Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     Kategoria: Sprawy komunalne
Liczba odwiedzin kategorii: 7576 
 


Najem lokalu mieszkalnego:

Aby wynająć mieszkanie wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ustrzyki Dolne należy złożyć wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego i spełnić następujące warunki:

  1. Zamieszkiwać w lokalu, w którym na jedną osobę przypada do 5 m2 powierzchni pokoi, a w przypadku zamieszkiwania więcej niż 2 rodzin do 5,60 m2 ,
  2. Nie posiadać tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, nie być właścicielem budynku mieszkalnego, ani nie posiadać pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego,
  3. Osiągać dochód brutto nie przekraczający 150 % najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych lub 100 % najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających weryfikację wniosku,
  4. Posiadać zameldowanie na pobyt stały na terenie gminy przynajmniej przez okres ostatnich 5 lat.

Osoba prowadząca: Katarzyna Wnuk - Inspektor, pokój nr 23, I piętro, nr tel. (013) 460-80-17.

Najem lokalu socjalnego:
O najem lokalu socjalnego może ubiegać się osoba posiadająca orzeczenie sądowe o uprawnieniu do lokalu socjalnego lub nie posiadająca tytułu prawnego do lokalu i której dochód brutto w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie poprzedzającym 6 miesięcy nie przekraczały 75 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 50 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na 1 rok.

Osoba prowadząca: Katarzyna Wnuk - Inspektor, pokój nr 23, I piętro, nr tel. (013) 460-80-17.

Zamiana mieszkania:
Aby dokonać zamiany mieszkania należy:
1. Złożyć wniosek.
2. Uzyskać pisemną zgodę wynajmującego.
Nie zezwala się na dokonanie zamiany, gdy w jej wyniku na osobę będzie przypadać mniej niż 5 m2 powierzchni pokoi.

Osoba prowadząca: Katarzyna Wnuk - Inspektor, pokój nr 23, I piętro, nr tel. (013) 460-80-17.

 
 
  Ilość odwiedzin: 4168407