Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 7443

Uchwały z 2011 r.

W zakładce " Podatki " zamieszczone zostały niezbędne deklaracje i formularze do uchwał podatkowych. Osoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2011-01-27

 Nazwa pozycji Data
Uchwała Nr V/23/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Hoszowie w Szkołę Podstawową prowadzącą oddział przedszkolny i klasy I - III. 2011-02-10
Uchwała Nr V/24/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Łodynie w Szkołę Podstawową prowadzącą oddział przedszkolny i klasy I - III. 2011-02-10
Uchwała Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2011 2011-02-10
Uchwała Nr V/26/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia umowy pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2011-02-10
Uchwała Nr V/27/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia umowy pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2011-02-10
Uchwała Nr V/28/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/130/08 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie wyłonienia przedstawicieli Gminy Ustrzyki Dolne do składu Rady Społecznej działającej pr 2011-02-10
Uchwała Nr V/29/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości komunalnych, położonych na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2011-02-10
Uchwała Nr V/30/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Ustrzyki Dolne do zawarcia Porozumienia z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym z siedzibą w Ustrzykach Dolnych. 2011-02-10
Uchwała Nr VI/31/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2011 2011-04-19
Uchwała Nr VI/32/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne 2011-04-19
Uchwała Nr VI/33/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustrzyki Dolne na lata 2007-2015 2011-04-19
Uchwała Nr VI/34/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ropienka 2011-04-19
Uchwała Nr VI/35/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia umowy pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2011-04-19
Uchwała Nr VI/36/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Hoszowie. 2011-04-19
Uchwała Nr VI/37/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Łodynie. 2011-04-19
Uchwała Nr VI/38/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Ustrzyki Dolne. 2011-04-19
Uchwała Nr VI/39/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 2011-04-19
Uchwała Nr VI/40/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 2011-04-19
Uchwała Nr VI/41/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych i nagród 2011-04-19
Uchwała Nr VI/42/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne, będących własnością Skarbu Państwa. 2011-04-19
Uchwała Nr VI/43/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonych w Ustrzykach Dolnych, będących własnością Skarbu Państwa. 2011-04-19
Uchwała Nr VI/44/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej we wsi Ustjanowa Górna, będącej własnością Skarbu Państwa. 2011-04-19
Uchwała Nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2011-04-19
Uchwała Nr VI/46/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości komunalnej, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2011-04-19
Uchwała Nr VI/47/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2011-04-19
Uchwała Nr VI/48/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia Statutu Przedszkola Nr 2 w Ustrzykach Dolnych. 2011-04-19
Uchwała Nr VI/49/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Jałowe i w sprawie powołania Sołectwa w Moczarach 2011-04-19
Uchwała Nr VII/50/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 4 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia Statutu Przedszkola Nr 1 w Ustrzykach Dolnych. 2011-04-19
Uchwała Nr VII/51/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 4 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym. 2011-04-19
Uchwała Nr VIII/52/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2011 2011-05-17
Uchwała Nr VIII/53/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2011-05-17
Uchwała Nr VIII/54/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diety sołtysom za udział w sesjach Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 2011-05-17
Uchwała Nr VIII/55/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie funduszu sołeckiego. 2011-05-17
Uchwała Nr VIII/56/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania p.n. „Zielone Bieszczady” 2011-05-17
Uchwała Nr VIII/57/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 marca 2011 roku W sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Ustrzyki Dolne do zgromadzenia Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza. 2011-05-17
Uchwała Nr VIII/58/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ustrzyki Dolne na rok 2011. 2011-05-17
Uchwała Nr VIII/59/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązującego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych 2011-05-17
Uchwała Nr VIII/60/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne. 2011-05-17
Uchwała Nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne. 2011-05-17
Uchwała Nr VIII/62/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Ustrzyki Dolne konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw dotyczących wzoru statutu sołectwa 2011-05-17
Uchwała Nr IX/63/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 kwiecień 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2011 2011-05-26
Uchwała Nr IX/64/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 kwiecień 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne 2011-05-26
Uchwała Nr IX/65/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 kwiecień 2011 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „STARZAWA” 2011-05-26
Uchwała Nr IX/66/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 kwiecień 2011 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji 2011-05-26
Uchwała Nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 kwiecień 2011 roku w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych wobec projektu utworzenia Turnickiego Parku Narodowego. 2011-05-26
Uchwała Nr IX/68/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 kwiecień 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ustrzyk Dolnych. 2011-05-26
Uchwała Nr IX/69/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 kwiecień 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne. 2011-05-26
Uchwała Nr IX/70/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 kwiecień 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Powiatu Bieszczadzkiego nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne 2011-05-26
Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2011 2011-06-20
Uchwała Nr X/72/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne 2011-06-20
Uchwała Nr X/73/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2011-06-20
Uchwała Nr X/74/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Bieszczadzkiego 2011-06-20
Uchwała Nr X/75/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Międzyszkolnej Krytej Pływalni „Delfin” w Ustrzykach Dolnych. 2011-06-20
Uchwała Nr X/76/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie dokonania darowizny na cel publiczny 2011-06-20
Uchwała Nr XI/77/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok. 2011-07-06
Uchwała Nr XI/78/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok 2011-07-06
Uchwała Nr XI/79/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji 2011-07-06
Uchwała Nr XI/80/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2011 2011-07-06
Uchwała Nr XI/81/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/ 350 /10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wyko 2011-07-06
