Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 7293

Uchwały z 2010 r.

W zakładce " Podatki " zamieszczone zostały niezbędne deklaracje i formularze do uchwał podatkowych.Osoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2010-02-03

 Nazwa pozycji Data
Uchwała Nr XLI/308/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2010 2010-02-03
Uchwała Nr XLI/309/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania p.n. Zielone Bieszczady 2010-02-03
Uchwała Nr XLI/310/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia umowy pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2010-02-03
Uchwała Nr XLI/311/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Ustrzyki Dolne 2010-02-03
Uchwała Nr XLI/312/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne udziału w nieruchomości, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2010-02-03
Uchwała Nr XLI/313/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2010-02-03
Uchwała Nr XLI/314/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2010-02-03
Uchwała Nr XLII/315/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2010 2010-03-12
Uchwała Nr XLII/316/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie gminy Ustrzyki Dolne, zarządzenia poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia wynagrodzenia za i 2010-03-12
Uchwała Nr XLII/317/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia od Powiatu Bieszczadzkiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej 2010-03-12
Uchwała Nr XLII/318/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego 2010-03-12
Uchwała Nr XLII/319/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2010-03-12
Uchwała Nr XLII/320/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/189/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochot 2010-03-12
Uchwała Nr XLII/321/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieszczadzkiego na realizację zadania publicznego 2010-03-12
Uchwała Nr XLIII/322/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2010 2010-03-29
Uchwała Nr XLIII/323/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie funduszu sołeckiego. 2010-03-29
Uchwała Nr XLIII/324/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2010-03-29
Uchwała Nr XLIII/325/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dl 2010-03-29
Uchwała Nr XLIII/326/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości or 2010-03-29
Uchwała Nr XLIII/327/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Jamna Górna-Arłamów” 2010-03-29
Uchwała Nr XLIII/328/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „STARZAWA” 2010-03-29
Uchwała Nr XLIV/329/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych za 2009 rok. 2010-06-10
Uchwała Nr XLIV/330/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2010 2010-06-10
Uchwała Nr XLIV/331/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2010-06-10
Uchwała Nr XLIV/332/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ustrzyki Dolne na rok 2010. 2010-06-10
Uchwała Nr XLIV/333/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w Ustrzykach Dolnych. 2010-06-10
Uchwała Nr XLIV/334/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2010-06-10
Uchwała Nr XLIV/335/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2010-06-10
Uchwała Nr XLV/336/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2009 - 2014 2010-06-10
Uchwała Nr XLV/337/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2010 2010-06-10
Uchwała Nr XLV/338/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2010-06-22
Uchwała Nr XLV/339/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Budowa hali sportowej w Ustrzykach Dolnych szansą na równy dostęp do infrastruktury sporto 2010-06-22
Uchwała Nr XLV/340/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2010-06-22
Uchwała Nr XLV/341/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2010-06-22
Uchwała Nr XLV/342/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2010-06-22
Uchwała Nr XLV/343/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej 2010-06-22
Uchwała Nr XLV/344/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego sporządzonego dla obszaru położonego w rejonie ul. Rynek, Bełskiej, Szkolnej, 29 Listopada, 2010-06-22
Uchwała Nr XLVI/345/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2010 2010-08-11
Uchwała Nr XLVI/346/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Powiatu Bieszczadzkiego na realizację zadania publicznego 2010-08-11
Uchwała Nr XLVI/347/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Województwa Podkarpackiego oraz zawarcia umowy do dofinansowanie projektu pn. „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji 2010-08-11
Uchwała Nr XLVI/348/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały dot. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Budowa hali sportowej w Ustrzykach Dolnych szansą na równy dostęp d 2010-08-11
Uchwała Nr XLVI/349/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne 2010-08-11
Uchwała Nr XLVI/350/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego 2010-08-11
Uchwała Nr XLVI/351/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie utworzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Ustrzyki Dolne 2010-08-11
Uchwała Nr XLVI/352/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Panu Lechowi Wałęsie 2010-08-11
Uchwała Nr XLVI/353/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne 2010-08-11
Uchwała Nr XLVI/354/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne 2010-08-11
Uchwała Nr XLVI/355/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Łobozew. 2010-08-11
Uchwała Nr XLVI/356/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Jałowe. 2010-08-11
Uchwała Nr XLVI/357/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie wyznaczenia miejsc poboru kruszywa. 2010-08-11
Uchwała Nr XLVIII/358/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2010 2010-09-29
Uchwała Nr XLVIII/359/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 1/2010 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustrzyki Dolne 2010-09-29
Uchwała Nr XLVIII/360/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gazociągu Wysokiego Ciśnienia, relacji Hermanowice - Strachocina, te 2010-09-29
Uchwała Nr XLVIII/361/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2010-09-29
Uchwała Nr XLVIII/362/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia umowy pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2010-09-29
Uchwała Nr XLVIII/363/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia umowy pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2010-09-29
Uchwała Nr XLVIII/364/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2010-09-29
Uchwała Nr XLVIII/365/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Bieszczadzkiego 2010-09-29
Uchwała Nr XLVIII/366/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia odpłatności za korzystanie z oddziałów przedszkolnych przy szkołach w Gminie Ustrzyki Dolne 2010-09-29
Uchwała Nr XLVIII/367/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie uchylenia własnej uchwały. 2010-09-29
Uchwała Nr XLVIII/368/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne 2010-09-29
Uchwała Nr XLVIII/369/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonej na terenie Gminy Ustrzyki Dolne 2010-09-29
