Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 7392

Uchwały z 2009 r.

W zakładce " Podatki " zamieszczone zostały niezbędne deklaracje i formularze do uchwał podatkowych.Osoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2009-01-10

 Nazwa pozycji Data
Uchwała Nr XXIX/216/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2009 2009-02-18
Uchwała Nr XXIX/217/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia umowy pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2009-02-18
Uchwała Nr XXIX/218/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 2009-02-18
Uchwała Nr XXIX/219/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie dożywiania dzieci do 7 roku życia i uczniów do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ust 2009-02-18
Uchwała Nr XXIX/220/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/117/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalania zasad korzystania z posiłków w stołówkach szkol 2009-02-18
Uchwała Nr XXIX/221/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2009-02-18
Uchwała Nr XXIX/222/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2009-02-18
Uchwała Nr XXIX/223/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LII/379/2001 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 2009-02-18
Uchwała Nr XXIX/224/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Międzyszkolnego Ośrodka Edukacji i Wypoczynku w Trójcy. 2009-02-18
Uchwała Nr XXIX/225/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2009-02-18
Uchwała Nr XXX/226/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2009 2009-04-09
Uchwała Nr XXX/227/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza do przyjęcia dotacji ze środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz zaciągnięcia z 2009-04-09
Uchwała Nr XXX/228/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr V/37/2003 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ustrzyki Do 2009-04-09
Uchwała Nr XXX/229/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w Ustrzykach Dolnych. 2009-04-09
Uchwała Nr XXX/230/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie unieważnienia uchwały własnej. 2009-04-09
Uchwała Nr XXX/231/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Jamna Górna - Arłamów” w gminie Ustrzyki Dolne 2009-04-09
Uchwała Nr XXX/232/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/137/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki p 2009-04-09
Uchwała Nr XXX/233/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Ropienka. 2009-04-09
Uchwała Nr XXX/234/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2009-04-09
Uchwała Nr XXX/235/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2009-04-09
Uchwała Nr XXX/236/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości komunalnych, położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2009-04-09
Uchwała Nr XXX/237/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2009-04-09
Uchwała Nr XXX/238/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w Ustrzykach Dolnych będącej własnością Skarbu Państwa 2009-04-09
Uchwała Nr XXX/239/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2009-04-09
Uchwała Nr XXXI/240/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LII/379/2001 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 2009-04-09
Uchwała Nr XXXI/241/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2009-04-09
Uchwała Nr XXXI/242/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, 2009-04-09
Uchwała Nr XXXII/243/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych za 2008 rok. 2009-06-02
Uchwała XXXII/244/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2009 2009-06-02
Uchwała Nr XXXII/245/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia umowy pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2009-06-02
Uchwała Nr XXXII/246/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diety sołtysom za udział w sesjach Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 2009-06-02
Uchwała Nr XXXII/247/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 kwietnia 2009 r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2009-06-02
Uchwała Nr XXXII/248/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji 2009-06-02
Uchwała Nr XXXIII/249/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2009 2009-06-23
Uchwała Nr XXXIII/250/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2009-06-23
Uchwała Nr XXXIII/251/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2009-06-23
Uchwała Nr XXXIII/252/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie funduszu sołeckiego. 2009-06-23
Uchwała Nr XXXIII/253/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego sporządzonego dla obszaru położonego w rejonie ul. Rynek, Bełskiej... 2009-06-23
Uchwała Nr XXXIII/254/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2009-06-23
Uchwała Nr XXXIII/255/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/233/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Ropienka. 2009-06-23
Uchwała Nr XXXIV/256/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 17 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2009 2009-08-06
Uchwała Nr XXXIV/257/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 17 lipca 2009 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi na rok 2009-2010. 2009-08-06
Uchwała Nr XXXIV/258/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 17 lipca 2009 roku w sprawie wyznaczenia miejsc poboru kruszywa 2009-08-06
Uchwała Nr XXXIV/259/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 17 lipca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ropienka. 2009-08-06
Uchwała Nr XXXIV/260/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 17 lipca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2009-08-06
Uchwała Nr XXXIV/261/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 17 lipca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2009-08-06
Uchwała Nr XXXV/262/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2009-09-11
Uchwała Nr XXXV/263/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Statutu Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza. 2009-09-11
Uchwała Nr XXXV/264/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Ustrzyki Dolne na dofinansowanie w 2010 roku projektu realizowanego przez Gminę Solinę pn. „Remont 2009-09-11
