Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 10507


Osoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2014-01-13

 Nazwa pozycji Data
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne... 2015-01-08
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego: - część działki nr 154 o powierzchni 0.07 ha (ogólna powierzchnia działki 0,7176 ha), położonej we wsi Bandrów Narodowy 2015-01-08
Burmistrz Ustrzyk Dolnych o g ł a s z a: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działka nr 2097 o pow. 0,0197 ha, położona w Ustrzykach Dolnych 2015-01-08
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę estrady mobilnej w ramach projektu: „Zakup estrady mobilnej do świetlicy wiejskiej w Łodynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej poprzez działanie... 2015-01-12
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych z siedzibą przy ulicy Dworcowej 10 ogłasza publiczny ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych oraz garaży 2014-12-03
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego: - część działki nr 511 o powierzchni 0.03 ha (ogólna powierzchnia działki 3,09 ha) położonej we wsi Ropienka uwidocznionej w 2014-11-26
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Ustrzyki Dolne wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury 2014-11-19
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych 2015 r. oraz codzienny odbiór korespondencji z Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych . 2014-11-19
Burmistrz Ustrzyk Dolnych o g ł a s z a : przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: Działka nr 118/2 o pow. 0,2497 ha, wraz z budynkiem drewnianym po byłej świetlicy, położona w Ropience... 2014-10-09
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego: część działki nr 513 o powierzchni 3,50 ha położonej we wsi Brzegi Dolne oraz część działki nr 753 o powierzchni 2,00 ha położon 2014-10-10
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: Działka nr 118/2 o pow. 0,2497 ha, wraz z budynkiem drewnianym po byłej świetlicy, położona w Ropience 2014-10-17
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Dworcowej 10 ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania o nazwie: Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej w lokalach zarządzanych przez ZGM na 2014-11-05
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Oświetlenie drogi” w m-ci Ustrzyki Dolne ul. Kolejowa 2014-10-09
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Remont drogi dojazdowej do pól i zabudowań w ulicy Gombrowicza – działka o nr. ewid. 374, 375 i 386/2 na... 2014-10-06
Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegach Dolnych przetarg nieograniczony na dostawę węgla kamiennego opałowego gatunek „orzech” w ilości 130 ton w sezonie grzewczym 2014/2015. 2014-09-02
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Remont drogi dojazdowej do pól i zabudowań w ulicy Gombrowicza – działka o nr. ewid. 374, 375 i 386/2 na... 2014-09-19
Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegach Dolnych przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego i etyliny 95 2014-09-01
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Oświetlenie drogi” w m-ci Wojtkówka (Chwaniów) 2014-09-17
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Oświetlenie drogi” w m-ci Grąziowa 2014-09-17
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Oświetlenie drogi” w m-ci Ustrzyki Dolne ul. Strwiążyk 2014-09-17
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza : I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę z przeznaczeniem pod wyciąg narciarski: Działka nr 1952 i część działek nr 1950, 1951, 1949, 1948 i 1947/2 o łącznej powierzchni 1.0794 ha - położonych w Ustrzykach Dolny 2014-08-13
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia w ramach projektu: „Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Jałowe, Łobozew Górny, Wojtkowa, Wojtkówka, Brelików, Równia, Krościenko, Dźwiniacz Dolny, Hos 2014-08-27
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych z siedzibą przy ulicy Dworcowej 10 ogłasza publiczny ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych 2014-09-18
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę na czas nieokreślony: Część działki nr 2177 o powierzchni 0,12 ha położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Gen,.Józefa Dwernickiego przeznaczeniem do użytkowania rol 2014-07-16
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: Udzielenie Gminie Ustrzyki Dolne kredytu długoterminowego w wysokości 700.000,00 zł z przeznaczeniem na: Pokrycie planowanego deficytu budżetu 2014-07-31
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza : I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę z przeznaczeniem na cele rolnicze... 2014-08-05
