nazwą: „Po 2015-10-20
Zarządzenie Nr 177/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 15 września 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Przebudowa chodników „pod Dęby 2015-10-20
Zarządzenie Nr 178/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 16 września 2015 roku w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2015-10-20
Zarządzenie Nr 179/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 16 września 2015 roku w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2015-10-20
Zarządzenie Nr 179A/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 20 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 61/15 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 7 kwietnia 2015 r. 2015-10-23
Zarządzenie Nr 180/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 21 września 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urz 2015-10-20
Zarządzenie Nr 181/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 30 września 2015 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2015-10-20
Zarządzenie Nr 182/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 02 października 2015 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych. Zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2015-10-20
Zarządzenie Nr 183/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 05 października 2015 roku w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 2015-10-20
Zarządzenie Nr 184/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 06 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, 2015-10-20
Zarządzenie Nr 185/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 06 października 2015 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Podniesienie atrakcyjności turystyczno - inwestycyjnej Gminy Ust 2015-10-20
Zarządzenie Nr 185A/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 6 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 61/15 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 7 kwietnia 2015 r. 2015-10-23
Zarządzenie Nr 186/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 08 października 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, n 2015-10-20
Zarządzenie Nr 187/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 08 października 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego do kotłowni olejowych szkół podstawowych G 2015-10-20
Zarządzenie Nr 188/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 09 października 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 17 listopada 2015 r. na dzierżawę nieruchomości położonych na te 2015-10-20
Zarządzenie Nr 189/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 13 października 2015 roku w sprawie zwrotu kosztów zakupu obuwia gumowego do pracy w terenie pracowników Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych. 2015-10-20
Zarządzenie Nr 190/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 14 października 2015 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 24 grudnia 2015 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych. 2015-10-20
Zarządzenie Nr 191/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 15 października 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży budynków do rozbiórki położonych na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 43/7 we wsi Wojtkówka w formie przetargu ustnego nie 2015-10-20
Zarządzenie Nr 192/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 20 października 2015 roku w sprawie zlecenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych wykonywania powierzonych obowiązkowych zadań własnych gminy z zakr 2015-11-18
Zarządzenie Nr 193/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 20 października 2015 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2015-11-18
Zarządzenie Nr 193A/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 22 października 2015 roku w sprawie ustalenia zasad dzierżawy za miejsca parkingowe w Strefie Płatnego Parkowania na drogach publicznych, położone na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2015-11-18
Zarządzenie Nr 194/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 27 października 2015 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych. 2015-11-18
Zarządzenie Nr 194A/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 27 października 2015 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych związanych z realizacją zadania w ramach projektu pn.: „Poprawa stanu technicznego Stadionu Sportoweg 2015-11-18
Zarządzenie Nr 195/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 28 października 2015 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2015-11-18
Zarządzenie Nr 196/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 3 listopada 2015 roku w sprawie powołania Komisji skrutacyjnej do ustalenia wyników głosowania na zadania zgłoszone do Budżetu obywatelskiego. 2015-11-18
Zarządzenie Nr 197/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 3 listopada 2015 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Podniesienie atrakcyjności turystyczno - inwestycyjnej Gminy Ustrzyki 2015-11-18
Zarządzenie Nr 198/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej do terenów rekreacyjno-sportowy 2015-11-18
Zarządzenie Nr 199/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 6 listopada 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznych przetargów ustnych nieograniczonych w dniu 29 grudnia 2015r. na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie 2015-11-18
Zarządzenie Nr 200/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych zz dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 10 grudnia 2015 r. na dzierżawę nieruchomości położonych na terenie 2015-11-18
Zarządzenie Nr 201/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2016 rok 2015-11-18
Zarządzenie Nr 202/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 13 listopada 2015 roku W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu: Przebudowa chodników „pod Dęby 2015-12-01
