Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 9385
Przetargi archiwalne z 2007 r.


Osoba publikująca: Wiesław Andruch
Data publikacji: 2007-01-17

 Nazwa pozycji Data
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na usługi polegające na przygotowaniu i wydawaniu jednego gorącego posiłku dziennie dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy 2007-12-17
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie chodnika dla pieszych przy drodze krajowej Nr 84 Sanok – Krościenko – Granica Państwa w miejscowości Ustjanowa Górna 2007-04-25
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlano-montażowych zadania pn. „Przebudowa Rynku - fontanna” w m-ci Ustrzyki Dolne 2007-06-08
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej chodnika wzdłuż istniejącej drogi krajowej Nr 84 Sanok – Lesko – Krościenko na odcinku Ustrzyki Dolne - Brzegi Dolne 2007-10-17
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie robót drogowych związanych z realizacją projektu o nazwie: „Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych w Ustrzykach Dolnych 2007-03-26
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na Przygotowanie ok. 150 szt. projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2007-01-19
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z remontem nawierzchni dróg gminnych 2007-02-07
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne 2007-11-16
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego klasy EL spełniającego normę ZN/ITN-PKN S.A /NF – 219/2000 2007-08-03
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją projektu pod nazwą „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Ustrzyk 2007-08-30
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „ Poprawa funkcjonalności infrastrukturalnej inicjatyw gospodarczo – społecznych poprzez prze 2007-03-20
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Wspieranie systemu edukacji w gminie Ustrzyki Dolne poprzez przebudowę, nadbudowę i rozbudowę budynku użyteczności publ 2007-03-27
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci kwalifikowane przez GOPS 2007-06-05
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieoograniczony na monitoring wizyjny w szkołach i placówkach 2007-11-26
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. ”Kaplica cmentarna – Dom przedpogrzebowy” w m-ci Brzegi Dolne 2007-02-05
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wzdłuż istniejącej drogi krajowej Nr 84 Sanok – Lesko – Krościenko na odcinku Ustrzyki Dolne - Brzegi Dolne 2007-11-30
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na usługi polegające na przygotowaniu i wydawaniu jednego gorącego posiłku dziennie dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy 2007-05-18
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na usługi związane z utrzymaniem zieleni miejskiej – miasto Ustrzyki Dolne 2007-03-14
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony nadostawę wraz z transportem i montażem następujących urządzeń na plac zabaw w Ustrzykach Dolnych 2007-01-17
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych zadań pn Remont budynku Urzędu Miejskiego ul. Kopernika 1 w m-ci Ustrzyki Dolne 2007-05-28
Przedszkole Nr 2 w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych w/g załączników zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2007-01-15
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej chodnika wzdłuż istniejącej drogi krajowej Nr 84 Sanok – Lesko – Krościenko 2007-08-27
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlano-montażowych zadania pn. „Przebudowa Rynku - fontanna” w m-ci Ustrzyki Dolne 2007-05-22
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej chodników wzdłuż drogi krajowej Nr 84 2007-08-13
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na usługę z zakresu przeprowadzenia kursów szkoleniowych 2007-01-11
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego” w m-ci Ustrzyki Dolne 2007-02-09
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją projektu o nazwie: „Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych w Ustrzykach Dolnych „ Etap II 2007-09-24
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlano-montażowych zadania pn. „Przebudowa Rynku - fontanna” w m-ci Ustrzyki Dolne 2007-04-05
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu placów i chodników przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Wyzwolenia 2007-09-25
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją projektu o nazwie: „Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych w Ustrzykach Dolnych 2007-01-29
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlano-montażowych zadania pn. „Przebudowa Rynku - fontanna” w m-ci Ustrzyki Dolne 2007-03-12
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi rolniczej w miejscowości Jałowe o nr działki 262 i Hoszów o nr działek 407, 406 i 403 od km 0+200 – 0+978 , Gmina Ustrzyki Dolne 2007-07-10
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu chodnika dla pieszych przy drodze krajowej Nr 84 Sanok – Krościenko – Granica Państwa w miejscowości Ustrzyki Dolne 2007-04-24
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej chodnika wzdłuż istniejącej drogi krajowej Nr 84 Sanok – Lesko – Krościenko 2007-09-17