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Oświetlenie drogi” w m-ci Brzegi Dolne 2014-07-25
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Oświetlenie drogi” w m-ci Łobozew Górny 2014-07-25
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Remont drogi dojazdowej do pól i zabudowań w ulicy Gombrowicza – działka o nr. ewid. 374, 375 i 386/2 na... 2014-09-01
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza: I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę: część działki nr 23/1 o powierzchni 30 m2 (ogólna powierzchni 0.1574 ha) położonej we wsi Trzcianiec 2014-06-30
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych z siedzibą przy ulicy Dworcowej 10 ogłasza publiczny ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych oraz garaży 2014-07-04
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Oświetlenie drogi” w m-ci Brzegi Dolne 2014-07-04
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Oświetlenie drogi” w m-ci Łobozew Górny 2014-07-04
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych z siedzibą przy ulicy Dworcowej 10 ogłasza publiczny ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych oraz garaży 2014-08-19
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą: „Poprawa stanu technicznego stadionu sportowego w Ustrzykach Dolnych” 2014-07-03
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne... 2014-05-28
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego działka nr 56 o powierzchni 1,0702 ha, położona w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Strwiążyk. 2014-06-13
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: Remont ulicy Lotników w Ustrzykach Dolnych o nr 119 211 R – dz. nr ewid. 1509 w km 0+000 do km 0+272 2014-06-18
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: Remont ulicy PCK w Ustrzykach Dolnych o nr 119213 R dz. nr ewid. 612, 91 w km 0+445 – do km 0+ 880 2014-06-18
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Remont drogi do gruntów rolnych dz. nr ewid. 13 w miejscowości Ustjanowa Dolna od km 0+000 – 0+ 400 na długości 400 mb 2014-06-24
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Zatoczka autobusowa ul. 1 maja” w m-ci Ustrzyki Dolne 2014-06-13
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych zapraszam do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania o nazwie:„Modernizacja budynków zarządzanych p 2014-09-11
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony wykonanie robót mostowych związanych z realizacją zadania o nazwie: „Remont kładki dla pieszych do Parku pod Dębami w Ustrzykach Dolnych na rzece Strwiąż” 2014-06-11
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Zatoczka autobusowa ul. 1 maja” w m-ci Ustrzyki Dolne 2014-05-21
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza : I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego... 2014-04-29
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: „Błękitny San – kompleksowa regulacja gospodarki wodno- ściekowej miast i gmin położonych wzdłuż rzeki 2014-05-14
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: Wodociąg w m-ci Ropienka 2014-05-16
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: „Błękitny San – kompleksowa regulacja gospodarki wodno ściekowej miast i gmin położonych wzdłuż rzeki 2014-04-25
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń i sprzętu do obsługi zwłok w ramach zadania pn: „Budowa kaplicy cmentarnej w Brzegach Dolnych” 2014-04-28
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza II publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę na czas nieokreślony: Część działki nr 357/2 o powierzchni 10.4624 ha położonej we wsi Krościenko z przeznaczeniem do użytkowania rolniczej . 2014-04-02
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Ustrzyki Dolne oraz drogi Łobozew Górny przez wieś , drogi Ropienka Górna i drogi Stańkowa – Zawadka - masą asfalto 2014-04-17
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Budynek mieszkalny ul. Wojska Polskiego nr 2” w m-ci Ustrzyki Dolne 2014-04-08
Burmistrz Ustrzyk Dolnych o g ł a s z a: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Działka nr 372/1 o pow. 0,1132 ha położona w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Gombrowicza... 2014-03-19
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne... 2014-03-20
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń i sprzętu do obsługi zwłok w ramach zadania pn: „Budowa kaplicy cmentarnej w Brzegach Dolnych” 2014-04-03
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Ustrzykach Dolnych, ul. Przemysłowa 16, 38-700 Ustrzyki Dolne, składa zapytanie ofertowe na dostawę 4 100 Mg miału węglowego. 2014-07-24
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych, drogowych, związanych z realizacją zadania pn.: „Fundusz Sołecki 2014 - remonty dróg” w Gminie Ustrzyki Dolne 2014-04-03
