Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 5 działek położonych w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Łukasiewicza - przeznaczonych do zabudowy garażami w zabudowie szeregowej
 

O G Ł O S Z E N I E

Działając w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych: Nr XLIX/381/10 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie miasta Ustrzyki Dolne Burmistrz Ustrzyk Dolnych o g ł a s z a : przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 5 działek położonych w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Łukasiewicza - przeznaczonych do zabudowy garażami w zabudowie szeregowej:

  1. działka nr 238/13 o pow. 0,0021 ha, cena wywoławcza nieruchomości : 2 250,- zł
  2. działka nr 238/14 o pow. 0,0021 ha, cena wywoławcza nieruchomości : 2 250,- zł
  3. działka nr 238/15 o pow. 0,0021 ha, cena wywoławcza nieruchomości : 2 250,- zł
  4. działka nr 238/16 o pow. 0,0021 ha, cena wywoławcza nieruchomości : 2 250,- zł
  5. działka nr 238/17o pow. 0,0021 ha, cena wywoławcza nieruchomości : 2 250,- zł

Przedmiotowe nieruchomości nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Do ceny nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu doliczone zostanie 23 % podatku VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 04 marca 2011 r.. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w sali nr 13.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości: 400,- zł (słownie złotych: czterysta) z podaniem numeru nieruchomości w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych lub na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr: 93 8621 0007 2001 0012 3347 0003 w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych, najpóźniej do dnia: 01 marca 2011 r.

Wpłacone wadium zostanie:

  • zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg
  • zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

Jednocześnie informuję, iż nie przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej na sprzedaż nieruchomości opisanych w ogłoszeniu w wyznaczonym terminie spowoduje przepadek wadium zaliczonego na poczet nabycia.

Wszelkich dodatkowych informacji o warunkach o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w pokoju nr 7, lub pod telefonem (013) 460 8013.

Burmistrz Ustrzyk Dolnych zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu .

Ustrzyki Dolne, dnia 2011-01-18  

 
  Data publikacji   2011-01-24


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 357845