Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 8703


Osoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2014-01-08

 Nazwa pozycji Data
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 października 2014 r. Rzeczypospolita Polska została powiadomiona o planowanym do realizacji przez Ukrainę przedsięwzięciu polegającym na budowie tymczasowego 2014-12-02
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: wymiana stanowiska SN 15kV, budowa linii kablowej SN 15kV oraz budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV, na działkach... 2014-12-08
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: budowa sieci wodociągowej „Ustrzyki Dolne 2014-11-28
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie wodociągu wraz z urządzeniami technicznymi i infrastrukturą (sieć wodociągowa, ujęcie wody — studnie głębinowe, 2014-11-25
Obwieszczenie, Burmistrz Ustrzyk Dolnych zawiadamia, że w dniu 19-11-2014r., została wydana decyzja o odmowie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia już zrealizowanego, (legalizacja samowoli budowlanej), p 2014-11-21
Obwieszczenie, Burmistrz Ustrzyk Dolnych zawiadamia, że w dniu 19-11-2014r., zostało wydane postanowienie o wyjaśnieniu wątpliwości treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie mostu przez potok bez nazw 2014-11-21
Obwieszczenie, Burmistrz Ustrzyk Dolnych zawiadamia, że w dniu 18-10-2014r., zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie głównej magistrali wo 2014-11-19
Obwieszczenie, Burmistrz Ustrzyk Dolnych zawiadamia, że: wydana zostanie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie głównej magistrali wodociągowej od stacji uzdatniania wody m-ci Solina — Łobozew Dolny do 2014-11-19
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: wymiana stanowiska SN 15kV, budowa linii kablowej SN 15kV oraz budowa stacji transformat 2014-11-10
Obwieszczenie, Burmistrz Ustrzyk Dolnych zawiadamia, że: wydana zostanie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie wodociągu wraz z urządzeniami technicznymi i infrastrukturą (sieć wodociągowa, ujęcie wody ̵ 2014-10-30
Obwieszczenie, Burmistrz Ustrzyk Dolnych zawiadamia, że: wydana zostanie decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: budowa stacji bazowej nr BT 20345 Ustrzyki Dolne Centrum wraz z zasilaniem energetycznym na dachu budynku prz 2014-10-24
O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie Rozdziału VIII Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne... Zarządzam w dniach od 20 października do 2 listopada 2014 r. jesienną akcję deratyzacyjną na terenie miasta i gmi 2014-10-16
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: budowie sieci wodociągowej „Ustrzyki Dolne 2014-09-25
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: wymiana stanowiska SN 15kV, budowa linii kablowej SN 15kV oraz budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV, na działkach nr e 2014-09-16
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie głównej magistrali wodociągowej od stacji uzdatniania wody m-ci Sol 2014-09-12
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „KROŚCIENKO 4 2014-09-05
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „KROŚCIENKO 3" 2014-09-05
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: rozbudowie instalacji do zatłaczania wody złożowej na Kopalni Ropy Naftowej „Wańkowa 2014-08-27
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: wymiana stanowiska SN 15kV, budowa linii kablowej SN 15kV oraz budowa stacji transformatorowej słupowej 1510,4kV na działkach nr ew 2014-08-12
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie wodociągu wraz z urządzeniami technicznymi i infrastrukturą (sieć w 2014-07-31
Obwieszczenie, Burmistrz Ustrzyk Dolnych zawiadamia, że: wydana zostanie decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: rozbudowie instalacji do zatłaczania wody złożowej na Kopalni Ropy Naftowej „ Wańkowa ”, na dział 2014-07-29
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: budowa sieci wodociągowej „Ustrzyki Dolne”, na działkach nr ew.: 671, 680, 686, 687, 678, 689, 690 w Ustjanowej Górnej 2014-07-25
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: przebudowa odcinka ropociągu DN 80 na Kopalni Ropy Naftowej „ Wańkowa”, na działkach nr ew.: 513/2, 506/2, 773, 774, 77 2014-07-08
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: budowa linii napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego, na działkach nr ew.: 46/1, 46/2, 18, 36, 5, 24/46, 37/2, 37/1, 38/3, 39/5 2014-07-08
Obwieszczenie, Burmistrz Ustrzyk Dolnych zawiadamia, że: wydana zostanie decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: poprawie dostępności komunikacyjnej- budowie drogi gminnej nr 119259R - droga Ustjanowa Górna-Żuków o nr ew. 2014-07-01
Obwieszczenie, Burmistrz Ustrzyk Dolnych zawiadamia, że: wydana zostanie decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: przebudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku administracyjno-socjalnego przy stadionie sportowym 2014-07-01
Obwieszczenie, Burmistrz Ustrzyk Dolnych zawiadamia, że: wydana zostanie decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: budowie sieci wodociągowej „ Ustrzyki Dolne”, na działkach nr ew.: 671, 680, 686, 687, 678, 689, 2014-07-01
Obwieszczenie, Burmistrz Ustrzyk Dolnych zawiadamia, że w dniu 26-06-2014., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S. A. w Warszawie, Oddział w Sanoku, ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok, wniosło podanie o zmianę własnego wniosku... 2014-06-30
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: rozbudowa instalacji do zatłaczania wody złożowej na Kopalni Ropy Naftowej „ Wańko 2014-06-24
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: budowa linii kablowej oświetlenia drogowego ulic Naftowa i Kolejowa, na działkach nr ew.: J882, 1879, 1910, 1903, 1923 w Ustrzykach 2014-06-18
