Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: przebudowę linii napowietrznej S.N. 15 kV, przebudowę linii napowietrznej n.n.,
 

Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: przebudowę linii napowietrznej S.N. 15 kV, przebudowę linii napowietrznej n.n., budowę kablowej linii średniego napięcia 15 kV na działkach o numerach ewidencyjnych: 712, 711, 710, 702, 1197/2, 792, 793, 612, 581, 580/2, 573/2, 571, 572, 570, 567, 1102, 842/2, 1103, 1104, 1109, 1116, 1117, 1129, 1130, 1135, 1141, 2365, 2364, położonych w Ustrzykach Dolnych oraz na działce o numerze ewidencyjnym: 634 położonej w Brzegach Dolnych, gm. Ustrzyki Dolne.

 
  Data publikacji   2016-03-23



Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 362640