Uchwała Nr XLVIII/370/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne 2010-09-29
Uchwała Nr XLVIII/371/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie nawiązania współpracy transgranicznej z miastem Zamárdi (Węgry). 2010-09-29
Uchwała Nr XLIX/372/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 września 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2010 2010-09-29
Uchwała Nr XLIX/373/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 września 2010 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Ustrzyki Dolne na dofinansowanie w 2011 roku projektu realizowanego przez Powiat Bieszczadzki pn. „ 2010-09-29
Uchwała Nr XLIX/374/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 września 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów 2010-09-29
Uchwała Nr XLIX/375/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 września 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne na 2011 r. 2010-09-29
Uchwała Nr XLIX/376/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 września 2010 roku w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2010 rok 2010-09-29
Uchwała Nr XLIX/377/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 września 2010 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu w Ustrzykach Dolnych. 2010-09-29
Uchwała Nr XLIX/378/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 września 2010 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą „Przedszkole nr 1 w Ustrzykach Dolnych”. 2010-09-29
Uchwała Nr XLIX/379/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 września 2010 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą „Przedszkole nr 2 w Ustrzykach Dolnych”. 2010-09-29
Uchwała Nr XLIX/380/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 września 2010 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 2010-09-29
Uchwała Nr XLIX/381/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2010-09-29
Uchwała Nr XLIX/382/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2010-09-29
Uchwała Nr XLIX/383/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2010-09-29
Uchwała Nr L/384/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2010 2010-12-02
Uchwała Nr L/385/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 października 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieszczadzkiego na realizację zadania publicznego 2010-12-02
Uchwała Nr L/386/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 października 2010 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji 2010-12-02
Uchwała Nr L/387/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 października 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów 2010-12-02
Uchwała Nr L/388/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 października 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XLV/343/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 maja 2010r dot. pozbawienia kategorii drogi gminnej 2010-12-02
Uchwała Nr L/389/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 października 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2010-12-02
Uchwała Nr L/390/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne. 2010-12-02
Uchwała Nr L/391/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2010-12-02
Uchwała Nr L/392/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2010-12-02
Uchwała Nr L/393/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2010-12-10
Uchwała Nr L/394/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmiany uchwały dot. zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2010 rok 2010-12-02
Uchwała Nr L/395/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 października 2010 roku w sprawie wzorów deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny 2010-12-02
Uchwała Nr L/396/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 października 2010 roku w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne”. 2010-12-02
Uchwała Nr L/397/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 października 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 2010-12-02
Uchwała Nr LI/398/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2010-12-02
Uchwała Nr LI/399/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2010 2010-12-02
Uchwała Nr LI/400/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2010 rok 2010-12-02
Uchwała Nr LI/401/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie zajęcia stanowiska. 2010-12-07
Uchwała Nr LI/402/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie opracowania aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustrzyki Dolne 2010-12-02
Uchwała Nr I/1/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. 2010-12-13
Uchwała Nr I/2/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. 2010-12-13
Uchwała Nr I/3/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. 2010-12-13
Uchwała Nr I/4/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. 2010-12-13
Uchwała Nr I/5/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. 2010-12-13
Uchwała Nr II/6/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ustrzyk Dolnych. 2010-12-13
Uchwała Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2010 2011-01-10
Uchwała Nr III/8/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Ustrzyki Dolne w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 2011-01-10
Uchwała Nr III/9/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryf na dostawę wody i odprowadzenie ścieków dla odbiorców na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne. 2011-01-10
Uchwała Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy na dostawę wody i odprowadzenia ścieków 2011-01-10
Uchwała Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia maksymalnych stawek za usuwanie odpadów komunalnych stałych i płynnych na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne. 2011-01-10
Uchwała Nr III/12/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne”. 2011-01-10
Uchwała Nr III/13/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ustrzyki Dolne 2011-01-10
Uchwała Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członów zespołu interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki 2011-01-10
Uchwała Nr III/15/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2011-01-10
Uchwała Nr IV/16/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 grudnia 2010 roku, Uchwała budżetowa gminy Ustrzyki Dolne na rok 2011 2011-01-28
Uchwała Nr IV/17/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne 2011-01-28
Uchwała Nr IV/18/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego 2011-01-28
Uchwała Nr IV/19/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie stawek dotacji przedmiotowej udzielanej przez gminę Ustrzyki Dolne dla samorządowego zakładu budżetowego w roku 2011 2011-01-28
Uchwała Nr IV/20/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieszczadzkiego na realizację zadania publicznego 2011-01-28
Uchwała Nr IV/21/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/375/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach D. z 22 września 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta 2011-01-28
Uchwała Nr IV/22/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej, Skarg i Wniosków Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. 2011-01-28


  Ilość odwiedzin: 3584977