Obwieszczenie, Burmistrz Ustrzyk Dolnych zawiadamia, że: wydana zostanie decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: budowie linii napowńetrzno- kahlowej oświetlenia ulicznego, na działkach nr ew.: 46/1, 46/2, 18, 36, 5, 24/46 2014-06-16
Obwieszczenie, Burmistrz Ustrzyk Dolnych zawiadamia, że: wydana zostanie decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: przebudowa odcinka ropociągu DN 80 na Kopalni Ropy Naftowej „ Wańkowa”, na działkach nr ew.: 513/ 2014-06-16
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów Wyzwolenia-Bełska, na działkach nr ew.: 956, 2770/9, 965, 966/1, 2770/7, 2770/8, 277 2014-06-03
Obwieszczenie, Burmistrz Ustrzyk Dolnych zawiadamia, że: wydana zostanie decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: budowie linii kablowej oświetlenia drogowego ulic Naftowa i Kolejowa, na działkach nr ew.: 1882, 1879, 1910, 2014-05-29
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na ul. Bieszczadzkiej, na działkach nr ew.: 2047/1, 2105/1, 2001, 2013, 2027, 2045/3 w 2014-05-29
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: poprawie dostępności komunikacyjnej- budowie drogi gminnej nr 119259R - droga Ustjanowa 2014-05-26
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej „Ustrzyki Dolne”, 2014-05-19
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: .: przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącej cerkwi, na działce nr ew.: 168/1 w miejscowości Liskowate, gm. Ustrzyki Dolne. 2014-05-19
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku administracyjno-socjalnego przy 2014-05-13
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: budowie sieci wodociągowej „ Ustrzyki Dolne ”, 2014-05-13
Obwieszczenie, Burmistrz Ustrzyk Dolnych zawiadamia, że: wydana zostanie decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącej cerkwi, na działce nr ew.: 168/1 w miejscowości Liskowate, gm. 2014-05-07
Obwieszczenie, Burmistrz Ustrzyk Dolnych zawiadamia, że: wydana zostanie decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów Wyzwolenia-Bełska, na działkach nr ew.: 956, 2770/9, 965, 966/ 2014-05-05
Obwieszczenie, Burmistrz Ustrzyk Dolnych zawiadamia, że: wydana zostanie decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na ul. Bieszczadzkiej, na działkach nr ew.: 2047/1, 2105/1, 2001, 2014-05-05
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: budowie linii napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego, na działkach nr ew.: 46/1, 46 2014-05-05
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: przebudowa odcinka ropociągu DN 80 na Kopalni Ropy Naftowej ,, Wańków a ”, na dzia 2014-04-28
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie… w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.: „Nowe źródło energii jądr 2014-04-24
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji obejmującej: budowę linii napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego... 2014-04-17
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: budowie Unii kablowej oświetlenia drogowego ulic Naftowa i Kolejowa, na działkach nr ew. 2014-04-06
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: budowie Unii kablowej oświetlenia ulicznego na ni. Bieszczadzkiej, na działkach nr 2014-04-06
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „KROŚCIENKO 3 2014-04-03
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: budowie Unii napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego, na działkach nr ew.: 46/1, 46/ 2014-04-02
Obwieszczenie, Burmistrz Ustrzyk Dolnych zawiadamia, że: wydana zostanie decyzja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Poprawie dostępności komunikacyjnej - budowa drogi gminnej nr 119259R - droga 2014-04-02
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: budowie sieci ciepłowniczej wysokich parametrów Wyzwoleń ia-Bełska, na działkach nr ew.: 2014-04-01
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.: „Montaż wieży o konstrukcji stalowej wraz z zasilaniem hybrydowym dla potrzeb instalacji radiolinii do jednostki 2014-04-01
Obwieszczenie, Burmistrz Ustrzyk Dolnych zawiadamia, że w dniu 19 luty 2014r., zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w treści decyzji Nr 4/13 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budo 2014-03-18
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „KROŚCIENKO 3 2014-03-17
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 27 lutego 2014r o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego " Krościenko 4 " 2014-02-27
Obwieszczenie, Burmistrz Ustrzyk Dolnych zawiadamia, że: wydana została decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: budowie oświetlenia w Parku pod Dębami, na działce nr ew.: 1150/2, w Ustrzykach Dolnych, gm. Ustrzyki D 2014-02-17
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej Ustrzyki Dolne w miejscowościach Ustrzyki Dolne, Ustjanowa 2014-02-12
Obwieszczenie, Burmistrz Ustrzyk Dolnych zawiadamia, że: wydana została decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Połączenie linii 15kV: Linia Ustrzyki Dolne - Smolnik odg. Ustrzyki Dolne 21 Młyn ze stacją Ustrzyki Do 2014-02-11
Zawiadomienie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Poprawie dostępności komunikacyjnej - budowa drogi gminnej nr 119259R - dro 2014-01-27
Obwieszczenie, Burmistrz Ustrzyk Dolnych zawiadamia, że: wydana zostanie decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Połączenie linii 15kV: linia Ustrzyki Dolne - Smolnik odg. Ustrzyki Dolne 21 Młyn ze stacją Ustrzyki D 2014-01-17
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: budowa oświetlenia w Parku pod Dębami, na działce nr ewid. 1150/2 w miejscowości 2014-01-08


  Ilość odwiedzin: 1952521