Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 10318


Osoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2015-01-20

 Nazwa pozycji Data
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne 2015-11-16
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług parkingowych 2015-11-18
Gmina Ustrzyki Dolne zapraszam do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem zamówienia jest szacowanie nieruchomości 2015-12-15
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych z siedzibą przy ulicy Dworcowej 10 ogłasza publiczny ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych 2015-12-18
Burmistrz Ustrzyk Dolnych zaprasza do składania pisemnych ofert na sprzedaż drewna. Drewno znajduje się przy drodze gminnej działka nr ew. 37 położona w miejscowości Liskowate gm. Ustrzyki Dolne. 2015-12-29
Gmina Ustrzyki Dolne zapraszam do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem zamówienia jest podział działek... 2015-12-15
Burmistrz Ustrzyk Dolnych zaprasza do składania pisemnych ofert na sprzedaż drewna. Drewno znajduje się przy drodze gminnej działka nr ew. 37 położona w miejscowości Liskowate gm. Ustrzyki Dolne. 2015-12-21
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług „odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy... 2015-11-12
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych ogłasza konkurs ofert na realizację zadań z zakresu organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w 2016 r. 2015-11-27
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż budynków do rozbiórki wraz z uporządkowaniem terenu. 2015-11-26
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego działek stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne 2015-10-30
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie (do każdego miejsca w kraju i zagranicą) usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym oraz codzienny odbiór korespondencji z Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych . 2015-11-23
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Oświetlenie drogi” w m-ci Zawadka 2015-10-22
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Oświetlenie drogi” w m-ci Ropienka 2015-10-22
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: Oświetlenie drogi” w m-ci Wojtkówka 2015-11-05
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Oświetlenie drogi” w m-ci Bandrów Narodowy 2015-10-29
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Oświetlenie drogi” w m-ci Wojtkówka 2015-10-29
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne 2015-10-08
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego działek stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne 2015-10-08
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego – rok produkcji 2015 kompletnego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych samochodu osobowego dla Gminy Ustrzyki Dolne . 2015-11-03
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Oświetlenie drogi” w m-ci Równia 2015-10-28
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż budynków do rozbiórki wraz z uporządkowaniem terenu. 2015-10-16
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego – rok produkcji 2015 kompletnego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych samochodu osobowego dla Gminy Ustrzyki Dolne . 2015-10-23
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa drogi dojazdowej” n 2015-10-02
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 373/3 o powierzchni 0,1033 ha, położonej w Ustrzykach Dolnych 2015-09-04
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi rolniczej w miejscowości Ropienka Górna gmina Ustrzyki Dolne o nr działki 636 i 615 na długości 340 m od km 0+ 2015-08-26
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych z siedzibą przy ulicy Dworcowej 10 ogłasza publiczny ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych 2015-10-12
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowę chodników „pod Dęby” w ramach projektu pn. ,,W poszukiwaniu wspólnych korzeni – tworzenie zaplecza turystyczno-rekreacyjnego w Parku pod Dębami (Polska) i Parku Mieru ( 2015-09-16
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Podniesienie atrakcyjności turystyczno - inwestycyjnej Gminy Ustrzyki Dolne – budowa kanalizacji” w miejscowości Us 2015-09-09
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę działek z przeznaczeniem pod ustawienie garażu 2015-08-27
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych z siedzibą przy ulicy Dworcowej 10 ogłasza publiczny ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych... 2015-10-27
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Podniesienie atrakcyjności turystyczno - inwestycyjnej Gminy Ustrzyki Dolne – budowa kanalizacji” w miejscowości Us 2015-09-10
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych z siedzibą przy ulicy Dworcowej 10 ogłasza publiczny ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych 2015-09-10
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Błękitny San – kompleksowa regulacja gospodarki wodno-ściekowej miast i gmin położonych wzdłuż rzeki – modernizacja 2015-09-04
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych, ul. Przemysłowa 16, ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę (na czas nieokreślony z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia) 400 m2 części parterowej budynku przy ul. Przemysłowe 2015-10-16
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Podniesienie atrakcyjności turystyczno - inwestycyjnej Gminy Ustrzyki Dolne – budowa kanalizacji” w miejscowości Us 2015-08-27
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa drogi dojazdowej” na 2015-09-04
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp, z o. o. w Ustrzykach Dolnych, ul. Przemysłowa 16, 38 700 Ustrzyki Dolne, składa zapytanie ofertowe na dostawę 4 600 Mg miału węglowego... 2015-08-14
Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę węgla kamiennego opałowego gatunek „orzech” w ilości 130 ton w sezonie grzewczym 2015/2016. 2015-08-10
