Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 6658


Osoba publikująca: Wiesław Andruch
Data publikacji: 2009-01-05

 Nazwa pozycji Data
O B W I E S Z C Z E N I E Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie sieci ciepłowniczej wysokich parametrów w m-ci Ustrzyki Dolne... 2009-12-16
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: wydana zostanie stosowna decyzja... dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie sieci ciepłowniczej wysokich parametrów. 2009-11-25
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: zostało wydane postanowienie dla Gminy Ustrzyki Dolne... dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie sieci ciepłowniczej wysokich parametrów. 2009-11-25
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie wnętrzowej stacjitransformatorowej 15/0,4 kV o mocy 400 kVA... 2009-11-23
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji obejmujących: Rozbudowę sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2009-10-26
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Ustrzyk Dolnych o przystąpieniu do zmiany obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego... 2009-10-16
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: wydana zostanie stosowna decyzja dla inwestycji polegającej na: budowie wnętrzowej stacjitransformatorowej 15/0,4 kV o mocy 400 kVA... 2009-10-20
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: wydana został decyzja dla inwestycji polegającej na, rozbiórce-demontażu, dwóch zbiorników ropy naftowej... 2009-10-13
O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie Rozdziału VIII Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne... zarządzam w dniach od 05 do 18 października 2009 r. jesienną akcję deratyzacyjną na terenie miasta i gminy Ust 2009-10-06
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: wydana zostanie stosowna decyzja dla inwestycji obejmującej, rozbiórkę-demontaż, dwóch zbiorników ropy naftowej... 2009-10-01
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacych na budowie kabla światłowodowego... do obiektu ODF PTK Centertel... 2009-09-03
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmujących: rozbiórce-demontażu, dwóch zbiorników ropy naftowej. 2009-08-26
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmujących: przebudowe drogi gminnej nr 119212R na odcinku 0+011 km do 0+088 km oraz 0+145 km do 1+225 km w m-ci Us 2009-08-21
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: zostało wydane postanowienie dla Gminy Ustrzyki Dolne... dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowy drogi gminnej nr 119212R na odcinku 0+011 km do 0+088 km oraz 0+145 km do 1+22 2009-08-14
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: wydana zostanie stosowna decyzja dla inwestycji obejmującej, przebudowe drogi gminnej nr 119212R na odcinku 0+011 km do 0+088 km oraz 0+145 km do 1+225 km w m-ci Ustrzyki Dolne... 2009-08-14
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmujących: Przebudowę drogi gminnej o nr 119212R 2009-08-06
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o przystąpieniu do zmiany obowiązujacego Miejscowego Planu Zagospodarowaniu Przestrzennego Jamna Górna - Arłamów. 2009-07-27
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmujących: budowę kabla światłowodowego... do obiektu ODF PTK Centertel... 2009-07-09
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmujących: budowa nadajnika - masztu wraz z urządzeniami towarzyszącymi do łączności bezprzewodowej w m-ci Bandrów 2009-05-27
OBWIESZCZENIE Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmujących: budowa nadajnika - masztu wraz z urządzeniami towarzyszącymi do łączności bezprzewodowej w m-ci Dźwiniacz D. 2009-05-27
OBWIESZCZENIE Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmujących: budowa nadajnika - masztu wraz z urządzeniami towarzyszącymi do łączności bezprzewodowej w m-ci Dźwiniacz D. 2009-05-27
OBWIESZCZENIE Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmujących: budowa nadajnika - masztu wraz z urządzeniami towarzyszącymi do łączności bezprzewodowej w m-ci Ustjanowa G. 2009-05-27
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu postanowienia o wyjaśnieniu treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji obejmującej: budowę sieci wodociągowej ze stacją uzdatniania wody 2009-05-27
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu postanowienia w sprawie remontu i przebudowy chodników dróg gminnych w ciągu ulic na terenia miasta Ustrzyki Dolne 2009-04-24
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu postanowienia w sprawie przebudowy konstrukcji nawierzchni jezdni, drogi powiatowej nr 2296R Ustianowa - Daszówka - Czarna 2009-04-24
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmujących: budowę oświetlenia drogowego w m-ci Jałowe. 2009-04-09
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmujących: budowę oświetlenia drogowego w m-ci Grąziowa. 2009-04-07
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmujących: budowę oświetlenia drogowego w m-ci Jureczkowa. 2009-04-07
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji obejmującej: budowę sieci wodociągowej ze stacją uzdatniania wody w m-ci Stańkowa oraz Dźwiniacz Dol 2009-04-03
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: zostało wydane postanowienie dla Gminy Ustrzyki Dolne... dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej ze stacją uzdatniania wody w m-ci Stańkowa oraz Dźwiniacz Dol 2009-03-18
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: wydana zostanie stosowna decyzja dla inwestycji obejmującej, budowę sieci wodociągowej ze stacją uzdatniania wody w m-ci Stańkowa oraz Dźwiniacz Dolny 2009-03-18
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: wydana zostanie stosowna decyzja w związku z prowadzonym postepowaniem administracyjnym sprawa znak: GPI-7331/205/08 2009-03-18
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: wydana zostanie stosowna decyzja dla inwestycji obejmującej, budowę oświetlenia drogowego w m-ci Jałowe, gmina Ustrzyki Dolne 2009-03-18
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: wydana zostanie stosowna decyzja dla inwestycji obejmującej, budowę oświetlenia drogowego w m-ci Grąziowa, gmina Ustrzyki Dolne 2009-03-18
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: wydana zostanie stosowna decyzja dla inwestycji obejmującej, budowę oświetlenia drogowego w m-ci Jureczkoawa, gmina Ustrzyki Dolne 2009-03-18
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: wydana zostanie stosowna decyzja w związku z prowadzonym postepowaniem administracyjnym sprawa znak: GPI-7331/162/08 2009-02-27
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: wydana zostanie stosowna decyzja w związku z prowadzonym postepowaniem administracyjnym sprawa znak: GPI-7331/163/08 2009-02-27
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: wydana zostanie stosowna decyzja w związku z prowadzonym postepowaniem administracyjnym sprawa znak: GPI-7331/125/08 2009-02-27
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: wydana zostanie stosowna decyzja w związku z prowadzonym postepowaniem administracyjnym sprawa znak: GPI-7331/161/08 2009-02-27
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmujących: rozbudowę sieci kablowej SN 15KV wraz z budową stacji transformatorowej w m-ci Teleśnica Oszwarowa... 2009-02-26
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmujących: budowe sieci wodociągowej ze stacją uzdatniania wody 2009-02-09
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmujących: budowe oczyszczalni ścieków... oraz kanalizacji odprowadzającej oczyszczone ścieki do rzek... w m-ci Ho 2009-02-06
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmujących: budowe szybu windowego, pojazdu dla osób niepełnosprawnych... na dz. nr ew. 1699/2 w m-ci Ustrzyki Doln 2009-02-06
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji obejmującej: przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni, drogi powiatowej nr 2296R Ustianowa - Daszów 2009-01-12


  Ilość odwiedzin: 1952398