Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 7374

Uchwały z 2008 r.

W zakładce " Podatki " zamieszczone zostały niezbędne deklaracje i formularze do uchwał podatkowych.



Data publikacji: 2008-01-08

 Nazwa pozycji Data
Uchwała XVI/118/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2008. 2008-03-31
Uchwała Nr XVI/119/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie przynależności do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”. 2008-03-31
Uchwała XVI/120/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z Województwem Podkarpackim dotyczącego wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji 2008-03-31
Uchwała XVI/121/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2008-03-31
Uchwała XVI/122/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2008-03-31
Uchwała XVI/123/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2008-03-31
Uchwała XVI/124/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2008-03-31
Uchwała Nr XVI/125/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 2008-03-31
Uchwała Nr XVI/126/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie przyznania nagrody dla Burmistrza Ustrzyk Dolnych. 2008-03-31
Uchwała XVII/127/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2008. 2008-03-31
Uchwała XVII/128/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego 2008-03-31
Uchwała Nr XVII/129/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Z dnia 28 lutego 2008 r. W sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Bandrowie w Filię Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Ustrzykach Dolnych 2008-03-31
Uchwała Nr XVII/130/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie wyłonienia przedstawicieli Gminy Ustrzyki Dolne do składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych 2008-03-31
Uchwała XVII/131/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2008-03-31
Uchwała Nr XVII/132/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi na rok 2008. 2008-03-31
Uchwała Nr XVII/133/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne na 2008r. 2008-03-31
Uchwała Nr XVII/134/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie uniważnienia uchwały własnej. 2008-03-31
Uchwała XVIII/135/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 04 kwietnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2008. 2008-06-10
Uchwała XVIII/136/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 4 kwietnia 2008 roku w sprawie zabezpieczenie środków w budżecie Gminy Ustrzyki Dolne na realizację projektu pn. „Strategia zarządzania kulturą i ruchem turystycznym w przygr 2008-06-10
Uchwała XVIII/137/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 04 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: 2008-06-10
Uchwała Nr XVIII/138/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania p.n. „Zielone Bieszczady” 2008-06-10
Uchwała XVIII/139/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 04 kwietnia 2008 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Bandrowie. 2008-06-10
Uchwała XVIII/140/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 04 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2008-06-16
Uchwała XVIII/141/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 04 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne. 2008-06-16
Uchwała Nr XIX/142/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych za 2007 rok. 2008-06-16
Uchwała XIX/143/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2008 2008-06-16
Uchwała XIX/144/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego. 2008-06-16
Uchwała XIX/145/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Ustrzyki Dolne na realizację projektu pn. 2008-06-16
Uchwała XIX/146/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Ustrzyki Dolne na realizację projektu pn. 2008-06-16
Uchwała XIX/147/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Ustrzyki Dolne na realizację projektu pn. 2008-06-16
Uchwała Nr XIX/148/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w szpitalu w Ustrzykach Dolnych. 2008-06-16
Uchwała XIX/149/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2008-06-16
Uchwała XIX/150/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w Ustrzykach Dolnych będącej własnością Skarbu Państwa. 2008-06-16
Uchwała XIX/151/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w wsi Ropienka będącej własnością Skarbu Państwa. 2008-06-16
Uchwała Nr XIX/152/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/379/2001 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mi 2008-06-16
Uchwała NR XIX/153/2008 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008-06-16
Uchwała XIX/154/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Ustrzyki Dolne na realizację projektu pn. 2008-06-17
Uchwała Nr XIX/155/08 Rady Miejskiej W Ustrzykach Dolnych z dnia 28 kwietnia 2008r w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2008-06-17
Uchwała XX/156/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2008 2008-06-17
Uchwała XX/157/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/63/99 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjn 2008-06-17
Uchwała Nr XX/158/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez gminę Ustrzyki Dolne do przedsięwzięcia dotyczącego projektu szkoleniowego dla kadr urzędów administracji samorządowej oprac 2008-06-17
Uchwała Nr XX/159/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki zaistniałej w uchwale Nr XXXI/221/05 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzeda 2008-06-17
Uchwała Nr XX/160/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2008-06-17
Uchwała Nr XX/161/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2008-06-17
Uchwała Nr XX/162/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne. 2008-06-17
Uchwała Nr XX/163/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ustrzyk Dolnych. 2008-06-17
Uchwała XXI/164/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2008. 2008-07-21
Uchwała Nr XXI/165/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne. 2008-07-21
Uchwała Nr XXI/166/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie wyznaczenia miejsc poboru kruszywa 2008-07-21
Uchwała XXII/167/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 lipca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2008. 2008-08-22
Uchwała XXII/168/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 lipca 2008 roku w sprawie zaciągania zobowiazań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczające kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2008 rok 2008-08-22
