Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 13282


Osoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2012-01-11

 Nazwa pozycji Data
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych: „Remont budynku mieszkalnego” ul. Fabryczna 18 w m-ci Ustrzyki Dolne 2012-12-12
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych: „ Remont budynku mieszkalnego ” ul. Przemysłowa 16 w m-ci Ustrzyki Dolne 2012-12-12
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacja zadania pod nazwa: „Zmiana zagospodarowania PARKU POD DEBAMI – ciagi piesze” 2012-12-12
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą: „Budowa kaplicy cmentarnej w Brzegach Dolnych – etap II” 2012-12-11
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Podniesienie atrakcyjności turystyczno - inwestycyjnej Gminy Ustrzyki Dolne – budowa kanalizacji”... ul. Nadgórna 2012-12-10
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi - pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad realizacją zadania pod nazwą : „Rozbudowa i przebudowa trybun stadionu sportowego” w Ustrzy 2013-01-09
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa trybun stadionu sportowego” w Ustrzykach Dolnych 2012-12-10
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Podniesienie atrakcyjności turystyczno - inwestycyjnej Gminy Ustrzyki Dolne – budowa kanalizacji”... ul. Bieszczadz 2012-12-10
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych w Ustrzykach Dolnych „ Etap IV – 2012-12-19
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Remont chodnika w ciągu ulicy Nadgórna – strona prawa – od ulicy Sikorskiego w kierunku „Laworty”... 2012-12-03
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Bandrów – Stebnik 2012-12-03
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Wykonanie remontu drogi gminnej w Hoszowie do osiedla za rzeką na długości 133 m na odcinku od km 0+442 – do km 0+575 2012-12-03
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Remont chodnika i schodów –dojście do budynku szkoły Podstawowej Nr 2 w Ustrzykach Dolnych od ulicy Nadgórnej 2012-12-05
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Wykonanie remontu drogi gminnej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Jasień o nr dz. 2626 - dojazdowej do pól i zabudowań na długości... 2012-12-03
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Remont drogi w ciągu ulicy Nadbrzeżnej Nr 119 228R w Ustrzykach Dolnych na odcinku od km 0+000 – 0+134 2012-12-05
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Wykonanie remontu nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ustrzykach Dolnych przy ul. Dobrej - o powierzchni.. 2012-12-05
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Wykonanie remontu drogi gminnej Nr 119 236 R w Równi k/Sobieckiego na długości 115 mb na odcinku od km 0+108 – 0+223 2012-12-05
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę z przeznaczeniem pod ustawienie garażu na czas nieokreślony... 2012-11-16
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na Udzielenie Gminie Ustrzyki Dolne kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na: Pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredy 2012-11-08
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Remont drogi w Równi k/Orłowskiego (dz.399) w km 0+000 – 0+800 2012-11-08
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 2021 o powierzchni 0,1179 ha, położonej w Ustrzykach Dolnych. Cena wywoławcza nieruchomości 47.000,00,-zł 2012-09-14
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą: „Oświetlenie drogi” w m-ci Wojtkówka 2012-09-27
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy 29 - go Listopada 42 ogłasza publiczny ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego o pow. 58,28 m2 znajdującego się w miejscowości Ropienka 20 2012-11-13
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą: „Oświetlenie drogi” w m-ci Równia 2012-09-27
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą: „Oświetlenie drogi” w m-ci Daszówka 2012-09-21
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą: „Oświetlenie drogi” w m-ci Ustrzyki Dolne ul. Strwiążyk 2012-09-21
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi - pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad realizacją zadania pod nazwą: Aktywizacja obszaru I Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustrzyki Do 2012-09-13
Zespół Basenów Delfin w Ustrzykach Dolnych ul. Gombrowicza 49 Ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę artykułów spożywczych, mrożonych”. 2012-10-23
Zespół Basenów Delfin w Ustrzykach Dolnych ul. Gombrowicza 49 Ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę artykułów basenowych CPV 36400000-5”. 2012-10-23
Zespół Basenów Delfin w Ustrzykach Dolnych ul. Gombrowicza 49 Ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę chemikaliów do uzdatniania wody basenowej CPV 24962000-5”. 2012-10-23
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne... 2012-08-01
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy 29 - go Listopada 42 ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych 2012-09-13
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu sportowego do siłowni w Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych 2012-08-29
Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego i etyliny 95  w ilości: Olej napędowy – 80.000 litrów; Etylina 95 - 2. 000 litrów 2012-08-01
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadań: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń dla Uczestników projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejs 2012-08-20
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wyzwolenia 7, 38 - 700 Ustrzyki Dolne ogłasza przetargu nieograniczony na przygotowanie i wydawanie we własnym lokalu gorących posiłków (dwudaniowy obiad) dla klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy... 2012-12-07
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na remont ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w m-ci Ustrzyki Dolne 2012-07-26
