Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
Liczba odwiedzin kategorii: 4463

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2016 r. Dz. U. poz. 239 z późn. zm.), na listopadową sesję Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych, został przygotowany projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.

W związku z powyższym, zgodnie z § 11 ust. 2 załącznika do uchwały Nr XIV/156/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietni 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017", projekt tej uchwały w celu zapoznania się z nim i ewentualnego wniesienia uwag, został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.ustrzyki-dolne.pl w zakładce "moja sprawa" oraz na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie.

Wszelkie propozycje zmian w tym zakresie prosimy zgłaszać pisemnie w terminie do 5 listopada 2016 r. do godz. 14.00 w sekretariacie tut. Urzędu lub na adres e-mail um@ustrzyki-dolne.pl.

Brak uwag zostanie poczytany jako wyrażenie zgody na obecne brzmienie projektu programu.

Katarzyna Sekuła
Zastępca BurmistrzaOsoba odpowiedzialna za treść: Zastępca Burmistrza Ustrzyk Dolnych Katarzyna Sekuła
Osoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2013-10-30


Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 2658205