Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 11185


Osoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2010-01-19

 Nazwa pozycji Data
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego, atrakcyjnej nieruchomości (po byłym kąpielisku odkrytym), położonej w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy PCK, oznaczonej działkami nr: 228 i 229/5 o łącznej pow. 1,9170 h 2010-09-13
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pod nazwą : „Oświetlenie drogi” w m-ci Ustrzyki Dolne ul. W. Pola 2010-11-30
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony, zamówienia związanego z realizacją zadania pod nazwą: „Budynek ŚDS - winda„ w m-ci Ustrzyki Dolne ul. Wyzwolenia 7 2010-11-10
Międzyszkolna Kryta Pływalnia „Delfin” w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę chemikaliów do uzdatniania wody basenowej CPV 24962000-5” 2010-10-25
Międzyszkolna Kryta Pływalnia „Delfin” w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę środków myjących i dezynfekcyjnych CPV 39831250-3” 2010-10-25
Międzyszkolna Kryta Pływalnia „Delfin” w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę artykułów basenowych CPV 36400000-5” 2010-10-25
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Oświetlenie drogi” w m-ci Wojtkówka - Chwaniów 2010-10-25
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Wodociąg” w m-ci Ropienka. 2010-09-24
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pod nazwą : „Oświetlenie drogi” w m-ci Jałowe 2010-09-13
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pod nazwą: „Oświetlenie drogi” w m-ci Stańkowa 2010-09-13
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pod nazwą : „Oświetlenie drogi” w m-ci Hoszowczyk 2010-09-03
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pod nazwą : „Oświetlenie drogi” w m-ci Zadwórze 2010-09-03
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego, działki nr 1900/1 o pow. 0,4491 ha wraz z budynkami byłego Domu Górnika, położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Naftowej 2010-06-29
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego o kotłowni olejowych szkół podstawowych gminy Ustrzyki Dolne. 2010-09-01
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu krótkoterminowego na rok 2010 w wysokości 2.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w 2010 roku 2010-08-17
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pod nazwą : „Oświetlenie drogi” w m-ci Grąziowa 2010-08-18
Miejskie Przedsiębiorsto Gospodarki Komunalnej ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dostawę węgla kamiennego opałowego gatunek „orzech” w ilości 130 ton w sezonie grzewczym 2010/2011. 2010-09-09
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pod nazwą : „Oświetlenie drogi” w m-ci Jureczkowa 2010-08-19
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Oświetlenie drogi” w m-ci Łobozew Dolny 2010-08-20
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pod nazwą : „Oświetlenie drogi” w m-ci Ustianowa Dolna 2010-08-11
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna tartacznego będącego własnością Gminy Ustrzyki Dolne 2010-12-08
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na 1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych p/nazwą: „Remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej ” w m-ci Krościenko 2010-08-06
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego, atrakcyjnej nieruchomości (po byłym kąpielisku odkrytym), położonej w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy PCK, oznaczonej działkami nr: 228 i 229/5 o łącznej pow. 1,9170 h 2010-06-09
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Oświetlenie drogi” w m-ci Ustrzyki Dolne ul. Bieszczadzka 2010-08-03
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy 29 - go Listopada 42 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ulicy 1 - GO MAJA 16 w Ustrzykach Dolnych 2010-08-30
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Oświetlenie drogi” w m-ci Ustrzyki Dolne ul. Strwiążyk 2010-08-04
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowo - budowlanych budynku świetlicy wiejskiej w m-ci Jałowe związanych z realizacją projektu p/nazwą: Odnowa wsi Jałowe - zachowanie dziedzictwa kulturowego 2010-07-09
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowo-budowlanych budynku świetlicy wiejskiej w m-ci Łobozew związanych z realizacją projektu p/nazwą: Odnowa wsi Łobozew - zachowanie dziedzictwa kulturowego 2010-07-09
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Oświetlenie drogi” w m-ci Łobozew Górny 2010-07-21
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń dla Uczestników projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.. 2010-07-12
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego, atrakcyjnej nieruchomości nieruchomości niezabudowanej, położonej w centrum miasta Ustrzyki Dolne, przy ulicy Rynek oraz nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej działką nr 2010-10-22
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. Oświetlenie drogi w m-ci Brelików 2010-07-09
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Oświetlenie drogi” w m-ci Brzegi Dolne 2010-07-13
