Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
Liczba odwiedzin kategorii: 7443

Uchwały z 2007 r.

W zakładce " Podatki " zamieszczone zostały niezbędne deklaracje i formularze do uchwał podatkowych.Osoba publikująca: Wiesław Andruch
Data publikacji: 2007-07-12

 Nazwa pozycji Data
Uchwała Nr IV/29/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu gminy Ustrzyki Dolne na rok 2007 2007-08-22
Uchwała Nr IV/30/07 Rady Miejskiej Ustrzyk Dolnych z dnia 25.01.2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Nr XXVII/191/04 z dnia 30.12.2004 r. 2007-08-22
Uchwała IV/31/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego 2007-08-22
Uchwała Nr IV/32/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie stawek dotacji przedmiotowych udzielanych przez gminę Ustrzyki Dolne dla zakładów budżetowych w roku 2007 2007-08-22
Uchwała Nr IV/33/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2007-08-22
Uchwała Nr IV/34/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ USTIANOWA DOLNA l 2007-08-22
UCHWAŁA Nr IV/ 35 /07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 2007-08-22
Uchwała Nr IV/36 /07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii dot. obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w regionie kontynentalnym. 2007-08-23
UCHWAŁA Nr V /39/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27.02.2007 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków... 2007-08-23
Uchwała Nr V/40/07 Rady miejskiej w Ustrzykach Dolnych Z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne na 2007 r. 2007-08-23
Uchwała Nr V/41/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27.02.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne. 2007-08-23
Uchwała nr V/42/07. Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27.02.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne. 2007-08-23
Uchwała Nr V/ 43 /07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27.02.2007r w sprawie opracowania Programu Rewitalizacji miasta Ustrzyki Dolne 2007-08-23
Uchwała Nr VI/44/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2007. 2007-08-23
Uchwała Nr VI/45/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie uzupełnienia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. 2007-08-23
Uchwala Nr VII/46/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych za 2006 rok. 2007-08-23
Uchwała Nr VII/47/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2007. 2007-08-23
Uchwała Nr VII/48/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Ustrzyki Dolnie z organizacjami pozarządowymi na rok 2007. 2007-08-23
Uchwała VII/49/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24.04.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnej, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2007-08-24
Uchwała VII/50/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24.04.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnej, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2007-08-24
Uchwała VII/51/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Nr IV/31/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarp 2007-08-24
Uchwala Nr VII/52/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wydania opinii na lokalizacje ośrodka gier w formie salonu gier na automatach. 2007-08-24
Uchwała Nr VIII/53/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2007. 2007-08-24
Uchwała Nr VIII/54/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Panu Mieczysławowi Hamplowi. 2007-08-24
Uchwała VIII/55/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29.05.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnej, położonych na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne. 2007-08-24
Uchwała Nr VIII/56/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie odrzucenia protestu wniesionego do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2007-08-24
Uchwała Nr VIII/57/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustrzyki Dolne – „Jureczkowa I”. 2007-08-24
Uchwała Nr IX/58/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2007. 2007-08-24
Uchwała Nr VIII/59/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnej, połozonych na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne 2007-08-24
Uchwała Nr IX/60/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości, połozonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne 2007-08-27
UCHWAŁA Nr IX/61/07 RADY MEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o nazwie „HOSZÓW-2” 2007-08-27
Uchwała Nr IX/62/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia przedłożonych przez Zebrania Wiejskie wsi Jałowe i Dźwiniacz Plany Rozwoju Wsijako załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu z Sektorowego Pr 2007-08-27
Uchwała Nr IX/63/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Bieszcadzkim Centrum Informacji i Promocji w Ustrzykach Dolnych 2007-08-27
Uchwała Nr X/64/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lipca 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2007. 2007-08-27
Uchwała Nr X/65/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lipca 2007 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia zobowiazania finansowego i podpisania umowy z PZU S.A. 2007-08-27
Uchwała Nr X/66/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lipca 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego. 2007-08-27
Uchwała Nr X/67/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lipca 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego. 2007-08-27
Uchwała Nr X/68/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/285/98 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 kwietnia 1998 r. dot. wynagradzania pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowe 2007-08-28
Uchwała Nr X/69/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lipca 2007 roku w sprawie uchylenia własnej uchwały oraz w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne 2007-08-28
Uchwała Nr X/70/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lipca 2007 roku w sprawienieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości połozonych we wsi Trójca będących własnością Skarbu Państwa 2007-08-28
Uchwała Nr X/71/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lipca 2007 roku w sprawie uchylenia części własnej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie miasta i Ustrzyki Dolne 2007-08-28