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania o nazwie: „Roboty remontowe budynków oraz infrastruktury obiektów zarządzanych przez ZGM” 2015-07-31
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę oleju Dostawa oleju opałowego. CPV: 09 13 51 00 -5- sezon grzewczy 2015/2016 do kotłowni olejowych szkół podstawowych gminy Ustrzyki Dolne i kotłowni budynków Zarządu Gospodarki Mieszkaniowe 2015-10-16
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego: część działki nr 492/12 o powierzchni 0,07 ha (ogólna powierzchnia działki 0,1557 ha), położonej we wsi Ropienka, 2015-06-25
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej do terenów rekreacyjno-sportowych poprzez budowę drogi Nr 119259R”... 2015-07-08
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na usługi: Przewóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Ustrzyki Dolne w roku szkolnym 2015/2016. 2015-07-20
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Oświetlenie drogi” w m-ci Liskowate 2015-06-02
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Oświetlenie drogi” w m-ci Łodyna 2015-06-02
Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegach Dolnych przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego w szacunkowej ilości 100 000 litrów oraz benzynę bezołowiową - etylina 95 w szacunkowej ilości 25001. 2015-08-28
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: Wykonanie zagospodarowania terenu wokół toru rowerowego typu „pumptrack” w Parku Pod Dębami w m-ci Ustrzyki Dolne 2015-07-02
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę działek z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego 2015-08-27
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: Poprawa stanu technicznego Stadionu Sportowego w Ustrzykach Dolnych” Etap I „Przebudowa zaplecza socjalno - sanitarnego dl 2015-07-01
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych z siedzibą przy ulicy Dworcowej 10 ogłasza publiczny ustny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania o nazwie: „Izolacja fundamentów oraz wykonanie... 2015-08-17
Burmistrz Ustrzyk Dolnych o g ł a s z a : I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości : Działka nr 258/9 o powierzchni 0,3766 ha, wraz z budynkiem drewnianym, położona w miejscowości Brzegi Dolne, 2015-05-28
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza II publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego: część działki nr 513 o powierzchni 3,50 ha, położonej we wsi Brzegi Dolne, 2015-05-28
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z o. o. w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg, którego przedmiotem jest „Modernizacja systemu odpylania spalin dla kotła wodnego rusztowego typ WR 10. 2015-06-17
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych z siedzibą przy ulicy Dworcowej 10 ogłasza publiczny ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych. 2015-08-17
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: Wykonanie zagospodarowania terenu wokół toru rowerowego typu „pumptrack” w Parku Pod Dębami w m-ci Ustrzyki Dolne 2015-06-12
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Remont pomieszczeń budynku ZSP NR2 (NSS) 2015-06-01
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Szkoła Podstawowa w miejscowości Wojtkowa – remont pomieszczeń” 2015-06-11
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych, ul. Przemysłowa 16 ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie koncepcji modernizacji lub budowy nowego źródła ciepła PEC Sp. z o. o. w Ustrzykach Dolnych 2015-04-09
Prezes Zarządu BARR sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych ogłasza rokowania po II przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ ZESPOŁEM BUDYNKÓW HOTELOWO-USŁUGOWYCH 2015-07-23
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Oświetlenie drogi” w m-ci Nowosielce Kozickie. 2015-04-30
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę: nieruchomości położonej w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Rynek, stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne – pod usytuowanie przenośnego stoiska... 2015-04-23
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 73/6 o powierzchni 0,1000 ha oraz 1/7 części działki nr 73/1 o powierzchni ogólnej 0,1788 ha z położonej w Ustrzykach Dolnych z przeznaczeniem p 2015-07-23
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Oświetlenie drogi” w m-ci Liskowate 2015-04-30
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Oświetlenie drogi” w m-ci Łodyna 2015-04-30
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Ogrodzenie cmentarza komunalnego przy ul. Jasień w Ustrzykach Dolnych” 2015-07-06
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych związanych z realizacją zadania pn.: „ FUNDUSZ SOŁECKI - 2015 - REMONTY OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY W SOŁECTWACH ” 2015-04-14
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż AUTOBUSU SZKOLNEGO AUTOSAN S.A. model H9.21 41 2015-06-24
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Ogrodzenie cmentarza komunalnego w miejscowości Nowosielce Kozickie, gm. Ustrzyki Dolne” 2015-07-06
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych, ul. Przemysłowa 16 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu komina żelbetonowego o wysokości H = 100 m. 2015-03-09
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania pn.: Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Ustrzyki Dolne oraz drogi Łobozew Górny przez wieś , drog 2015-04-14
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych z siedzibą przy ulicy Dworcowej 10 ogłasza przetarg nieograniczony na prowadzenie szaletów publicznych w budynku Dworcowa 10 – były dworzec PKP. 2015-05-04
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż AUTOBUSU SZKOLNEGO AUTOSAN S.A. model H9.21 41 2015-07-16
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: FUNDUSZ SOŁECKI - 2015 - REMONT BUDYNKÓW ŚWIETLIC WIEJSKICH roboty budowlane, remontowe 2015-04-02
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Podniesienie atrakcyjności turystyczno - inwestycyjnej Gminy Ustrzyki Dolne – budowa kanalizacji” w miejscowości Us 2015-07-01
