Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych ogłasza nabór na inkasenta opłaty targowej na placu targowym w Ustrzykach Dolnych.
 

Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych ogłasza nabór na inkasenta opłaty targowej na placu targowym w Ustrzykach Dolnych.

Kandydatem powinna być osoba bezrobotna. Do obowiązków inkasenta należy:

  1. Pobieranie opłat targowych ustalonych uchwałą Rady Miejskiej na placach targowych (Zielony Rynek przy ul. Korczaka, parking przy ul. Kolejowej), z wyłączeniem stałych punktów targowych (kioski),
  2. Wpłacanie dziennej zainkasowanej gotówki do kasy Urzędu Miejskiego,
  3. Nadzór nad zapewnieniem sprawnego funkcjonowania placów targowych,
  4. Utrzymanie czystości na placach targowych, jak również w ich otoczeniu (skarpy, trawniki, chodniki),
  5. Koordynacja wywozu nieczystości (kontenery, kosze),
  6. Odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi w miejscach niedostępnych dla sprzętu specjalistycznego,
  7. Egzekwowanie przestrzegania przepisów obowiązujących na placach targowych,
  8. Współpraca z Policją w zakresie przestrzegania oznakowania drogowego i tablic informacyjnych znajdujących się na placach targowych,
  9. Zapewnienie przejścia i przejazdu mieszkańcom ul. Nadbrzeżnej i służbom specjalnym przez parkingi w dniach targowych,
  10. Wykonywania zaleceń pokontrolnych wydawanych przez SANEPID i inne inspekcje.

Z tytułu wykonywanych czynności inkasent otrzyma wynagrodzenie w formie prowizji w wysokości 18 % zainkasowanych kwot, płatne w ciągu 10 dni po przedłożeniu rozliczenia za dany miesiąc. W ustalonym wynagrodzeniu zawarte są koszty pracodawcy, związane z pokryciem składek ZUS na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i funduszu pracy.

Podania wraz z oświadczeniem o niekaralności przyjmowane będą do dnia 7 maja 2013 r. do godz. 14:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych. Wybranie inkasenta nastąpi w tym samym dniu.

 
  Data publikacji   2013-05-02


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:   Osoba Nieznana 
 
  Ilość odwiedzin: 357870