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie remontu sali gimnastycznej Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w m-ci Ustrzyki Dolne 2010-07-01
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Oświetlenie drogi” w m-ci Wojtkówka - Chwaniów 2010-07-16
Lokatorsko Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Drzewiarz w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie i opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji 15 budynków mieszkalnych 2010-07-28
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dostawę i montaż rolet wewnętrznych związanego z realizacją zadania pod nazwą: Wspieranie systemu edukacji w Gminie Ustrzyki Dolne poprzez adaptację budynku użyteczności publicznej na cele 2010-07-08
Miejskie Przedsiębiorsto Gospodarki Komunalnej ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego... 2010-08-09
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne... 2010-06-09
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg ustny nieograniczony. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Wyposażenia sal w przedszkolu, Wyposażenia placu zabaw z montażem. 2010-06-24
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg ustny nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. Oświetlenie drogi w m-ci Brelików 2010-06-23
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na przebudowę pomieszczeń budynku internatu Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w m-ci Ustrzyki Dolne 2010-06-02
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie remontu sali gimnastycznej Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w m-ci Ustrzyki Dolne 2010-05-31
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. Oświetlenie drogi w m-ci Bandrów 2010-06-11
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu pod nazwą: Rewitalizacja centrum miasta – Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej 2010-05-12
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci w wieku 7 – 15 lat turnus 14 dniowy w miejscowości nadmorskiej na terenie Polski 2010-05-19
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony związany z realizacją zadania pod nazwą: Wspieranie systemu edukacji w Gminie Ustrzyki Dolne poprzez adaptację budynku użyteczności publicznej na cele przedszkolne... na dostawę wyposażenia 2010-05-14
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę - z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego: Działka nr 375/6 o powierzchni 9.53 ha położona we wsi Krościenko. 2010-04-28
Burmistrz Ustrzyk Dolnych o głasza publiczny nieograniczony przetarg ustny (licytację) na sprzedaż nieruchomości wchodzących do zasobu mienia komunalnego Gminy Ustrzyki Dolne położonych w miejscowości Trójca koło Arłamowa 2010-07-27
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego, działki nr 1900/1 o pow. 0,4491 ha wraz z budynkami byłego Domu Górnika, położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Naftowej 2010-03-15
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych... 2010-05-12
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na Dostawę, montaż, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji (UDT) platformy osobowej i 2 dźwigów towarowych (kuchennych). 2010-04-23
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej budowlano wykonawczej przebudowy i budowy drogi dojazdowej wraz z zapleczem parkingowym dla obsługi komunikacyjnej basenu odkrytego przy Międzyszkolnej 2010-04-20
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej... 2010-04-15
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Oświetlenie drogi” w m-ci Brelików 2010-04-08
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą: Wspieranie systemu edukacji w Gminie Ustrzyki Dolne poprzez adaptację budynku użyteczności publicznej na cele przedszk 2010-04-22
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. Oświetlenie drogi m-ci Bandrów 2010-04-06
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na utrzymanie dróg ,ulic, chodników i terenów zieleni miejskiej 2010-04-09
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg nieograniczony na: usługi polegające na przygotowaniu i wydawaniu jednego gorącego posiłku dziennie dla podopiecznych MGOPS – liczba osób korzystających 50-90 2010-04-13
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej... 2010-03-31
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę - z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego: Działka nr 1681 o powierzchni 0.7206 ha ( ogólna powierzchnia 0.9206 ha) położonej w Ustrzykach Dolnych. 2010-07-08
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie remontu nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ustrzykach Dolnych. 2010-03-25
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na Udzielenie kredytu bankowego do wysokości 5.000.000,00 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w 2010 roku i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek 2010-04-21
Wspólnota Mieszkaniowa budynku Korczaka 5 w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont budynku mieszkalnego Korczaka 5 Ustrzyki Dolne 2010-03-02