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu mostu drewnianego w Łobozewie w ciągu drogi dojazdowej do szkoły i pól. 2007-04-16
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna tartacznego będącego własnością Gminy Ustrzyki Dolne 2007-06-25
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych w roku 2007 2007-01-04
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Szopena 3 w Ustrzykach Dolnych 2007-06-13
Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Fabrycznej 29 w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na remont kotłowni węglowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy 2007-05-11
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych zadań pn Remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Równi 2007-07-13
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych zadań pn : 2007-01-31
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna tartacznego będącego własnością Gminy Ustrzyki Dolne 2007-03-12
Przedszkole Nr 1 w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych w/g załączników zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2007-01-08
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu pod nazwą „Podniesienie atrakcyjności turystyczno - inwestycyjnej Gminy Ustrzyki Dolne – budowa kanalizacji 2007-08-20
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna tartacznego będącego własnością Gminy Ustrzyki Dolne. 2007-02-27
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę boksu garażowego nr 2 o powierzchni 19 m2 , położony w Ustrzykach Dolnych przy ulicy 29-go Listopada 2006-12-14
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu pod nazwą: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Ustrzyki Do 2007-07-12
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki nr 2149 o powierzchni 0.0400 ha stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Dwernickiego 2007-06-01
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieowykonanie remontu dróg gminnych w Ropience o numerach ewidencyjnych 419 i 435 „ na Cebulankę” na długości 420 mb o Nr 506/1 i 506/2 „na Kopalnię” k/Tobolewskiego graniczony na 2007-09-10
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę miejsc postojowych i parkingowych znajdujących się w Ustrzykach Dolnych 2006-12-14
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania następujących zadań publicznych: Działania na rzecz promocji regionu 2007-03-07
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O. O. W USTRZYKACH DOLNYCH Ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż dwóch nieruchomości 2007-02-09
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu nawierzchni drogi w Krościenku do szkoły i koło Kościoła 2007-09-05
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę działki nr 229/5 i części działki nr 228 o łącznej powierzchni 1.7967 ha, położonych w Ustrzykach Dolnych przy ulicy PCK 2007-05-31
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna tartacznego będącego własnością Gminy Ustrzyki Dolne 2007-02-20
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O. O. W USTRZYKACH DOLNYCH Ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż dwóch nieruchomości 2007-03-07
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SP. ZOO w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości tj. działki nr 1676 o pow. 0,1101 ha, niezbaudowanej połozonej w Ustrzykach Dolnych 2006-12-11
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę działki będącej własnością Gminy Ustrzyki Dolne 2007-12-13
Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Brzegach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na dostawęa węgla kamiennego opałowego gatunek „orzech” w ilości 130 ton w sezonie grzewczym 2007/2008 2007-09-12
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę działek będących własnością Gminy Ustrzyki Dolne 2007-12-13
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Pionierskiej 6 w Ustrzykach Dolnych. 2007-03-06
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na letnie utrzymanie ulic , chodników i terenów zieleni miejskiej ... 2007-02-28
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania następujących zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu 2007-01-10
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg ofertowy na najem pomieszczeń magazynowo-użytkowych mieszczących się przy ul. 1 Maja 16 2007-03-06
Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Brzegach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na odbiór wyprasowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzegi Dolne 2007-05-22
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 2007-08-01
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp.z o.o. w Ustrzykach Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na „Przebudowę i nadbudowa istniejącego budynku biurowego polegająca na wykonaniu dachu wielospadowego nad całym budynkiem” 2007-03-05
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę miejsc postojowych i parkingowych w 2008 r. 2007-11-27
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości - działki nr nr: 1293 i 1294 o łącznej pow. 0,7012 ha, położone w Ustrzykach Dolnych 2006-12-05