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na „Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Ustrzykach Dolnych” polegające na: koszeniu trawy wraz z jej wywozem i uprzątnięciem skoszonej powierzchni na n/w terenach: 2015-04-16
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania pn.: FUNDUSZ SOŁECKI - 2015 - REMONT DRÓG GMINNYCH 2015-03-31
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych z siedzibą przy ulicy Dworcowej 10 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania o nazwie: „Konserwacja oraz modernizacja budynków zarządzanych prz 2015-03-23
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego: część działki nr 513 o powierzchni 3,50 ha, położonej we wsi Brzegi Dolne, 2015-03-09
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne... 2015-03-05
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Oświetlenie drogi” w m-ci Hoszów 2015-03-31
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Oświetlenie drogi” w m-ci ci Brelików 2015-03-31
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Oświetlenie drogi” w m-ci ci Hoszowczyk 2015-03-31
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Oświetlenie drogi” w m-ci ci Moczary 2015-03-31
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania pn.: Remont drogi gminnej nr 119237R Równia k/OTL w miejscowości Równia w km 0+105-0+275 wraz z remontem umocnienia przepustu w km 0+229 2015-03-20
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest usługa – utrzymanie szaletów publicznych na parkingu przy ul. Korczaka w Ustrzykach Dolnych. 2015-03-18
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, położonych na o 2014-11-03
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Budynek mieszkalny ul. Naftowa nr 10” w m-ci Ustrzyki Dolne 2015-01-27
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Budynek mieszkalny ul. Dwernickiego nr 2” w m-ci Ustrzyki Dolne 2015-01-27
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania pn.: Remont odcinka drogi gminnej publicznej Nr 119204R Jureczkowa na długości 340 mb od km 0+ 000 – 0+ 340 2015-03-11
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Wykonanie remontu drogi gminnej Nr 118310 R Ropienka – Brelików o nr ewid. działki 776 w Ropience na długości 160 mb od km 0+ 2015-02-16
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na budowę toru rowerowego typu „pumptrack” w Parku pod Dębami w Ustrzykach Dolnych w systemie „zaprojektuj i wybuduj„ w ramach projektu pod nazwą : „W poszukiwaniu wspólnyc 2015-02-09
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Budynek mieszkalny ul. Wojska Polskiego nr 2” w m-ci Ustrzyki Dolne 2015-01-27
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych w Ustrzykach Dolnych „ Etap IV – 2015-01-28
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Remont chodnika w ciągu ulicy Nadgórna – strona lewa – od ulicy Rzeczna do ul. Gombrowicza na długości 300 mb od km 0+0 2015-01-16
Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na odbiór, transport oraz przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z m 2015-03-20
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Remont drogi gminnej w ciągu ulicy Ogrodowa na odcinku od ulicy Nadgórna na długości 90 mb od km 0+000 – 0+090 2015-01-20
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Wykonanie remontu drogi gminnej publicznej 119 206 R Brzegi Dolne (za oczyszczalnią) na długości 161 mb od drogi powiatowej do most 2015-01-20
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Ustrzykach Dolnych, oznaczonej nr działek 288/11 i 288/14 o łącznej powierzchni 0,3034 ha 2015-05-18
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Remont chodnika w ciągu ulicy Dobra – od ulicy Nadgórna- strona prawa od km 0+000 – 0+235 i strona lewa od km 0+160  2015-01-26
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Wykonanie remontu nawierzchni drogi w ulicy Kolejowej o numerze ewid. działki 1852 na długości 120 mb od km 0+100 – 0+220 2015-01-20
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę estrady mobilnej w ramach projektu: „Zakup estrady mobilnej do świetlicy wiejskiej w Łodynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej poprzez działanie... 2015-01-20
Ustrzycki Dom Kultury ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę, instalację, uruchomienie i zestrojenie zestawu kina cyfrowego 3D wraz z nagłośnieniem na potrzeby kina Ustrzyckiego Domu Kultury 2015-01-13
Gmina Ustrzyki Dolne zapraszam do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem zamówienia jest szacowanie nieruchomości 2015-01-08
Gmina Ustrzyki Dolne zapraszam do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem zamówienia jest podział działek... 2015-01-08
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o, o. w Ustrzykach Dolnych, ul. Przemysłowa 16, 38-700 Ustrzyki Dolne, składa zapytanie ofertowe na dostawę 1 000 Mg miału węglowego 2015-02-10
Prezes Zarządu BARR sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych o g ł a s z a: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ATRAKCYJNEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ ZESPOŁEM BUDYNKÓW HOTELOWO-USŁUGOWYCH w miejscowości Zatwarnica 2015-04-17
Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na odbiór transport oraz przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)... 2015-04-08
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych z siedzibą przy ulicy Dworcowej 10 ogłasza publiczny ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych 2015-01-05
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na okresowa dostawa oleju opałowego - sezon grzewczy 2014/2015 do kotłowni olejowych szkół podstawowych gminy Ustrzyki Dolne i kotłowni budynków Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych w i 2014-10-02
Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na 2014-09-29
Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegach Dolnych przetarg nieograniczony na usługi transportowe odpadów komunalnych - pozostałości z procesu sortowania o kodzie 19 12 12 i kodzie 19 12 12 ex ( frakcja podsi 2014-09-16


  Ilość odwiedzin: 782737