Zarządzenie Nr 203/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na stanowisko Dyrektora Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych. 2015-11-18
Zarządzenie Nr 204/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych. 2015-11-18
Zarządzenie Nr 205/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 16 listopada 2015 roku W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót na zadaniu: Przebudowa drogi rolniczej w miejscowości Ropienka Górna gmina Ustrzyki Do 2015-12-01
Zarządzenie Nr 206/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad wydawania i rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane przez jednostki Ochotniczych Straży P 2015-12-01
Zarządzenie Nr 207/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i Komisji Kasacyjnej 2015-12-01
Zarządzenie Nr 208/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2015-12-01
Zarządzenie Nr 209/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 23 grudnia 2015 r. na dzierżawę miejsc parkingowych w Strefie Płatn 2015-12-01
Zarządzenie Nr 210/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2015-12-10
Zarządzenie Nr 211/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 31/11 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy 2015-12-10
Zarządzenie Nr 212/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 25 listopada 2015 roku W sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Ustrzyk Dolnych. 2015-12-01
Zarządzenie Nr 213/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 25 listopada 2015 roku W sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Ustrzyk Dolnych. 2015-12-01
Zarządzenie Nr 214/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2015-12-10
Zarządzenie Nr 215/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2015-12-10
Zarządzenie Nr 216/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 01 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Komisji do ustalania dopłat do indywidualnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla 2015-12-10
Zarządzenie Nr 217/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 01 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań w celu nabycia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne działki nr 15014 położonej we wsi Bandrów Narodowy. 2015-12-10
Zarządzenie Nr 218/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 01 grudnia 2015 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Ustrzyk Dolnych do wykonywania zadań w imieniu Burmistrza Ustrzyk Dolnych. 2015-12-10
Zarządzenie Nr 219/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 01 grudnia 2015 roku w sprawie upoważnienia do wszczynania lub przyłączania się w imieniu Burmistrza do postępowań egzekucyjnych prowadzonych w celu zaspokojenia roszczeń osób uprawnionych z 2015-12-10
Zarządzenie Nr 220/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 03 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2015-12-15
Zarządzenie Nr 221/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 07 grudnia 2015 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych 2015-12-10
Zarządzenie Nr 222/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 08 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 203/15 z 16 listopada 2015 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na stanowisko Dyrektora Bieszczadzkiego Centrum 2015-12-15
Zarządzenie Nr 223/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2015-12-29
Zarządzenie Nr 224/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie sprzedaży drewna 2015-12-15
Zarządzenie Nr 225/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie „Programu pomocy w spłacie zadłużenia z tytułu korzystania z lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Ustrzyki Dolne, w formie świadczenia zastępczego 2015-12-15
Zarządzenie Nr 226/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie zasad przydzielania i gospodarowania odzieżą ochronną i roboczą oraz środkami ochrony indywidualnej 2015-12-29
Zarządzenie Nr 227/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówieniu publicznym dotyczącego prac geodezyjnych i szacowania nieruchomości. 2015-12-29
Zarządzenie Nr 228/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych 2015-12-29
Zarządzenie Nr 229/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Dyrektora Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych. 2015-12-29
Zarządzenie Nr 230/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie: planu sprawdzeń z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych. 2015-12-29
Zarządzenie Nr 231/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia stawki za godzinę zajęć rewalidacyjnych dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym prowadzonych przez fizjoterapeutów 2015-12-29
Zarządzenie Nr 232/2015 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Sołectwie Hoszowczyk na temat odwołania sołtysa i w przypadku odwołania, wyboru sołtysa na okres kadencji 2015 — 2019 w związk 2016-01-07
Zarządzenie Nr 233/2015 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych w dniu 31 grudnia 2015 r. 2016-01-07
Zarządzenie Nr 234/2015 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w kasie Wydziału Oświaty 2016-01-07
Zarządzenie Nr 235/2015 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zlecenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych wykonywania powierzonych obowiązkowych zadań własnych gminy z zakresu gosp 2016-01-07
Zarządzenie Nr 236/2015 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 103 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczając 2016-01-07
Zarządzenie Nr 237/2015 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Remont chodnika w ciągu ulicy Łukasiewicza — od ul 2016-01-11
Zarządzenie Nr 238/2015 r. Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2016-01-12
Zarządzenie Nr 239/2015 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia Nr 232/15 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Sołectwie Hoszowczyk na 2016-01-11


  Ilość odwiedzin: 3258174