Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 11201


Osoba publikująca: Wiesław Andruch
Data publikacji: 2009-01-09

 Nazwa pozycji Data
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres od 15 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. 121 miejsc postojowych i parkingowych znajdujących się w Ustrzykach Dolnych 2009-12-14
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu pod nazwą: Tworzenie nowoczesnej bazy turystyczno - rekreacyjnej w Ustrzykach Dolnych - Budowa basenu odkrytego przy Międzyszkol 2009-11-18
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dostawa pucharów, medali, grawertonów, statuetek , figurek odlewanych i dyplomów na potrzeby Gminy Ustrzyki Dolne 2009-12-16
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne 2009-11-24
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej budowlano wykonawczej dla zadania pn. Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych w Ustrzykach Dolnych – 2009-11-05
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. Oświetlenie drogi w m-ci Ustianowa Dolna 2009-09-29
Międzyszkolna Kryta Pływalnia „Delfin” w Ustrzykach Dolnych, kieruje do Państwa „Zapytanie o cenę” w ramach Ustawy prawo zamówień publicznych /art.69 wymienionej Ustawy/ na: Dostawę środków chemicznych do mycia i dezynfekcji 2009-10-26
Międzyszkolna Kryta Pływalnia „Delfin” w Ustrzykach Dolnych, kieruje do Państwa „Zapytanie o cenę” w ramach Ustawy prawo zamówień publicznych /art.69 wymienionej Ustawy/ na: Dostawę artykułów basenowych 2009-10-26
Międzyszkolna Kryta Pływalnia „Delfin” w Ustrzykach Dolnych, kieruje do Państwa „Zapytanie o cenę” w ramach Ustawy prawo zamówień publicznych /art.69 wymienionej Ustawy/ na: Dostawę środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej 2009-10-26
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego. 2009-11-10
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na Remont budynku Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, ul. Kopernika 1 2009-09-08
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu pod nazwą:...– budowa wodociągu wiejskiego w Dźwiniaczu Dolnym i Stańkowej 2009-09-09
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie remontu jezdni drogi w ciągu ul. Wincentego Witosa w Ustrzykach Dolnych na odcinku od km 0+000 do km 0+160 tj na długości 160 mb. 2009-08-12
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.000.000.- zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu Gminy Ustrzyki Dolne oraz spłatę rat kredytów i pożyczek . 2009-08-19
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na okresową dostawę oleju napędowego grzewczego - sezon grzewczy 2009/2010 do kotłowni olejowych szkół podstawowych gminy Ustrzyki Dolne w ilości 155.000 l ogółem. 2009-08-18
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej, budowlanej, elektrycznej i drogowej 2009-08-06
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie remontu jezdni drogi w ciągu ul. Wincentego Witosa w Ustrzykach Dolnych na odcinku od km 0+000 do km 0+160 tj na długości 160 mb. 2009-09-03
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg nieograniczony na: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu: PRAWO JAZDY KAT. B oraz zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń: Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, Opiekun/ka os 2009-07-30
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu pod nazwą:...– budowa wodociągu wiejskiego w Dźwiniaczu Dolnym i Stańkowej 2009-07-15
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. Oświetlenie drogi w m-ci Ustianowa Dolna 2009-08-26
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu pod nazwą: Tworzenie nowoczesnej bazy turystyczno - rekreacyjnej w Ustrzykach Dolnych - 2009-06-23
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie remontu drogi gminnej publicznej Ropienka – Kopalnia - Brelików Nr 118 310 R na odcinku od km 3+042 – 3+450 na długości 408 mb 2009-06-17
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie remontu chodnika dla pieszych przy drodze krajowej Nr 84 Sanok – Krościenko – Granica Państwa w miejscowości Ustrzyki Dolne w ulicy 29 Listopada : - strona lewa : od 2009-08-20
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu pod nazwą: Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych w Ustrzykach Dolnych Etap II 2009-05-22
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg nieograniczony na: usługi polegające na przygotowaniu i wydawaniu jednego gorącego posiłku dziennie dla podopiecznych MGOPS – liczba osób korzystających 80 - 150 2009-06-10
