Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 12322


Osoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2011-01-12

 Nazwa pozycji Data
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2011-12-14
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na przygotowaniu i wydawaniu we własnym lokalu gorących posiłków (dwudaniowy obiad) dla klientów Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dol 2011-12-09
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2011-11-25
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonych w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Rynek pod usytuowanie gastronomicznych ogrodów sezonowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.. 2012-01-05
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i osób Gminy Ustrzyki Dolne..., ubezpieczenie pojazdów mechanicznych... oraz ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych... 2011-11-17
Zespół Basenów „Delfin” w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę chemikaliów do uzdatniania wody basenowej CPV 24962000-5” 2011-10-28
Zespół Basenów „Delfin” w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę środków myjących i dezynfekcyjnych CPV 39831250-3” 2011-10-28
Zespół Basenów „Delfin” w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę artykułów spożywczych - mrożonych”. 2011-11-04
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę pomocy dydaktycznych do 4-ch szkół z Gminy Ustrzyki Dolne w ramach projektu „ Inwestycja w dzieci najlepszą inwestycja” 2011-10-11
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą: Oświetlenie drogi w m-ci Bandrów Narodowy 2011-09-27
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę pomocy dydaktycznych do 6-ciu szkół z Gminy Ustrzyki Dolne w ramach projektu „ Inwestycja w dzieci najlepszą inwestycja”. 2011-09-26
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą: „Oświetlenie drogi” w m-ci Brelików 2011-09-21
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pod nazwą : „Oświetlenie drogi” w m-ci Grąziowa 2011-09-15
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę pomocy dydaktycznych do 6-ciu szkół z Gminy Ustrzyki Dolne w ramach projektu „ Inwestycja w dzieci najlepszą inwestycja”. 2011-09-13
Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegach Dolnych 1, 38-700 Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na dostawa oleju napędowego w ilości: – 80.000 litrów 2011-08-08
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi gminnej nr 119225R - ul. Wyzwolenia 2011-09-09
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Oświetlenie drogi” w m-ci Ropienka 2011-10-21
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Oświetlenie drogi” w m-ci Zawadka 2011-10-20
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na usługi polegające na prowadzeniu zajęć dydaktycznych w 2-ch szkołach z Gminy Ustrzyki Dolne w ramach projektu Inwestycja w dzieci najlepszą inwestycja 2011-09-05
Gmina ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadnia pn.: Remont świetlicy w Dźwiniaczu Dolnym 2011-08-30
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w m-ci Ustrzyki Dolne” 2011-08-29
Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegach Dolnych 1, 38-700 Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę węgla kamiennego opałowego gatunek „orzech” w ilości 130 ton w sezonie grzewc 2011-08-18
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na Remont budynku Ośrodka Zdrowia w m-ci Ropienka 2011-08-25
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na okresową dostawę oleju oleju opałowego CPV: 09 13 51 00 -5- sezon grzewczy 2011/2012 2011-08-29
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń dla Uczestników projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.. 2011-08-01
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie robót budowlanych: „Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym” w m-ci Ustrzyki Dolne 2011-07-08
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych: „Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym” w m-ci Ustrzyki Dolne 2011-08-05
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: Udzielenie kredytu bankowego do wysokości 4.000.000,00 na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek. 2011-06-03
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę pomocy dydaktycznych w 9 szkołach z Gminy Ustrzyki Dolne w ramach projektu „ Inwestycja w dzieci najlepszą inwestycja”. 2011-06-30
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą: „Budynek ul. Fabryczna” 2011-06-30
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: prowadzeniu zajęć dydaktycznych w 9 szkołach z Gminy Ustrzyki Dolne w ramach projektu „ Inwestycja w dzieci najlepszą inwestycja” 2011-06-28
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowo – budowlanych: „ REMONT DACHU BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M-CI JURECZKOWA” 2011-06-02
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: Udzielenie kredytu krótkoterminowego na rok 2011 w wysokości 2.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w 2011 roku 2011-06-03
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych ogłasza I publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż kontenerów KP-7 2011-07-26
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Oświetlenie drogi” w m-ci Bandrów 2011-06-07
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza, przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 2 działek położonych w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Łukasiewicza - przeznaczonych do zabudowy garażami w zabudowie szeregowej 2011-07-25