Uchwała Nr XI/82/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Bieszczadzkiego 2011-07-06
Uchwała Nr XI/83/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2011-07-06
Uchwała Nr XI/84/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2011-07-06
Uchwała Nr XI/85/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2011-07-06
Uchwała Nr XI/86/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie wyznaczenia miejsc poboru kruszywa 2011-07-06
Uchwała Nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dźwiniacz Dolny 2011-07-06
Uchwała Nr XI/88/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jałowe 2011-07-06
Uchwała Nr XI/89/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łobozew 2011-07-06
Uchwała Nr XI/90/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie utworzenia Sołectwa Moczary 2011-07-06
Uchwała Nr XII/91/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2011 2011-07-29
Uchwała Nr XII/92/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne. 2011-07-29
Uchwała Nr XII/93/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/2002 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawi 2011-07-29
Uchwała Nr XII/94/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu w Ustrzykach Dolnych. 2011-07-29
Uchwała Nr XII/95/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. 2011-07-29
Uchwała Nr XII/96/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LII/379/2001 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mies 2011-07-29
Uchwała Nr XII/97/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/242/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 02 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawe 2011-07-29
Uchwała Nr XII/98/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie wprowadzenia odpłatności za korzystanie z oddziałów przedszkolnych przy szkołach w Gminie Ustrzyki Dolne 2011-07-29
Uchwała Nr XII/99/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie wprowadzenia odpłatności za korzystanie z Przedszkoli Miejskich w Gminie Ustrzyki Dolne 2011-07-29
Uchwała Nr XII/100/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne. 2011-07-29
Uchwała Nr XII/101/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw 2011-07-29
Uchwała Nr XII/102/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie zmiany granicy obwodu Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ustrzykach Doln 2011-07-29
Uchwała Nr XII/103/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dźwiniacz Dolny 2011-07-29
Uchwała Nr XII/104/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jałowe 2011-07-29
Uchwała Nr XII/105/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łobozew 2011-07-29
Uchwała Nr XIII/106/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2011 2011-09-21
Uchwała Nr XIII/107/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne 2011-09-21
Uchwała Nr XIII/108/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania i udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych o char 2011-09-21
Uchwała Nr XIII/109/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr V/37/2003 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ustrzyki Dolne 2011-09-21
Uchwała Nr XIII/110/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Ustrzyki Dolne konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw dotyczących wzoru statutu sołectwa 2011-09-21
Uchwała Nr XIV/111/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 1/2010 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustrzyki Dolne. 2011-12-01
Uchwała Nr XIV/112/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2011 2011-12-01
Uchwała Nr XIV/113/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 2011-12-01
Uchwała Nr XIV/114/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne na 2012 r. 2011-12-01
Uchwała Nr XIV/115/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie gminy Ustrzyki Dolne, zarządzenia poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia wynagrodze 2011-12-01
Uchwała Nr XIV/116/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie wzorów deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny 2011-12-01
Uchwała Nr XIV/117/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą „Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych” 2011-12-01
Uchwała Nr XIV/118/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych. 2011-12-01
Uchwała Nr XIV/119/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ustrzyk Dolnych. 2011-12-01
Uchwała Nr XIV/120/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ustrzyk Dolnych. 2011-12-01
Uchwała Nr XIV/121/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2011-12-01
Uchwała Nr XIV/122/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2011-12-01
Uchwała Nr XIV/123/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2011-12-01
Uchwała Nr XIV/124/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne. 2011-12-01
Uchwała Nr XIV/125/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne. 2011-12-01
Uchwała Nr XIV/126/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lesku na kadencję w latach 2011-2015. 2011-12-01
Uchwała Nr XV/127/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Trójca” – I etap 2011-12-21
Uchwała Nr XV/128/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gazociągu Wysokiego Ciśnienia, relacji Hermanowice - Strachocina, terenu położonego w Gminie 2011-12-21
Uchwała Nr XV/129/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2011-12-21
Uchwała Nr XV/130/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzorów deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny 2011-12-21
Uchwała Nr XV/131/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków bieżących o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2011 rok 2011-12-21
Uchwała Nr XV/132/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia maksymalnych stawek za usuwanie odpadów komunalnych stałych i płynnych na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne 2011-12-21
Uchwała Nr XV/133/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy na dostawę wody i odprowadzenia ścieków 2011-12-21
Uchwała Nr XV/134/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryf na dostawę wody i odprowadzenie ścieków dla odbiorców na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne. 2011-12-21
Uchwała Nr XV/135/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych w Ustrzykach Dolnych oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu ich p 2011-12-21
Uchwała Nr XV/136/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 1 grudnia 2011 roku W sprawie wyrażenia zgody na zbycie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Zatwarnicy, przez Bieszczadzką Agencję Rozwoju Regionalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoś 2011-12-21
Uchwała Nr XV/137/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/242/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 02 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wyso 2011-12-21
Uchwała Nr XV/138/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 2012-02-06
Uchwała Nr XV/139/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ustrzyki Dolne na rok 2012. 2012-02-06
Uchwała Nr XVI/140/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 grudnia 2011 roku „Uchwała budżetowa gminy Ustrzyki Dolne na rok 2012” 2012-02-06
Uchwała Nr XVI/141/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne 2012-02-06
Uchwała Nr XVI/142/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2011 2012-02-06
Uchwała Nr XVI/143/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne 2012-02-06
Uchwała Nr XVI/144/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/96/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cment 2012-02-07


  Ilość odwiedzin: 2316982