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na Dostawę medali ,pucharów, grawertonów, statuetek figurek odlewanych i dyplomów. Na potrzeby Gminy Ustrzyki Dolne 2009-07-10
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci w wieku 7 – 15 lat turnus 14 dniowy w miejscowości nadmorskiej na terenie Polski 2009-05-25
Agencja Nieruchomości Rolnych oraz Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłaszają publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż zabudowanej nieruchomości o łącznej powierzchni 51,83 ha, położonej w miejscowości Trójca. 2009-09-28
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu pod nazwą: Wspieranie systemu edukacji w Gminie Ustrzyki Dolne poprzez adaptację budynku użyteczności publicznej na cele przedszkolne. 2009-03-19
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu pod nazwą: Wspieranie systemu edukacji w Gminie Ustrzyki Dolne poprzez adaptację budynku użyteczności publicznej na cele.. 2009-06-25
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu pod nazwą: Podniesienie atrakcyjności turystyczno - inwestycyjnej Gminy Ustrzyki Dolne – budowa kanalizacji w miejscowości Ustrzyki 2009-04-02
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych ulic na terenie miasta Ustrzyki Dolne, masą asfaltowo-betonową na gorąco w zakresie do 100 ton wbudowanej masy. 2009-03-30
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: usługi z zakresu letniego i zimowego utrzymania ulic , chodników i terenów zieleni miejskiej. 2009-04-03
Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegach Dolnych ogłasza rzetarg nieograniczony na dostawa oleju napędowego w ilości:  80.000 litrów 2009-08-06
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: usługi związane z utrzymaniem zieleni miejskiej – miasto Ustrzyki Dolne. 2009-04-03
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: Obsadzenie rabat, donic i wież kwiatowych w mieście. 2009-04-03
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie robót drogowych związanych z usunięciem zniszczeń spowodowanych powodzią w m-ci: Nowosielce Kozickie, Hoszów, Hoszowczyk... 2009-03-11
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją projektu o nazwie: Poprawa warunków bezpieczeństwa i nośności gminnej drogi publicznej nr 119210R w miejscowości Teleśnica Oszwarowa 2009-02-24
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu pod nazwą: Tworzenie nowoczesnej bazy turystyczno - rekreacyjnej w Ustrzykach Dolnych - Budowa basenu odkrytego przy Międzyszkolnej Krytej 2009-02-04
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza otwarty konkurs ofert na Organizację zajęć sportowych i imprez sportowych, w zakresie prowadzenia klubu sportowego na terenie miasta Ustrzyki Dolne - sekcji piłki nożnej, w okresie od dnia 01.01.2009 do 31.12.2009 2009-01-21
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony, przedmiotem zamówienia jest usługa szacowanie nieruchomości. 2009-01-12
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy 29 - go Listopada 42 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego 2009-10-06
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne 2009-10-02
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu pod nazwą: Remont budynku Szkoły Podstawowej w m-ci Łobozew 2009-01-06
Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych zaprasza do składania ofert na Świadczenie usług leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodu specjalnego - asenizacyjnego służb wodno-kanalizacyjnych . 2009-07-07
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie inicjatyw lokalnych związanych z edukacja, oświatą i wychowaniem, kulturą i sztuką oraz dziedzictwem kulturowym 2009-06-02
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu pod nazwą: „Rewitalizacja centrum miasta – remont budynku ul. Rynek 17 ” w Ustrzykach Dolnych 2009-01-05
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu pod nazwą: Rewitalizacja centrum miasta – remont budynku ul. Krótka 3 w Ustrzykach Dolnych 2009-01-06
Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę węgla kamiennego opałowego gatunek „orzech” w ilości 130 ton w sezonie grzewczym 2009/2010 2009-09-10
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu pod nazwą: Rewitalizacja centrum miasta – remont budynku przy ul. Wyzwolenia w Ustrzykach Dolnych 2009-01-06
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu pod nazwą: „Ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej ” w m-ci Wojtkowa 2009-01-05
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu pod nazwą: Przebudowa i nadbudowa dachu na budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Ustrzykach Dolnych 2009-01-06
