Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   53
  Nazwa pozycji   Uchwała Nr XLVII/336/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22.09.2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne.
 
Uchwała Nr XLVII/336/06
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia 22.09.2006 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne.

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z poźn. zm.), art. 37 ust. 1 i art 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn..zm.), na wniosek Burmistrza Ustrzyk Dolnych - Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych p o s t a n a w i a :

§ 1

Wyrazić zgodę na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego:
  • działki nr 2595 o pow. 0,0783 ha, położonej w Ustrzykach Dolnych.
§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  Data publikacji   2007-08-07Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Osoba Nieznana 
Osoba odpowiedzialna za treść:   Osoba Nieznana 
 
  Ilość odwiedzin: 4173994