Uchwała Nr XXXVI/265/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2009 2009-10-13
Uchwała Nr XXXVI/266/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 września 2009 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania p.n. „Zielone Bieszczady” 2009-10-13
Uchwała Nr XXXVI/267/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 września 2009 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Ustrzyki Dolne na dofinansowanie w 2010 roku projektu realizowanego przez Powiat Bieszczadzki pn. „ 2009-10-13
Uchwała Nr XXXVI/268/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 września 2009 roku w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2009 rok 2009-10-13
Uchwała Nr XXXVI/269/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2009-10-13
Uchwała Nr XXXVI/270/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 września 2009 rokuw w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2009-10-13
Uchwała Nr XXXVII/271/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 października 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2009 2009-11-17
Uchwała Nr XXXVII/272/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 października 2009 roku w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2009 rok 2009-11-17
Uchwała Nr XXXVII/273/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 października 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego 2009-11-17
Uchwała Nr XXXVII/274/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 października 2009 roku w sprawie nadania Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ustrzykach Dolnych imienia prof. Eugeniusza Wanieka. 2009-11-17
Uchwała Nr XXXVII/275/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 października 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2009-11-17
Uchwała Nr XXXVII/276/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 października 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2009-11-17
Uchwała Nr XXXVII/277/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 października 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2009-11-17
Uchwała Nr XXXVII/278/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 października 2009 roku w sprawie przystąpienia Gminy Ustrzyki Dolne do Lokalnej Grupy Rybackiej „STARZAWA” z siedzibą w Stubnie. 2009-11-17
Uchwała Nr XXXVII/279/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 października 2009 roku w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustrzyki Dolne na lata 2007-2015. 2009-11-17
Uchwała Nr XXXVIII/280/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2009 2009-12-10
Uchwała Nr XXXVIII/281/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2009 rok 2009-12-10
Uchwała Nr XXXVIII/282/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne na 2010 r. 2009-12-10
Uchwała Nr XXXVIII/283/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych za 2010 rok 2009-12-10
Uchwała Nr XXXVIII/284/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy na dostawę wody i odprowadzenia ścieków 2009-12-10
Uchwała Nr XXXVIII/285/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryf na dostawę wody i odprowadzenie ścieków dla odbiorców na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne. 2009-12-10
Uchwała Nr XXXVIII/286/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia maksymalnych stawek za usuwanie odpadów komunalnych stałych i płynnych. 2009-12-10
Uchwała Nr XXXVIII/287/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/242/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 02 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określająceg 2009-12-10
Uchwała Nr XXXVIII/288/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2009-12-10
Uchwała Nr XXXVIII/289/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego „Gazeta Bieszczadzka” w jednostkę budżetową 2009-12-10
Uchwała Nr XXXVIII/290/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2009, związanych z przygotowaniem i realizacją Projektu Podkarpacki S 2009-12-10
Uchwała Nr XXXIX/291/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2009 roku Uchwała budżetowa gminy Ustrzyki Dolne na rok 2010 2010-01-05
Uchwała Nr XXXIX/292/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego 2010-01-05
Uchwała Nr XXXIX/293/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieszczadzkiego na realizację zadania publicznego 2010-01-05
Uchwała Nr XXXIX/294/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Solina na realizację zadania publicznego 2010-01-05
Uchwała Nr XXXIX/295/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie stawek dotacji przedmiotowej udzielanej przez gminę Ustrzyki Dolne dla zakładu budżetowego w roku 2010 2010-01-05
Uchwała Nr XXXIX/296/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego „Gazeta Bieszczadzka” 2010-01-05
Uchwała Nr XXXIX/297/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XX/151/99 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Ustrzyckiemu 2010-01-05
Uchwała Nr XXXIX/298/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2010-01-05
Uchwała Nr XXXIX/299/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości komunalnych, położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2010-01-05
Uchwała Nr XXXIX/300/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchylenia własnej uchwały. 2010-01-05
Uchwała Nr XXXIX/301/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchylenia uchwały własnej oraz w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2010-01-05
Uchwała Nr XXXIX/302/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2010-01-05
Uchwała Nr XXXIX/303/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia odpłatności za korzystanie z Przedszkoli Miejskich w Gminie Ustrzyki Dolne 2010-01-05
Uchwała Nr XXXIX/304/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2009 rok 2010-01-05
Uchwała Nr XL/305/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2009 2010-01-21
Uchwała Nr XL/306/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Międzyszkolny Ośrodek Edukacji i Wypoczynku w Trójcy. 2010-01-21
Uchwała Nr XL/307/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2009 rok 2010-01-21


  Ilość odwiedzin: 3578897