Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Żłobka Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Pionierskiej.
 

Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Żłobka Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Pionierskiej.

Wymagania kwalifikacyjne kandydatów i sposób ich udokumentowania:

Wymagania niezbędne:

  1. Posiada wykształcenie wyższe i co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi,
  2. Posiada obywatelstwo polskie,
  3. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  4. Nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. Nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  6. Nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
  7. Wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
  8. Daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
  9. Cieszy się nieposzlakowaną opinią,
  10. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.
 
  Data publikacji   2017-08-31Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Sekretarz Janina Sokołowska
 
  Ilość odwiedzin: 362711