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Remont drogi w Wojtkówce do Szkoły na długości 284 mb na odcinku od drogi wojewódzkiej do szkoły 2009-01-12
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy 29 - go Listopada 42 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem lokali użytkowych 2009-08-28
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na wykonanie remontu drogi gminnej publicznej w Nowosielcach Kozickich na odcinku od km 0+605 do km 0+851 na długości 246 mb 2009-01-07
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ulicy RYNEK 17 w Ustrzykach Dolnych. 2009-08-28
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu pod nazwą „Podniesienie atrakcyjności turystyczno - inwestycyjnej Gminy Ustrzyki Dolne – budowa kanalizacji” w miejscow 2009-01-05
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę działek stanowiących właśność Gminy Ustrzyki Dolne 2009-01-09
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Remont drogi gminnej publicznej nr ewid. 119 237 R w Równi ( k/OTL ) na długości 410 m na odcinku od km 0+274 – 0+604 2009-01-09
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi gminnej w Ustjanowej Górnej 2009-01-08
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Bandrów – Stebnik na długości 225 mb od km 0+176 – 0+401 2009-01-07
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Wykonanie remontu chodnika i jezdni w ciągu ulicy Plac Chopina wzdłuż bloku Nr 1 i Nr 2 na dl ugości 62 mb 2009-01-06
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: przygotowanie ok. 180 szt. projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 2009-01-12
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne 2009-06-10
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na, Wykonanie robót drogowych związanych z realizacją projektu o nazwie:Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych w Ustrzykach Dolnych Etap II 2008-12-22
Przedszkole Nr 2 w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych w/g załączników zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2009-01-15
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy 29 - go Listopada 42 ogłasza przetarg ofertowy na najem lokali użytkowych... 2009-08-14
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją projektu o nazwie: Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych w Ustrzykach Dolnych „ Etap II ... 2009-01-05
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego, atrakcyjnej nieruchomości (po byłym kąpielisku odkrytym), położonej w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy PCK, oznaczonej działkami nr: 228 i 229/5 o łącznej pow. 1,9170 h 2009-08-10
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją projektu o nazwie: Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych w Ustrzykach Dolnych „ Etap II ... 2008-12-30
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją projektu o nazwie: Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych w Ustrzykach Dolnych „ Etap II ... 2008-12-29
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne 2009-05-22
Zespół Szkół Publicznych nr 4 w Ropience ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na Ogrzewanie 33 pomieszczeń w dwóch budynkach szkolnych w Ropience o kubaturze 8465 m3 i powierzchni 1403 m2 2009-05-18
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę Dwóch miejsc pod ustawienie kiosków na fundamentach nietrwałych o wymiarach 2m x 2.5m każdy, położonych na części działki nr 930 w Ustrzykach Dolnych przy ul. Rynek 2009-04-28
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne 2009-03-16
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza sprzedaż, w formie przetargu ustnego nieograniczonego, atrakcyjnej nieruchomości, niezabudowanej, położonej w centrum miasta Ustrzyki Dolne, przy ulicy Rynek. 2009-02-13
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonych w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Rynek stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne – pod usytuowanie gastronomicznych ogrodów sezonowych. 2009-02-13
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawy : Część działki nr 2149 2009-01-26
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na, Wykonanie robót drogowych związanych z realizacją projektu o nazwie:Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych w Ustrzykach Dolnych Etap II- ul. Szkolna 2008-12-22
Przedszkole Nr 1 w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych w/g załączników zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2009-01-16


  Ilość odwiedzin: 1952426