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę 2 boksów garażowych położony w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Łukasiewicza... 2012-07-13
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę 1 sztuki fabrycznie nowego i nieużywanego samochodu osobowego typu; BUS 9-cio osobowy , przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. 2012-08-02
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu służbowego marki Volkswagen Transporter T5 / bus 9 –osobowy/ będącego własnością Gminy Ustrzyki Dolne. 2012-07-12
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Ustrzykach Dolnych, składa zapytanie ofertowe na dostawę miału węglowego 2012-10-11
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza: III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż : działki nr 184/1 o pow. 0,1231ha wraz z budynkiem drewnianym w złym stanie technicznym, położonej w Ustrzykach Dolnych przy ul. Strwiążyk 2012-06-12
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Wykonanie modernizacji drogi rolniczej w miejscowości Wojtkowa gmina Ustrzyki Dolne o nr działki 411 na d 2012-06-27
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna tartacznego będącego własnością Gminy Ustrzyki Dolne. 2012-06-29
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu służbowego marki Volkswagen Transporter T5 / bus 9 –osobowy/ będącego własnością Gminy Ustrzyki Dolne. 2012-07-04
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu służbowego marki Chevrolet Evanda będącego własnością Gminy Ustrzyki Dolne. 2012-06-12
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Oświetlenie drogi” w m-ci Bandrów Narodowy 2012-06-22
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pełnienie nadzoru inwestorskiego... nad realizacją zadania pod nazwą : „Aktywizacja obszaru I Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustrzyki Dolne poprzez budowę kompleksu... 2012-06-12
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn: "Remont placu targowego w Ustrzykach Dolnych" 2012-06-01
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę zprzeznaczeniem do użytkowania rolniczego: Działka nr 65/3 o powierzchni 0.1468 ha położona we wsi Teleśnica Oszwarowa 2012-10-17
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pełnienie nadzoru inwestorskiego... nad realizacją zadania pod nazwą:"Remont placu targowego w Ustrzykach Dolnych" 2012-06-13
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych na terenie gminy. 2012-10-17
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu pn.: Aktywizacja obszaru I Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustrzyki Dolne poprzez budowę kompleksu rekreacyjno- sportowego i podni 2012-09-11
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: „Aktywizacja obszaru I Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustrzyki Dolne poprzez budowę kompleks 2012-05-31
Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę węgla kamiennego opałowego gatunek „orzech” w ilości 130 ton w sezonie grzewczym 2012/2013. 2012-09-07
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na przygotowaniu i wydawaniu we własnym lokalu gorących posiłków (dwudaniowy obiad) dla klientów Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dol 2012-05-29
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: wykonanie remontu drogi gminnej publicznej Nr 118 333R Stańkowa – Zawadka na długości 178 mb od km 0+827 – 1+005 2012-08-29
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne, położonych na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne 2012-04-26
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu krótkoterminowego na rok 2012 w wysokości 2.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w 2012 roku 2012-05-22
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Oświetlenie drogi” w m-ci Bandrów Narodowy 2012-05-29
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu służbowego marki Volkswagen Transporter T5 / bus 9 –osobowy/ będącego własnością Gminy Ustrzyki Dolne. 2012-07-23
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy 29 - go Listopada 42 ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych oraz garaży 2012-08-06
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci w wieku 7 – 15 lat turnus 14 dniowy w miejscowości nadmorskiej. 2012-05-18
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na okresową dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2012/2013 do kotłowni olejowych szkół podstawowych gminy Ustrzyki Dolne i kotłowni budynków Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych 2012-08-13
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych przy ul. 29 Listopada 42 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę: 2 działek o powierzchni 18 m2 każda wchodzących w skład działki o nr 1341 położonej w Ustrzykach Dolnych przy ul. 29 Listo 2012-08-06
Zarządca Wspólnot Mieszkaniowych ogłasza przetargi na roboty budowlane: 1- Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem metoda lekką w systemie Greinplast gr docieplenia 14 cm - na budynkach WM Szopena 1, WM Szopena 2, WM Szopena 3, WM Szopena 4, WM Szop 2012-07-19
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Oświetlenie drogi” w m-ci Bandrów Narodowy 2012-05-17
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy 29 - go Listopada 42 ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych oraz garaży 2012-05-07
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych przy ul. 29 Listopada 42 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę: 2 działek o powierzchni 18 m2 każda... z przeznaczeniem pod ustawienie garaży. 2012-05-07
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na remont budynku mieszkalnego ul. Przemysłowa 16 w m-ci Ustrzyki Dolne 2012-04-11
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie usługi - pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad realizacją zadania pod nazwą : Rozbudowa i przebudowa trybun stadionu sportowego.. 2012-04-17
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na Rozbudowę i przebudowę trybun stadionu sportowego w Ustrzykach Dolnych 2012-03-29
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Ustrzyki Dolne oraz drogi Łobozew Górny przez wieś i drogi Ropienka Górna... 2012-03-26