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Oświetlenie drogi” w m-ci Ustrzyki Dolne ul. Strwiążyk 2014-03-05
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia świetlicy w miejscowości Ropienka. 2014-03-20
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Remont drogi gminnej Nr 143810 R i 142715 R Jałowe – Hoszów dz. nr ewid. 262, 407, 406 w miejscowości Jałowe w km 0+000 ̵ 2014-03-11
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. Stadion – budynek socjalny w m-ci Ustrzyki Dolne ul. Kolejowa 2014-03-10
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działka nr 545 o pow. 0,5620 ha, położona w Bandrowie Narodowym 2014-02-17
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń wyposażenia placów zabaw w Ustrzykach Dolnych 2014-03-11
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej nad zadaniem pod nazwą: „Budowa kaplicy cmentarnej w Brzegach Dolnych_Etap III” 2014-02-28
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń i sprzętu do obsługi zwłok w ramach zadania pn: „Budowa kaplicy cmentarnej w Brzegach Dolnych” 2014-02-17
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 1261 o powierzchni 0,0632 ha stanowiącą własność Gminy Ustrzyki Dolne... 2014-01-23
Prezes Zarządu BARR sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych o g ł a s z a: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ATRAKCYJNEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ ZESPOŁEM BUDYNKÓW HOTELOWO-USŁUGOWYCH w miejscowości Zatwarnica 2014-05-12
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą: „Modernizacja Parku pod Dębami w Ustrzykach Dolnych” w ramach projektu W poszukiwaniu wspólnych korzeni -- tworzenie 2014-01-03
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych nr 2 - Narciarska Szkoła Sportowa w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: 2014-05-07
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Remont drogi gminnej w ciągu ulicy Ogrodowa na odcinku od ulicy Jana Pawła II na długości 124 mb od km 0+000 – 0+124 2014-02-13
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą: „Budowa kaplicy cmentarnej w Brzegach Dolnych – etap III” 2014-01-28
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w specjalnościach konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej i drogowej nad zadaniem pod nazwą: „Modernizacja Parku pod Dębami w Ustrzyk 2014-02-19
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych z siedzibą przy ulicy Dworcowej 10 ogłasza publiczny ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych oraz garaży 2014-01-22
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Remont chodnika w ciągu ulicy PCK – strona prawa – wzdłuż „Orlika” na długości 115 mb do ulicy Jagiellońska 2014-02-13
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 2014-01-31
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań branży drogowej na terenie Gminy Ustrzyki Dolne 2014-01-21
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: „Oświetlenie drogi” w m-ci Moczary 2014-01-15
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą: „Przebudowa części pomieszczeń w budynku Szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w miej 2013-12-19
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: „Oświetlenie drogi” w m-ci Ustrzyki Dolne ul. Naftowa i Kolejowa 2014-01-15
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą: „Remont świetlicy wiejskiej ” w Ustjanowej Dolnej 2013-12-23
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych z siedzibą przy ulicy Dworcowej 10 ogłasza publiczny ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych oraz garaży 2014-04-13
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą: „Budynek mieszkalny ul. 29 Listopada” w m-ci Ustrzyki Dolne 2013-12-23
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych: „ZSP nr 2 NSS - remont pomieszczeń ” ul. Dobra w m-ci Ustrzyki Dolne 2013-12-16
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Oświetlenie drogi” w m-ci Ustrzyki Dolne ul. Bieszczadzka odcinek oświetlenia od istniejącego słupa nr 46/23 do projektow 2013-12-18
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i wykonanie w ciepłowni w Ustrzykach Dolnych przy ul. Przemysłowej 16, instalacji odpylania spalin z dwóch kotłów węglowych typ WR (WR5 oraz WR10 – zmoder 2014-05-30
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Oświetlenie drogi” w m-ci Łobozew Górny odcinek oświetlenia od istniejącego słupa nr 4 do projektowanego słupa nr 11 2013-12-18
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Oświetlenie drogi” w m-ci Hoszów odcinek oświetlenia od stacji transformatorowej „Hoszów 3” do istniejącego s 2013-12-18
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Oświetlenie drogi” w m-ci Daszówka - Odcinek oświetlenia od istniejącego słupa nr 2/WO do projektowanego słupa nr 7/WO 2013-12-17