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych... 2011-06-06
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na realizacją zadania pod nazwą:„Budynek ul. Fabryczna” - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku biurowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny ... 2011-05-25
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o publicznym przetarg nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne... 2011-07-13
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.„Likwidacja lokalnych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczych w Ustrzykach Dolnych – etap I.” 2011-05-24
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 38-700, Brzegi Dolne 1 ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę używanego pojazdu specjalistycznego - samojezdnej, kompaktowej zamiatarki chodnikowej. 2011-05-25
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych ogłasza I publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż maszyn stolarskich 2011-07-26
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci w wieku 7 – 15 lat turnus 14 dniowy w miejscowości Kraków lub Warszawa. 2011-05-20
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: „Remont świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół niej w miejscowości Ropienka” 2011-05-13
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza, przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działkami nr nr: 1530, 1534, 1535 i 1537 o łącznej pow. 0,4889 ha, położonej w Ustrzykach Dolnych 2011-07-25
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie Remontu dachu świetlicy wiejskiej w m-ci Jureczkowa 2011-05-13
OGŁOSZENIE Wspólnota Mieszkaniowa budynku Szopena 1 i Szopena 7 w Ustrzykach Dolnych ogłaszają przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie kominów na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. 2011-07-14
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy 29 - go Listopada 42 ogłasza II publiczny ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego. Lokal użytkowy o pow. 46.20 m2 znajduje się w miejscowości Moczary 17 2011-05-20
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na:pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej nad realizacją zadania pod nazwą : „Remont świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół niej w miejscowości Ropienka” 2011-05-13
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy 29 - go Listopada 42 ogłasza II publiczny ustny przetarg nieograniczony na najem garażu. Garaż murowany w zabudowie szeregowej zlokalizowany jest przy ul. 29 – go Listopada... 2011-05-20
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Oświetlenie drogi” w m-ci Bandrów 2011-05-18
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o publicznym przetarg nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne... 2011-05-16
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 5 działek położonych w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Łukasiewicza - przeznaczonych do zabudowy garażami w zabudowie szeregowej 2011-04-18
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o publicznym przetarg nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne... 2011-05-16
Międzyszkolna Kryta Pływalnia „Delfin” w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na „ZABEZPIECZENIE RATOWNICZE NA BASENACH ODKRYTYCH MKP DELFIN W USTRZYKACH DOLNYCH W SEZONIE 2011”. 2011-05-05
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Naprawa uszkodzonego przepustu 2 x ф 120 cm w ciągu drogi gminnej Nr 119 213R w km 0+845 ulicy PCK – Strwiążyk 2011-05-05
Wspólnota Mieszkaniowa Budynku Pionierska 6 w Ustrzykach Dolnych zaprasza do składania ofert w ramach przetargu nieograniczonego na wykonanie robót remontowo - budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą: „Budynek ul. Pionierska 6 ... 2011-04-14
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Naprawa uszkodzonego przepustu 2 x ф 120 cm w ciągu drogi gminnej Nr 119 213R w km 0+845 ulicy PCK – Strwiążyk 2011-04-11
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na przygotowaniu i wydawaniu we własnym lokalu gorących posiłków (dwudaniowy obiad) dla klientów Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dol 2011-04-06
Wspólnota Mieszkaniowa budynku Szopena 7 W Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie kominów na budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 2011-05-12
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Ustrzyki Dolne oraz drogi Łobozew Górny przez wieś i drogi Ropienka Górna - masą asfaltobetonową na gorąco... 2011-03-21
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: Opracowanie dokumentacji projektowej odwiertu dwóch studni głębinowych o głębokości do 60 m oraz ich wykonanie dla zadania pn.” Wodociąg w m-ci Ropienka” 2011-04-06
Wspólnota Mieszkaniowa budynku Szopena 1 w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie kominów na budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 2011-05-12
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowej odwiertu dwóch studni głębinowych o głębokości do 60 m oraz ich wykonanie dla zadania pn.” Wodociąg w m-ci Ropienka” 2011-03-08
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza drugi przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowo – budowlanych: „ Przeznaczenie środków ramach Funduszu Soleckiego w 2011 r. - - remont budynków świetlic wiejskich ” 2011-02-11
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna będącego własnością Gminy Ustrzyki Dolne. 2011-02-21
