Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     MOJA SPRAWA
 
  Grupa:   MOJA SPRAWA
  Nazwa pozycji   Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2017-2023
 

Burmistrz Ustrzyk Dolnych zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2017-2023, które odbędą się w dniach 07.11.2017 r. - 21.11.2017 r.

W związku z zakończeniem prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2017-2023, przedstawiamy Państwu projekt dokumentu w celu umożliwienia wniesienia uwag i opinii oraz propozycji ewentualnych zmian. Propozycje zmian Lokalnego programu Rewitalizacji mogą składać interesariusze rewitalizacji, to jest m.in.: mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, lokalni liderzy, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, właściciele i zarządcy nieruchomości, parafie, instytucje samorządowe i państwowe oraz wszyscy zainteresowani włączeniem się w rewitalizację Gminy.

Dokument zostanie umieszczony na stronie internetowej Gminy Ustrzyki Dolne, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz udostępniony będzie w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta, ul Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne, w sekretariacie, w godzinach pracy Urzędu.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w następujących formach:

  1. Zbieranie uwag i wniosków w formie elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze będzie można dostarczyć drogą elektroniczną na adres e-mail:
    • Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych: um@ustrzyki-dolne.pl  wpisując w tytule "Konsultacje społeczne ? LPR Ustrzyki Dolne".
    • firmy Future Green Innovations S.A.: rewitalizacja@greenfuture-projekt.pl wpisując w tytule "Konsultacje społeczne ? LPR Ustrzyki Dolne"
  2. Zbieranie uwag ustnych oraz pisemnych w budynku Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne w Punkcie informacyjnym na parterze. 
 
  Data publikacji   2017-11-07Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:   Bartosz Romowicz
 
  Ilość odwiedzin: 2665070