Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 7521

Uchwały z 2013 r.

W zakładce " Podatki " zamieszczone zostały niezbędne deklaracje i formularze do uchwał podatkowych.  Osoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2013-03-07

 Nazwa pozycji Data
Uchwała Nr XXX/267/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2013 2013-03-07
Uchwała Nr XXX/268/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne 2013-03-07
Uchwała Nr XXX/269/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego 2013-03-07
Uchwała Nr XXX/270/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Równi. 2013-03-07
Uchwała Nr XXX/271/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej, Skarg i Wniosków Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. 2013-03-07
Uchwała Nr XXX/272/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXIX/256/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku 2013-03-07
Uchwała Nr XXX/273/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne”. 2013-03-07
Uchwała Nr XXX/274/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2013-03-07
Uchwała Nr XXX/275/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/125/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 03 listopada 2011 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących wła 2013-03-07
Uchwała Nr XXX/276/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w Ustrzykach Dolnych, będącej własnością Skarbu Państwa, a pozostającej w uży 2013-03-07
Uchwała Nr XXXI/277/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2013 2013-03-27
Uchwała Nr XXXI/278/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne 2013-03-27
Uchwała Nr XXXI/279/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-03-27
Uchwała Nr XXXI/280/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie funduszu sołeckiego. 2013-03-27
Uchwała Nr XXXI/281/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia umowy pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2013-03-27
Uchwała Nr XXXI/282/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia umowy pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2013-03-27
Uchwała Nr XXXI/283/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia umowy pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2013-03-27
Uchwała Nr XXXI/284/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „STARZAWA” 2013-03-27
Uchwała Nr XXXI/285/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Euroregion Karpacki Polska 2013-03-27
Uchwała Nr XXXI/286/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Równi 2013-03-27
Uchwała Nr XXXI/287/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XXIX/258/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty z 2013-03-27
Uchwała Nr XXXI/288/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XXIX/259/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 2013-03-27
Uchwała Nr XXXI/289/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XXIX/262/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 2013-03-27
Uchwała Nr XXXI/290/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustrzyki Dolne”. 2013-03-27
Uchwała Nr XXXI/291/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2013-03-27
Uchwała Nr XXXI/292/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/172/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012r. w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 2013-03-27
Uchwała Nr XXXI/293/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 2013-05-23
Uchwała Nr XXXII/294/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie nawiązania współpracy między Gminą Ustrzyki Dolne i Gminą Zagórz 2013-05-23
Uchwała Nr XXXII/295/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2013 2013-05-23
Uchwała Nr XXXII/296/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania p.n. „Zielone Bieszczady” 2013-05-23
Uchwała Nr XXXII/297/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych do wykonywania zadań Gminy w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i syst 2013-05-23
Uchwała Nr XXXII/298/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2013-05-29
Uchwała Nr XXXII/299/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2013-05-29
Uchwała Nr XXXII/300/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2013-05-29
Uchwała Nr XXXIII/301/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały dot. ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie gminy Ustrzyki Dolne, zarządzenia poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i okre 2013-05-29
Uchwała Nr XXXIII/302/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w Solinie, będącej własnością Skarbu Państwa, a pozostającej w użytkowaniu 2013-05-29
Uchwała Nr XXXIII/303/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2013-05-29
Uchwała Nr XXXIII/304/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie wyrażania zgody na zawarcie porozumienia dot. Podkarpackiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych 2013-05-29
Uchwała Nr XXXIV/305/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok. 2013-07-12
Uchwała Nr XXXIV/306/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok 2013-07-12
Uchwała Nr XXXIV/307/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2013 2013-07-12
Uchwała Nr XXXIV/308/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne 2013-07-12
Uchwała Nr XXXIV/309/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieszczadzkiego na realizację zadania publicznego 2013-07-12
Uchwała Nr XXXIV/310/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia umowy pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2013-07-12
Uchwała Nr XXXIV/311/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XXIX/262/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usłu 2013-07-12
Uchwała Nr XXXIV/312/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XXX/273/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku n 2013-07-12
Uchwała Nr XXXIV/313/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXXI/289/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/262/12 Rady Miejskiej w 2013-07-12
Uchwała Nr XXXIV/314/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy Ustrzyki Dolne 2013-07-12
Uchwała Nr XXXIV/315/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2013-07-12
Uchwała Nr XXXIV/316/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości komunalnej. 2013-07-12
Uchwała Nr XXXIV/317/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Bandrów Narodowy. 2013-07-12
Uchwała Nr XXXV/318/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2013 2013-08-06