Uchwała Nr XXII/169/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2008-08-22
Uchwała Nr XXII/170/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2008-08-22
Uchwała Nr XXII/171/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości, położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2008-08-22
Uchwała Nr XXII/172/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Powiatu Bieszczadzkiego nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie gminy Ust 2008-08-22
Uchwała Nr XXII/173/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości komunalnych, położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2008-08-22
Uchwała XXIII/174/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 sierpnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2008. 2008-09-16
Uchwała XXIII/175/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 sierpnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia projektu do realizacji (pt.: ,,Radość dzieci”). 2008-09-16
Uchwała XXIII/176/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 sierpnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia projektu do realizacji (pt.: ,,Przedszkole przyjazne środowisku”) 2008-09-16
Uchwała XXIII/177/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 sierpnia 2008 roku w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych wobec projektu utworzenia Turnickiego Parku Narodowego 2008-09-16
Uchwała XXIV/178/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 września 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2008 2008-10-07
Uchwała XXIV/179/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 września 2008 roku w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2008 rok 2008-10-07
Uchwała XXIV/180/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 września 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego 2008-10-07
Uchwała XXIV/181/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 września 2008 roku w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół Publicznych Nr 2 - Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych 2008-10-07
Uchwała XXIV/182/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 września 2008 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych. 2008-10-07
Uchwała XXIV/183/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 września 2008 roku w sprawie nawiązania współpracy transgranicznej z miastem Giraltovce (Słowacja). 2008-10-07
Uchwała XXIV/184/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2008-10-07
Uchwała XXIV/185/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2008-10-07
Uchwała XXIV/186/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2008-10-07
Uchwała XXV/187/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 października 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2008 2008-11-19
Uchwała XXV/188/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 października 2008 roku w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2008 rok. 2008-11-19
Uchwała XXV/189/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 października 2008 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Ustrzyki Dolne. 2008-11-19
Uchwała XXV/190/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 października 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XX/151/99 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Ustrzyckiemu 2008-11-19
Uchwała XXV/191/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 października 2008 roku w sprawie przyjęcia zmian do Uchwały Nr XIV/104/95 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 5 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego - Przedsiębior 2008-11-19
Uchwała XXVI/192/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2008 2008-12-16
Uchwała XXVI/193/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków bieżących o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2008 rok 2008-12-16
Uchwała Nr XXVI/194/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2008 rok 2008-12-16
Uchwała Nr XXVI/195/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryf na dostawę wody i odprowadzenie ścieków dla odbiorców na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne. 2008-12-16
Uchwała Nr XXVI/196/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy na dostawę wody i odprowadzenia ścieków 2008-12-16
Uchwała XXVI/197/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne na 2009 r. 2008-12-16
Uchwała Nr XXVI/198/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych za 2009 rok 2008-12-16
Uchwała XXVI/199/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek za usuwanie odpadów komunalnych stałych i płynnych. 2008-12-16
Uchwała Nr XXVI/200/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Ustrzyki Dolne na dofinansowanie w 2009 roku projektu realizowanego 2008-12-16
Uchwała Nr XXVI/201/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Międzyszkolnego Ośrodka Edukacji i Wypoczynku w Trójcy. 2008-12-16
Uchwała Nr XXVI/202/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 14.11.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2008-12-16
Uchwała Nr XXVI/203/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie wyrażenia opinii na temat powiększenie obszaru NATURA 2000 na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2008-12-16
Uchwała Nr XXVII/204/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie budżetu gminy Ustrzyki Dolne na rok 2009 2009-01-12
Uchwała Nr XXVII/205/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych udzielanych przez gminę Ustrzyki Dolne dla zakładów budżetowych w roku 2009 2009-01-12
Uchwała Nr XXVII/206/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego 2009-01-12
Uchwała Nr XXVII/207/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2008 2009-01-12
Uchwała XXVII/208/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego 2009-01-12
Uchwała Nr XXVII/209/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Międzyszkolnym Ośrodku Edukacji i Wypoczynku w Trójcy 2009-01-12
U c h w a ł a N r XXVII/210/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XII/96/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cme 2009-01-12
Uchwała Nr XXVII/212/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny 2009-01-12
Uchwała Nr XVIII/213/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2008 rok 2009-01-12
UCHWAŁA Nr XVIII/214/2008 RADY MIEJSKIEJ W USTRZYK DOLNYCH z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych. 2009-01-12
Uchwała Nr XXVIII/215/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza do przyjęcia dotacji i zaciągnięcia zobowiązań wekslowych 2009-01-12


  Ilość odwiedzin: 1960114