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę dwóch miejsc pod ustawienie kiosków na fundamentach nietrwałych o wymiarach 2 m x 2.5 m każdy, położonych na części działki nr 930 w Ustrzykach Dolnych 2007-05-16
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne 2007-05-14
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki nr 2146 o powierzchni 0.25 ha (ogólna powierzchnia działki 0.5963 ha) stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, położonej w Ustrzykach Dolnych 2007-10-31
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne 2007-05-14
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza II publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę działki nr 184, 185, 186, 187 i 188 o łącznej powierzchni 0.44 ha stanowiące własność Gminy Ustrzyki Dolne, położone we wsi Teleśnica Oszwarowa 2007-10-22
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę część działki nr 1748 o powierzchni 0.30 ha stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, położonej w Ustrzykach Dolnych 2007-02-21
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 1021/7 o pow. 0,0116 ha, położona w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Wyzwolenia, wraz z udziałem w 1/7 części w działce nr 1021/5 o pow. ogólnej 0,0604 ha. 2007-08-21
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę Kąpieliska miejskiego łącznie z zapleczem i polem namiotowym wraz z działką nr 229/5 i częścią działki nr 228 o łącznej powierzchni 1.7967 ha, położonego w Ustrzykach Dolnych 2007-02-21
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. 132 miejsca postojowe i parkingowe znajdujące się w Ustrzykach Dolnych 2007-10-12
Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych przeznaczyła do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego niżej wymienioną nieruchomość stanowiąca własność Gminy Ustrzyki Dolne, położoną w Łobozewie Dolnym 2007-10-08
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki nr 2145 o powierzchni 400 m2 (ogólna powierzchnia 0.6527 ha) stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Dwernickiego 2007-09-26
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W USTRZYKACH D. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, tj. działki nr. 1616/1 o pow. 0,3478 ha , niezabudowanej położonej w Ustrzykach Dolnych 2007-04-27
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę działki nr 7/1 o powierzchni 0.0980 ha stanowiąca własność Gminy Ustrzyki Dolne 2007-04-25
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę części budynku o powierzchni 117 m2 wraz z częścią działki nr 1200/6 o powierzchni 140 m2, położonego w Ustrzykach Dolnych 2007-04-25
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę działek będących własnością Gminy Ustrzyki Dolne 2007-08-10
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. 2007-02-05
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. 2007-02-05
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Ustrzykach Dolnych zaprasza do składania ofert na dostawę miału węglowego na plac składowy zamawiającego 2007-09-18
Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Brzegach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawa samochodu ciężarowego do wywozu odpadów stałych w kontenerach ( hakowiec) 2007-04-25
Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Brzegach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na dostawe oleju napędowego w ilośc 80.000 litrów. 2007-08-02
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy 1 MAJA 16 w Ustrzykach Dolnych 2007-07-19
Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych przeznaczyła do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego działki położene w Ustrzykach Dolnych przy ul. Fabrycznej 2007-09-17
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O. O. W USTRZYKACH DOLNYCH ogłasza przetarg ofertowy, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ,tj. - działki nr 1704 o pow. 0,1477 ha, niezabudowanej, położonej w Ustrzykach Dolnych przy ul. Przemysłowej 16, b 2007-04-19
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr nr 286/1 i 288/1 o łącznej pow. 0,4316 ha, położonej w Ustrzykach Dolnych. 2007-09-17
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNE ogłasza przetarg ofertowy, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ,tj. działki nr 1702/1 o pow. 0,0078 ha, częściowo zabudowanej (budynkiem posterunku odgałęźnego, przeznaczonym, 2007-04-19
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Pionierskiej 6 w Ustrzykach Dolnych 2007-07-19
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych na roboty budowlane na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Szopena 6 w Ustrzykach Dolnych 2007-07-19
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę Kąpieliska miejskiego łącznie z zapleczem i polem namiotowym wraz z działką nr 229/5 i częścią działki nr 228 o łącznej powierzchni 1.7967 ha, położonego w Ustrzykach Dolnyc 2007-04-13
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę działek będących własnością Gminy Ustrzyki Dolne 2007-03-12
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę działki nr 1279/2 o powierzchni 0.0426 ha 2007-01-11


  Ilość odwiedzin: 1952525