Uchwała Nr X/72/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lipca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne 2007-08-28
Uchwała Nr X/73/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lipca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie miasta Ustrzyki Dolne 2007-08-28
Uchwała Nr X/74/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie wyznaczenia miejsc poboru kruszywa 2007-08-28
Uchwała XI/75/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2007. 2007-10-04
Uchwała XI/76/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2007 rok 2007-10-04
Uchwała XI/77/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dl a obszaru położonego w rejonie ul. Rynek, Bełskiej, Szkolnej, 29 Listopada, Kolejowej i Nadbrzeżnej 2007-10-04
Uchwała XI/78/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2007-10-04
Uchwała XI/79/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2007-10-04
Uchwała XI/80/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie przyjęcia 2007-10-04
Uchwała XI/81/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 2007-10-04
Uchwała Nr XII/82/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 września 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2008-01-04
Uchwała Nr XII/83/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 września 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2007. 2008-01-08
Uchwała Nr XII/84/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 września 2007 roku w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2007r. 2008-01-08
Uchwała Nr XII/85/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 września 2007 roku w sprawie utworzenia obwodu głosowania w szpitalu w Ustrzykach Dolnych 2008-01-08
Uchwała Nr XII/86/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 września 2007 roku w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. 2008-01-08
Uchwała XIII/87/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 października 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2007 2007-11-12
Uchwała Nr XIII/88/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 października 2007 roku w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2007 rok 2007-11-12
Uchwała Nr XIII/89/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 października 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 2007-11-12
Uchwała Nr XIII/90/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 października 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2007-11-12
Uchwała Nr XIII/91/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 października 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 2007-11-12
Uchwała Nr XIII/92/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 października 2007 r. w sprawie przyjęcia zmian do Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013. 2007-11-12
Uchwała Nr XIII/93/07. Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23.10.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Powiatu Bieszczadzkiego nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2007-11-13
Uchwała XIII/94/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23.10.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne. 2007-11-13
Uchwała Nr XIII/95/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza. 2007-11-13
Uchwała Nr XII/96/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Ustrzykach Dolnych i Brzegach Dolnych. 2007-11-13
Uchwała Nr XIII/97/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 października 2007 r. w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Mechanizmu Finansowego Norweskiego 2007-11-13
Uchwała Nr XIII/98/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lesku na kadencję w latach 2007-2011. 2007-11-13
Uchwała XIV/99/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2007 2008-01-08
Uchwała Nr XIV/100/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2007 rok 2008-01-08
Uchwała Nr XIV/101/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy na dostawę wody i odprowadzenia ścieków 2008-01-08
Uchwała XIV/102/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne na 2008 r. 2008-01-08
Uchwała Nr XIV/103/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych za 2008 rok 2008-01-09
Uchwała Nr XIV/104/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów 2008-01-09
Uchwała N r XIV/105/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek za usuwanie odpadów komunalnych stałych i płynnych. 2008-01-09
Uchwała Nr XIV/106/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na dostawę wody i odprowadzenie ścieków dla odbiorców na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne. 2008-01-09
Uchwała Nr XIV/107/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopad 2007r. w sprawie odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego. 2008-01-09
Uchwała Nr XIV/108/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopad 2007r. w sprawie odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego. 2008-01-09
Uchwała Nr XIV/109/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29.11.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2008-01-09
Uchwała XIV/110/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29.11.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2008-01-09
Uchwała XIV/111/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29.11.2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych, oraz wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości komunalnej, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2008-01-30
Uchwała Nr XV/112/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy Ustrzyki Dolne na rok 2008 2008-01-30
Uchwała XV/113/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2007 2008-01-30
Uchwała Nr XV/114/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2007 rok 2008-01-30
Uchwała XV/115/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego 2008-01-30
Uchwała XV/116/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie stawek dotacji przedmiotowych udzielanych przez gminę Ustrzyki Dolne dla zakładów budżetowych w roku 2008 2008-01-30
Uchwała Nr XV/117/07 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z posiłków w stołówkach szkolnych w gminie Ustrzyki Dolne. 2008-01-30


  Ilość odwiedzin: 2658243