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na adaptację budynku użyteczności publicznej na cele przedszkolne. Poprzez przebudowę, nadbudowę i rozbudowę budynku byłego ZOZ na Przedszkole” w m-ci Ustrzyki Dolne 2010-03-05
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie remontu nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ustrzykach Dolnych. 2010-02-23
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej nad realizacją zadania pod nazwą: Tworzenie centrum kulturalnego wsi poprzez przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskie 2010-03-10
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych p/nazwą: Remont budynków świetlic wiejskich w ramach Funduszu Sołeckiego 2010-02-12
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych p/nazwą: Remont dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego 2010-02-12
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na remont budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 16 w m-ci Ustrzyki Dolne 2010-01-28
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej nad realizacją zadania pod nazwą... 2010-02-18
Wspólnota Mieszkaniowa budynku Gombrowicza 40 w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na : roboty budowlane polegające na modernizacji kotłowni lokalnej w budynku wielorodzinnym przy ulicy Gombrowicza 40 2010-02-15
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na remont budynku Szkoły Podstawowej w m-ci Łobozew 2010-01-28
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony, przedmiotem zamówienia są usługi polegające na Część I - Szacowanie nieruchomości, Część II - Wykonanie operatu szacunkowego działki celem dokonania aktualizacji opłat z tytułu użytkowania... 2010-02-17
Wspólnota Mieszkaniowa budynku Korczaka 4 w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na : roboty budowlane polegające na wykonaniu: dachu stromego o konstrukcji drewnianej krytego blachą powlekaną nad istniejącym budynkiem mieszkalnym 2010-02-15
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu pod nazwą: Tworzenie centrum kulturalnego wsi poprzez przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Ropience 2010-01-21
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi dojazdowej i chodników wokół budynku Przedszkola Nr 1 przy ul. Pionierskiej w Ustrzykach Dolnych. 2010-01-14
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy 29 - go Listopada 42 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na najem lokali użytkowych 2010-05-24
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie remontu nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ustrzykach Dolnych. 2010-01-14
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na Wykonanie remontu drogi gminnej publicznej Ropienka – Kopalnia - Brelików Nr 118 310 R na odcinku od km 3+065 – 2+ 719 na długości 346 mb 2010-01-19
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na Przygotowanie ok. 180 szt. projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zrozumieniu art. 4 ust. 2 pkt. 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospod 2010-01-22
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie remontu jezdni i chodników w ciągu drogi gminnej Plac Chopina między blokami nr 3 i 4 . 2010-01-13
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na Wykonanie remontu chodnika w ciągu ulicy Gombrowicza na odcinku: strona lewa - od km 0+278 – 0+509 (wjazd do pływalni) 2010-01-11
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony, przedmiotem zamówienia są usługi geodezyjne oraz szacowanie nieruchomości... 2010-01-25
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego, atrakcyjnej nieruchomości (po byłym kąpielisku odkrytym), położonej w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy PCK, oznaczonej działkami nr: 228 i 229/5 o łącznej pow. 1,9170 h 2010-02-01
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu pod nazwą:Budowa hali sportowej w Ustrzykach Dolnych szansą na równy dostęp do infrastruktury sportowej uczniów z terenów... 2009-11-13
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych. 2010-01-18
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z remontem nawierzchni dróg gminnych... 2010-01-07
Przedszkole Nr 2 w Ustrzykach Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych w/g załączników zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2010-01-13
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Ustrzyki Dolne masą asfaltobetonową na gorąco – w zakresie do 60,0 t wbudowanej masy. 2010-01-22
Przedszkole Nr 1 w Ustrzykach Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych w/g załączników zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2010-01-14
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją projektu o nazwie : Tworzenie warunków aktywizacji gospodarczej poprzez przebudowę drogi przy ul. Wiejskiej 2009-12-18
Agencja Nieruchomości Rolnych oraz Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłaszają II publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż zabudowanej nieruchomości o łącznej powierzchni 51,83 ha, położonej w miejscowości Trójca. 2010-01-13


  Ilość odwiedzin: 1952489