Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 8693


Osoba publikująca: Wiesław Andruch
Data publikacji: 2008-01-09

 Nazwa pozycji Data
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony, przedmiotem zamówienia są usługi geodezyjne i szacowanie nieruchomości... 2008-12-23
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na Usługi polegające na przygotowaniu i wydawaniu we własnym lokalu... -jednego gorącego posiłku dziennie dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy–miasto Ustrzyki Dolne–liczba osób 60-130 2008-12-04
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Ustrzyki Dolne wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury . 2008-11-19
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na, Kompleksowe utrzymanie cmentarzy komunalnych w Brzegach Dolnych – jedna kwatera o powierzchni 0,30 ha , cmentarz komunalny w Ustrzykach Dolnych przy ul. Szkolnej , cmentarz komunalny w Ustrzyk 2008-12-22
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę stolarki okiennej i drzwiowej dla Środowiskowego Domu Samopomocy w m-ci Ustrzyki Dolne ul. Wyzwolenia 7. 2008-11-26
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne 2008-10-29
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne 2008-10-29
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie remontu chodnika dla pieszych przy drodze krajowej Nr 84 Sanok – Krościenko – Granica Państwa w miejscowości Ustrzyki Dolne w ulicy 29 Listopada :- strona lewa : od km40+157... 2008-10-27
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie robót budowlanych zadania pn : „Adaptacja budynku na lokale socjalne ” w m-ci Równia 2008-10-17
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę i montaż dźwigu platformowego wewnętrznego dla osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w m-ci Ustrzyki Dolne 2008-11-07
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Adaptacja na lokale komunalne budynku przy ul. Fabryczna 27” w m-ci Ustrzyki Dolne 2008-10-07
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie remontu chodnika dla pieszych przy drodze krajowej Nr 84 Sanok – Krościenko – Granica Państwa w miejscowości Ustrzyki Dolne w ulicy 29 Listopada :- strona lewa : od km40+157... 2008-10-02
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych wyszczególnionych w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do specyfikacji. 2008-12-18
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej publicznej o nr ewid. 119212 R na odcinku Zabłocie – ul. Wiejska... 2008-10-14
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie remontu drogi gminnej Ropienka – Kopalnia – Brelików o nr ewid. 118 310 R na długości 252 mb 2008-09-30
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: Działek nr 1393/1 i 1394/1 o łącznej powierzchni 0,0356 ha, położonych w Ustrzykach Dolnych, uwidocznionych w księdze wieczystej nr 20412 w Sądzie Rejonowym w Les 2008-08-05
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Adaptacja budynku na lokale socjalne ” w m-ci Równia 2008-09-04
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie Szkoły Podstawowej - Miasteczko ruchu drogowego” w m-ci Ustianowa Górna 2008-10-17
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: okresowa dostawa oleju opałowego, lekkiego w sezonie grzewczym 2008/2009, do kotłowni olejowych szkół podstawowych gminy Ustrzyki Dolne w ilości 150.000.- litrów ogółem 2008-09-16
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych . 2008-11-18
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Wspieranie systemu edukacji w gminie Ustrzyki Dolne poprzez adaptację budynku użyteczności publicznej na cele przedszkolne. Przebudowa, nadbudowa i roz 2008-09-04
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu dostawczego TARPAN, barakowozów i mechanicznej zwijarki do blachy. 2008-08-28
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: „Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wzdłuż istniejącej drogi krajowej Nr 84 Sanok – Lesko – Krościenko na odcinku Ustrzyki Dolne - Brzegi Dolne... 2008-09-09
Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę węgla kamiennego opałowego gatunek „orzech” w ilości 130 ton w sezonie grzewczym 2008/2009 2008-09-11
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie Szkoły Podstawowej - Miasteczko ruchu drogowego” w m-ci Ustianowa Górna 2008-09-17
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie robót drogowych związanych z realizacją projektu o nazwie: „Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych w Ustrzykach Dolnych „ Etap II 2008-08-22
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie remontu drogi gminnej w ciągu ulicy Strwiążyk w Ustrzykach Dolnych na długości 400 mb 2008-08-19
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu pod nazwą: „Podniesienie atrakcyjności turystyczno - inwestycyjnej Gminy Ustrzyki Dolne – budowa kanalizacji”... 2008-08-14
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie Szkoły Podstawowej - Miasteczko ruchu drogowego” w m-ci Ustianowa Górna 2008-08-26
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na dostawa oleju opałowego lekkiego klasy EL dla potrzeb szkół podstawowych gminy Ustrzyki Dolne 2008-08-18
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Spolecznej ogłasza przetarg nieograniczony na: przeprowadzenia kursów i szkoleń w ramach realizacji projektu współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej ramach Europejskiego Funduszu Społecznego . 2008-08-21
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlano -montażowych elektrycznych zadania pn. „Remont budynku Gimnazjum” w m-ci Wojtkówka 2008-07-23
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie robót budowlanych zadania pn : „Remont budynków mieszkalnych” przy ul. Naftowa 4 i 22 w m-ci Ustrzyki Dolne 2008-08-01
Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego w ilości 80.000 litrów. 2008-08-05
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne. 2008-07-28
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej istniejącej drogi krajowej Nr 84 Sanok – Lesko – Krościenko na odcinku Ustrzyki Dolne - Brzegi Dolne 2008-07-28
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. 132 miejsc postojowych i parkingowych znajdujących się w Ustrzykach Dolnych... 2008-11-27
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi rolniczej o nr działki 116 na długości 900 m – od km 0+000 – 0+900 w miejscowości Wojtkówka 2008-07-14
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlano -montażowych elektrycznych zadania pn. „Remont budynku Szkoły Podstawowej - 2 sale lekcyjne” w m-ci Łobozew 2008-07-14
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych zadania pn: Poprawa Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w rejonie Szkoły Podstawowej w Ustjanowej 2008-07-03
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie remontu drogi dojazdowej od ul. 1-go Maja do bloku Nr 7 w ciągu ul. Plac Chopina na długości 90 mb wraz z remontem chodnika i schodów terenowych. 2008-06-30
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż istniejącej drogi krajowej Nr 84 Sanok – Lesko – Krościenko na odcinku Ustrzyki Dolne - Brzegi Dolne od km 40+257 do km 2008-11-24
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne od km 1+ 400 do km 3+ 200 strona lewa w miejscowości Ustrzyki Dolne ul. Jasień d 2008-07-04
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na usługi polegające na przygotowaniu i wydawaniu jednego gorącego posiłku dziennie dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy – miasto Ustrzyki Dolne 2008-06-19
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci kwalifikowane przez MGOPS. Kolonia letnia dla dzieci w wieku 7 – 15 lat, jeden turnus 14 dniowy w okresie od dnia podpisania umowy do 25 sierpnia 2008-06-05
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlano - montażowo elektrycznych zadania pn. „Oświetlenie drogi” w m-ci Jureczkowa 2008-05-06
Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu pn. „Oczyszczalnia ścieków dla budynku socjalnego” w m-ci Liskowate 2008-06-13
Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu pn. „Oczyszczalnia ścieków dla Szkoły Podstawowej” w m-ci Hoszów 2008-06-13
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlano - montażowo elektrycznych zadania pn. „Oświetlenie drogi” w m-ci Hoszowczyk 2008-05-07
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlano - montażowo elektrycznych zadania pn. „Oświetlenie drogi” w m-ci Zadwórze 2008-05-08
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlano - montażowo elektrycznych zadania pn. „Oświetlenie drogi” w m-ci Leszczowate. 2008-05-13
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Oczyszczalnia ścieków dla budynku socjalnego” w m-ci Liskowate 2008-06-09
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, istniejącej drogi krajowej Nr 84 Sanok – Lesko – Krościenko na odcinku Ustrzyki Dolne - Brzegi Dolne oraz na odcinku Krościenko 2008-05-20
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Ustrzykach Dolnych ogłasza od dnia 1.06. 2008 r, możliwość dzierżawy budynku byłej motowozowni o powierzchni użytkowej 100,4m, położonego na terenie zakładu przy ul. Przemysłowej 16 w Ustrzykach Dolnych 2008-04-18
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Szopena 1 i Szopena 2 w Ustrzykach Dolnych 2008-04-24
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy 1 MAJA 16 w Ustrzykach Dolnych 2008-04-24
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na usługi związane z utrzymaniem zieleni miejskiej – miasto Ustrzyki Dolne 2008-04-02
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Oczyszczalnia ścieków dla Szkoły Podstawowej” w m-ci Hoszów 2008-06-09
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę działki nr 343/2 o powierzchni 0.19 ha położona we wsi Wojtkowa z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego... 2008-10-17
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych budowlano-montażowych zadania pn. „Remont elewacji budynku mieszkalnego” w m-ci Ustrzyki Dolne ul. 29 Listopada 3 2008-03-14
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż atrakcyjnej nieruchomości niezabudowanej, położonej w centrum miasta Ustrzyki Dolne, przy ulicy Rynek, oznaczonej działkami: Nr 1393/1 i 1394/1 o łącznej powierzchni 0,0356 ha 2008-10-13
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych budowlano-montażowych zadania pn. „Remont elewacji budynku mieszkalnego” w m-ci Ustrzyki Dolne ul. 29 Listopada 16 2008-03-13
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na letnie i zimowe utrzymanie ulic, wywóz nieczystości i wyłapywanie psów . 2008-03-17
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na usługi związane z obsadzeniem rabat , donic i wież kwiatowych - miasto Ustrzyki Dolne. 2008-03-11
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę: Działka nr 577 o powierzchni 0.1292 ha położona w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Wincentego Witosa – z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego. 2008-04-30
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza 1 publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę: Część działki nr 32 o powierzchni 33 m2 ( ogólna powierzchnia 0.36 ha) stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, położonej we wsi Moczary – z przeznaczeniem pod 2008-04-30
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlano -montażowych zadania pn. Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w m-ci Ropienka 2008-01-30
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi gminnej publicznej w Nowosielcach Kozickich na odcinku od km 0+360 – 0+605 na długości 245 mb 2008-01-29