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Oświetlenie drogi” w m-ci Brzegi Dolne - odcinek oświetlenia od stacji transformatorowej „Brzegi Dolne 1” tor 2013-12-17
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Oświetlenie drogi” w m-ci Brelików Odcinek oświetlenia zasilany z stacji transformatorowej „Brelików 5” tor n 2013-12-18
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę ( leasing operacyjny )używanej ładowarki teleskopowej. 2014-01-07
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych prosi o składanie ofert na wykonanie oględzin zewnętrznych komina żelbetonowego o wys. ok. 100 m zlokalizowanego na terenie kotłowni miejskiej w Ustrzykach Dolnych ul. Przemysłowa 16 2014-03-18
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Remont chodnika w ciągu ulicy Dobra – strona lewa – od ulicy Nadgórna do szkoły na długości 238 mb od km 0+000 – 2013-12-12
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Wykonanie remontu drogi gminnej publicznej 119 206 R Brzegi Dolne (za oczyszczalnią) na długości 295 mb od km 0+175 do km 0+470 2013-12-18
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Remont odcinka drogi gminnej publicznej Nr 119249R Bandrów –Stebnik na długości 250 mb od km 1+ 110 – 1+ 360 2013-12-23
Burmistrz Ustrzyk Dolnych o g ł a s z a: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 875 o pow. 0,0535 ha, położonej w Ustrzykach Dolnych 2014-08-28
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Remont chodnika w ciągu ulicy PCK – strona prawa – od ulicy Jagiellońska do ulicy Łukasiewicza na długości 225 mb 2013-12-16
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne... 2014-01-23
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Remont chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza – strona prawa k/Policji na długości 87,50m do ulicy 29 Listopada km 0+000 – 2013-12-12
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Wykonanie remontu chodnika w ciągu ulicy Gombrowicza na odcinku: strona lewa - od km 0+520 (wjazd do pływalni) – km 0+57 2013-12-16
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Remont chodnika w ciągu ulicy Nadgórna – strona prawa – od ulicy Zielona w kierunku „Laworty” na długości 1 2013-12-12
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Remont drogi gminnej w ciągu ulicy Pionierska na odcinku od ul. Rynek do wjazdu Starostwa na długości 272 mb od km 0+000 – 0+ 2013-12-12
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych: „ZSP nr 1 – remont pomieszczeń ” ul. 29 Listopada w m-ci Ustrzyki Dolne 2013-12-16
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych: „Przedszkole nr 1 - ogrodzenie ” ul. Pionierska w m-ci Ustrzyki Dolne 2013-12-16
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą: „Budowa kaplicy cmentarnej w Brzegach Dolnych – etap III” 2013-12-17
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Wykonanie remontu drogi gminnej Hoszów – Zadwórze do zabudowań i pól w Hoszowie dz. nr ewid. 459 na długości 150 mb 2013-12-18
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Wykonanie remontu drogi gminnej publicznej 143 729 R (dz. 329) Ustjanowa Dolna k/Janczaka długości 170 mb od km 0+000 – 0+170 2013-12-18
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: „Oświetlenie drogi” w m-ci Ustrzyki Dolne ul. Bieszczadzka 2014-01-15
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Wykonanie remontu drogi gminnej Nr 143 526 R o nr ewid. działki 443 w Ropience (Cebulanka) na długości 227 mb od km 0+000 – 0 2013-12-18
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Wykonanie remontu drogi gminnej Nr 143 531 R o nr ewid. działki 716 w Ropience do cmentarza na długości 120 mb od km 0+000 – 2013-12-18
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Remont drogi dojazdowej od ulicy Fabryczna w Ustrzykach Dolnych do byłego MZRB na długości 146 mb od km 0+000 – 0+146 wr 2013-12-16
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Ochrona Zbiorników Solińskiego i Myczkowskiego przed eutrofizacją poprzez racjonalną gospodarkę wodno-ściekową na terenie gmin 2013-12-11
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych w Ustrzykach Dolnych „ Etap IV 2013-12-16
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. 170 miejsc postojowych i parkingowych znajdujących się w Ustrzykach Dolnych 2013-12-03
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia kaplicy cmentarnej w Brzegach Dolnych” 2014-03-19
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług odbióru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstaja odpady 2013-10-30
Prezes Zarządu BARR sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych o g ł a s z a: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ATRAKCYJNEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ ZESPOŁEM BUDYNKÓW HOTELOWO-USŁUGOWYCH 2013-10-15


  Ilość odwiedzin: 661037