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Brzegi Dolne Brzegi Dolne 1 38-700 Ustrzyki Dolne, ogłasza przetarg nieograniczony na, dostawę (leasing operacyjny) mini koparki gąsienicowej 2012-03-09
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne, położonych na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne 2012-03-21
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych przy ul. 29 Listopada 42 ogłasza I publiczny ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę: 7 działek o powierzchni 18 m2 każda wchodzących w skład działki o nr 2238/24 2012-04-02
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy 29 - go Listopada 42 ogłasza II publiczny ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych oraz garaży 2012-04-02
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą: „Remont sanitariatów budynku Urzędu Miejskiego” w Ustrzykach Dolnych 2012-03-06
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie:Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno–inwestycyjnych w Ustrzykach Dolnych EtapIV–ul. Wyzwolenia 2012-02-23
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania p.n.:Rekultywacja składowiska odpadów... 2012-01-31
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn." Podział środków Funduszu Sołeckiego w 2012r." 2012-02-10
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: wykonanie remontu drogi gminnej publicznej Nr 119 250R Krościenko – Stebnik – na długości 323 mb... 2012-02-15
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna tartacznego będącego własnością Gminy Ustrzyki Dolne. 2012-04-16
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna tartacznego będącego własnością Gminy Ustrzyki Dolne. 2012-03-30
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych: „Podział środków Funduszu Sołeckiego w 2012 r.” w gminie Ustrzyki Dolne - roboty drogowe - 2012-01-27
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna tartacznego będącego własnością Gminy Ustrzyki Dolne. 2012-03-14
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie:Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno–inwestycyjnych w Ustrzykach Dolnych EtapIV–ul. Wyzwolenia 2012-01-26
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Wykonanie remontu nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ustrzykach Dolnych... 2012-01-20
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: wykonanie remontu drogi gminnej publicznej Nr 119 250R Krościenko – Stebnik – na długości 323 mb... 2012-01-19
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy 29 - go Listopada 42 ogłasza I publiczny ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych oraz garaży 2012-02-22
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadnia pn. "Remont budynku mieszkalnego" ul. Przemysłowa 16 w m-ci Ustrzyki Dolne 2011-12-22
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług geodezyjnych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne dla potrzeb Urzędu Gminy Ustrzyki Dolne w roku 2011. 2012-01-23
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania p.n.:Remont Budynku Ustrzyckiego Domu Kultury 2011-12-20
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. 2011-12-20
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na przygotowanie ok. 180 szt. projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zrozumieniu art. 4 ust. 2 pkt. 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu p 2012-01-23
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacja zadania pn. "Kaplica cmentarna w Brzegach Dolnych" 2011-12-21
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno budowlanej nad realizacją zadania pod nazwą : „Budynek ul. Fabryczna 27” w Ustrzykach Dolnych 2012-01-12
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjlaności konstrukcyjno budowlanej nad realizacją zadania pod nazwą „Kaplica cmentarna” w Brzegach Dolnych 2012-01-12
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadnia pn. "Remont budynku mieszkalnego" ul. Fabryczna 18 w m-ci Ustrzyki Dolne 2011-12-22
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.„Budowa Kolumbarium na cmentarzu komunalnym” 2011-12-20
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania p.n.:Rekultywacja składowiska odpadów... 2011-12-20
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Wykonanie remontu drogi gminnej Nr 119 236 R w Równi k/Sobieckiego na długości 200 mb 2011-12-19
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Wykonanie remontu chodnika w ciągu ulicy Nadgórna – strona prawa – od ulicy Sikorskiego w kierunku „Laworty” 2011-12-19
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Wykonanie remontu drogi gminnej publicznej 119 207 R Ustjanowa Górna ( przed przejazdem kolejowym w prawo) na długości 121 mb na od 2011-12-19
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej Nr 119 235 R w ciągu ulicy Bocznej na długości 115 mb na odc 2011-12-19
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę paliw, polegającą na zakupie paliw do samochodów służbowych używanych przez : Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych. 2012-01-03
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi gminnej w Hoszowie do osiedla za rzeką na długości 136,50 m na odcinku od km 0+000 do km 0+136,50 2011-12-19
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Bandrów – Stebnik na długości 140 mb od km 0+827 – 0+967 2011-12-19
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Wykonanie remontu nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ustrzykach Dolnych przy u 2011-12-19
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż atrakcyjnej nieruchomości (po byłym kąpielisku odkrytym), położonej w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy PCK 2012-01-31
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych ogłasza II publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż maszyn stolarskich i kontenerów KP-7 2011-12-16
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. 121 miejsc postojowych i parkingowych znajdujących się w Ustrzykach Dolnych 2011-12-02


  Ilość odwiedzin: 1952452