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych zadań pn: Remont elewacji budynków Z S P Nr 2 w m-ci Ustrzyki Dolne 2008-01-29
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę: Działki nr 254/3 o powierzchni 0.16 ha położona we wsi Łobozew Górny – z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego. 2008-01-25
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na ternie Gminy Ustrzyki Dolne 2008-02-25
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu o nazwie: „Podniesienie atrakcyjności turystyczno - inwestycyjnej Gminy Ustrzyki Dolne – budowa kanalizacji 2008-03-11
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na usługi związane z utrzymaniem zieleni miejskiej – miasto Ustrzyki Dolne 2008-03-11
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza 1 publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę: Boks garażowy o powierzchni 19 m2 wraz z częścią działki nr 1200/6, położony w Ustrzykach Dolnych przy ulicy 29-go Listopada. 2008-04-22
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawe nieruchomości położonych na ternie miasta Ustrzyki Dolne 2008-09-05
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych w roku 2008 2008-01-30
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych ulic na terenie miasta Ustrzyki Dolne, masą asfaltowo-betonową na gorąco w zakresie do 100 ton wbudowanej masy 2008-02-14
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej chodnika wzdłuż istniejącej drogi krajowej Nr 84 Sanok – Lesko – Krościenko 2008-02-11
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na przygotowanie ok. 180 szt. projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2008-01-17
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Bandrów – Stebnik 2008-02-04
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: Działki nr 412 o pow. 0,53 ha, oraz Działki nr 376/2 o pow. 0,2424 ha 2008-04-14
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na usługi geodezyjne na terenie Gminy. 2008-01-03
Uzupełnienie do przetargu nieograniczonego pn. Remont budynku Urzędu Miejskiego - sala konferencyjna w m-ci Ustrzyki Dolne 2008-01-25
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne 2008-02-26
Przedszkole Nr 1 w Ustrzykach Dolnych zaprasza do składania ofert w ramach przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów spożywczych. 2008-01-07
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej w Równi do cmentarza 2008-01-17
Przedszkole Nr 2 w Ustrzykach Dolnych zaprasza do składania ofert w ramach przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów spożywczych. 2008-01-07
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej w Hoszowie 2008-01-17
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne 2008-01-22
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: Działka nr 162/59 o pow. 0,7403 ha, położona w Krościenku (użytek B-Ps IV), wraz z budynkiem byłej obory, przeznaczonym do rozbiórki, uwidoczniona w księdze wieczys 2008-08-12
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlano-montażowych zadania pn. „Remont budynku mieszkalnego – Rynek 9 2008-01-16
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlano-montażowych zadania pn. „Remont budynku Urzędu Miejskiego 2008-01-11
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza otwarty konkurs ofert na Organizację zajęć sportowych i imprez sportowych, w zakresie prowadzenia klubu sportowego na terenie miasta Ustrzyki Dolne - sekcji piłki nożnej, w okresie od dnia 01 stycznia 2008 do 31 grudnia 2 2008-01-17
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją projektu o nazwie: „Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych w Ustrzykach Dolnych 2008-01-15
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych zadań pn: Remont budynku mieszkalnego – Naftowa 4, w m-ci Ustrzyki Dolne. 2008-01-11
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją projektu o nazwie: „Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych w Ustrzykach Dolnych 2008-01-14
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją projektu Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych w Ustrzykach Dolnych 2008-01-03
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych zadań pn: Remont budynku mieszkalnego – Naftowa 22, w m-ci Ustrzyki Dolne. 2008-01-11
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Ropienka Górna. 2008-01-10
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją projektu Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych w Ustrzykach Dolnych. 2008-01-10
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej wibroprasownej w Ustjanowej Górnej. 2008-01-08
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawy z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego : 2008-07-17
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją projektu Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych w Ustrzykach Dolnych. 2008-01-07
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne od km 1+ 400 do km 3+ 200 strona lewa w miejscowości Ustrzyki Dolne ul. Jasień do 2008-06-18
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę: Boks garażowy nr 1 o powierzchni 19 m2 wraz z częścią działki nr 1200/6, położony w Ustrzykach Dolnych przy ulicy 29-go Listopada. 2008-06-12
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na ternie Gminy Ustrzyki Dolne 2008-06-09
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej nr 1296 o powierzchni 0,6040 ha, położonej w Ustrzykach Dolnych 2008-12-19
Ochotnicza Straż Pożarna w Ropience ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż środka transportowego: Samochód specjalny SH-18 marki Star A29 z podnośnikiem montażowym typ PM18P 2008-12-16


  Ilość odwiedzin: 661063