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowo – budowlanych: Przeznaczenie środków ramach Funduszu Soleckiego w 2011 r. - remont budynków świetlic wiejskich 2011-03-16
Międzyszkolna Kryta Pływalnia „Delfin” ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę i montaż przykrycia basenów otwartych folią solaryczną wraz ze zwijarkami ręcznymi” 2011-02-17
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza drugi przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą: „Budynek ul. Fabryczna” - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku biurowego wraz ze zmianą spos 2011-02-08
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy 29 - go Listopada 42 ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na najem garażu. 2011-04-15
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót rem – bud zadania: „ Przeznaczenie środków Funduszu Soleckiego w 2011 r. - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicach wiejskich w gminie Ustrzyki Dolne ” 2011-03-14
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy 29 - go Listopada 42 ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego. 2011-04-15
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadanie pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Brzegach Dolnych, gmina Ustrzyki Dolne” 2011-01-17
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych dla zadania pod nazwą: „Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych w Ustrzykach Dolnych„ 2011-03-04
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna będącego własnością Gminy Ustrzyki Dolne. 2011-03-07
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż 5 działek położonych w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Łukasiewicza - przeznaczonych do zabudowy garażami w zabudowie szeregowej 2011-03-07
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej związanego z realizacją zadanie pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Brzegach Dolnych, gmina Ustrzyk 2011-02-04
Przedszkole Nr 2 w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykuły spożywczych w roku 2011 2011-01-12
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej i elektrycznej nad realizacją zadania pod nazwą: „Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych w Ustr 2011-03-03
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontów dróg zadania p/n: „Przeznaczenie środków Funduszu Sołeckiego w 2011r. - Remont dróg gminnych, parkingów i wjazdów ” 2011-01-26
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych... 2011-06-01
Przedszkole Nr 1 w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykuły spożywczych w roku 2011 2011-01-10
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na przygotowanie ok. 180 szt. projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zrozumieniu art. 4 ust. 2 pkt. 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu.. 2011-01-19
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą: „Budynek ul. Fabryczna” - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku biurowego wraz ze zmianą sposobu uż 2010-12-30
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad realizacją zadania pod nazwą: „Budynek ul. Fabryczna” 2011-01-25
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowo - budowlanych „ Remont pomieszczeń kuchni Przedszkola nr 1 ” ul. Pionierska 8 w m-ci Ustrzyki Dolne 2010-12-30
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowo - budowlanych „ Remont budynku wielorodzinnego ” ul. Sikorskiego 11 w m-ci Ustrzyki Dolne 2010-12-30
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych- drogowych związanych z realizacją zadania pod nazwą: Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych w Ustrzykach Dolnych... 2011-01-12
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Wodociąg” w m-ci Ropienka. 2011-01-17
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług geodezyjnych oraz szacowanie nieruchomości na terenie Gminy Ustrzyki Dolne dla potrzeb Urzędu Gminy Ustrzyki Dolne w roku 2011. 2011-01-10
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Bandrów – Stebnik na długości 201 mb od km 0+626 – 0+827 ( w tym most 34 mb )„ 2010-12-30
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie remontu drogi gminnej w Hoszowie do osiedla za rzeką na długości 136m na odcinku od km 0+306 do km 0+442” 2010-12-30
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie remontu drogi gminnej publicznej 119 207 R Ustjanowa Górna ( przed przejazdem kolejowym w prawo) na długości 113 mb na odcinku od km 0+087 do km 0+200” 2010-12-30
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie remontu drogi gminnej Nr 119 236 R w Równi k/Sobieckiego na długości 108 mb na odcinku od km 0+000 – 0+108” 2010-12-30
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie remontu nawierzchni ulicy Jana Pawła II na długości 165 mb na odcinku od km 0+125 – 0+290” 2010-12-30
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie remontu jezdni ulicy Rzecznej na długości 330 mb od km 0+000 – 0+330 tj. od drogi krajowej do ul. Nadgórnej” 2010-12-30
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych 2010-12-22
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego, działki nr 1900/1 o pow. 0,4491 ha wraz z budynkami byłego „Domu Górnika”, położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Naftowej, 2010-11-26
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych zaprasza do złożenia ofert na opracowanie koncepcji budowy linii technologicznej, spalającej biomasę w postaci siana, do produkcji ciepła w postaci gorącej wody ... 2010-12-27


  Ilość odwiedzin: 1952457