Uchwała Nr XXXV/319/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne 2013-08-06
Uchwała Nr XXXV/320/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2013 rok 2013-08-06
Uchwała Nr XXXV/321/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2013-08-06
Uchwała Nr XXXV/322/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie przyjęcia zmian do Uchwały Nr XIV/118/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Zarządu Gospodarki M 2013-08-06
Uchwała Nr XXXVI/ 323 /13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2013 2013-10-02
Uchwała Nr XXXVI/ 324 /13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2013 rok 2013-10-02
Uchwała Nr XXXVI/ 325 /13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ustrzyk Dolnych 2013-10-02
Uchwała Nr XXXVI/ 326 /13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ustrzyk Dolnych 2013-10-02
Uchwała Nr XXXVI/ 327 /13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2013-10-02
Uchwała Nr XXXVII/328/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2013 2013-10-02
Uchwała Nr XXXVII/329/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 września 2013 roku w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2013 rok 2013-10-02
Uchwała Nr XXXVII/330/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 września 2013 roku w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2013 rok 2013-10-02
Uchwała Nr XXXVII/331/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 września 2013 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Ustrzyki Dolne na dofinansowanie w 2014 roku projektu realizowanego przez Powiat Bieszczadzki pn. 2013-10-02
Uchwała Nr XXXVII/332/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 września 2013 roku w sprawie likwidacji Bieszczadzkiego Centrum Informacji i Promocji w Ustrzykach Dolnych. 2013-10-02
Uchwała Nr XXXVII/333/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 września 2013 roku w sprawie przeznaczenia części budynku Szkoły Podstawowej w Bandrowie Narodowym 2013-10-02
Uchwała Nr XXXVII/334/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2013-10-02
Uchwała Nr XXXVII/335/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2013-10-02
Uchwała Nr XXXVII/336/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/125/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 03 listopada 2011 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiący 2013-10-02
Uchwała Nr XXXVIII/337/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2013 2013-11-14
Uchwała Nr XXXVIII/338/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 października 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2013-11-14
Uchwała Nr XXXVIII/339/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 października 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne na 2014 r. 2013-11-14
Uchwała Nr XXXVIII/340/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 października 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie gminy Ustrzyki Dolne, zarządzenia poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia wyna 2013-11-14
Uchwała Nr XXXVIII/341/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 października 2013 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty miejscowej i trybu jej poboru 2013-11-14
Uchwała Nr XXXVIII/342/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 października 2013 roku W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ustrzyk Dolnych 2013-11-14
Uchwała Nr XXXVIII/343/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 października 2013 roku w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne”. 2013-11-14
Uchwała Nr XXXVIII/344/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 października 2013 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych w Ustrzykach Dolnych oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i sp 2013-11-14
Uchwała Nr XXXVIII/345/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 października 2013 roku w sprawie: stawki opłaty za pojemnik przeznaczony na zbieranie odpadów komunalnych. 2013-11-14
Uchwała Nr XXXVIII/346/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne. 2013-11-14
Uchwała Nr XXXIX/347/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków bieżących o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2013 rok 2014-01-02
Uchwała Nr XXXIX/348/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2013 2014-01-02
Uchwała Nr XXXIX/349/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy na dostawę wody i odprowadzenia ścieków 2014-01-02
Uchwała Nr XXXIX/350/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 2014-01-02
Uchwała Nr XXXIX/351/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Ustrzyckiego Domu Kultury. 2014-01-02
Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ustrzyki Dolne na rok 2014. 2014-01-02
Uchwała Nr XXXIX/353/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych dotyczącego funkcjonowania Ośrodka Szkolenia Górskiego w Trzciańcu. 2014-01-02
Uchwała Nr XXXIX/354/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w Krościenku, będącej własnością Skarbu Państwa, a pozostającej w użytk 2014-01-02
Uchwała Nr XXXIX/355/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2014-01-02
Uchwała Nr XXXIX/356/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryf na dostawę wody i odprowadzenie ścieków dla odbiorców na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne. 2014-01-02
Uchwała Nr XXXIX/357/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków bieżących o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2013 rok 2014-01-02
Uchwała Nr XL/358/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 grudnia 2013 roku „Uchwała budżetowa gminy Ustrzyki Dolne na rok 2014” 2014-01-03
Uchwała Nr XL/359/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne 2014-01-03
Uchwała Nr XL/360/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieszczadzkiego na realizację zadania publicznego 2014-01-03
Uchwała Nr XL/361/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia od Powiatu Bieszczadzkiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej 2014-01-03
Uchwała Nr XL/362/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego 2014-01-03
Uchwała Nr XL/363/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego 2014-01-03
Uchwała Nr XL/364/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2013 2014-01-03
Uchwała Nr XL/365/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2014-01-03
Uchwała Nr XL/366/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2014-02-03


  Ilość odwiedzin: 2660074